Centrale Raad van Beroep, 06-12-2012 / 11-3514 AW


ECLI:NL:CRVB:2012:BY5437

Inhoudsindicatie
Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. De Raad heeft, net als de rechtbank overigens, het dagelijks bestuur als procespartij aangemerkt, zijnde wel degelijk het bevoegde bestuursorgaan om op het bezwaar van appellant tegen het besluit van 17 februari 2009 te beslissen. Appellant heeft geen gronden aangevoerd die specifiek betrekking hebben op dit ontslag of op de niet-ontvankelijk verklaring van zijn bezwaar. Ook zijn verzoek om schadevergoeding kan niet in verband worden gebracht met het ontslag wegens de bevoegdheidsoverdracht. Als gevolg van dat ontslag raakte appellant immers niet zijn baan kwijt; hij werd per dezelfde datum weer aangesteld, met behoud van hetzelfde salaris en met behoud van de ambtenarenstatus. Er is dan ook geen enkele schade die in verband kan worden gebracht met dit ontslag. De teruggang in salaris die appellant bedoelt hield verband met zijn ziekte en die teruggang dateert al voor de bevoegdheidsoverdracht.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2012-12-06
Publicatiedatum
2012-12-07
Zaaknummer
11-3514 AW
Procedure
Hoger beroep kort gedingVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

11/3514 AW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 4 mei 2011, 09/5028 (aangevallen uitspraak)


Partijen:


[Appellant] te [woonplaats] (appellant)


het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West (dagelijks bestuur)


Datum uitspraak: 6 december 2012


PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. dr. G.P. Dayala, advocaat, hoger beroep ingesteld.


Namens het dagelijks bestuur is verweer gevoerd.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 november 2012. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. A.R.A.R Sitaldin, advocaat. Het stadsdeel heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H.J. Brouwer, advocaat en J.W.M.C. den Ouden.


OVERWEGINGEN

1. Appellant was werkzaam als [adresnaam functie] op het [naam werkgever]. Per 1 januari 2009 is het [naam werkgever] ingevolge artikel 42c van de Wet Voortgezet Onderwijs overgedragen van het dagelijks bestuur van stadsdeel Osdorp (thans Nieuw-West) aan de stichting [naam werkgever] (stichting). Tengevolge van deze overdracht heeft het dagelijks bestuur aan appellant met ingang van 1 januari 2009 eervol ontslag verleend bij besluit van 17 februari 2009. Appellant is vervolgens bij besluit van 18 maart 2009 per 1 januari 2009 aangesteld bij de stichting.


1.2. Het tegen het besluit van 17 februari 2009 gemaakte bezwaar is bij besluit van

18 september 2009 niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan procesbelang (bestreden besluit).


1.3. Ondertussen heeft de stichting bij besluit van 9 maart 2009 aan appellant ontslag verleend wegens ongeschiktheid als gevolg van ziekte. Tegen dat besluit heeft appellant eveneens bezwaar gemaakt, welk bezwaar ongegrond is verklaard bij besluit van 9 juli 2009. Daartegen heeft appellant beroep ingesteld, welk beroep heeft geleid tot een tussenuitspraak van de rechtbank van 5 oktober 2011 (09/4000), waarbij de stichting is opgedragen een nader gemotiveerd standpunt in te nemen met betrekking tot de herplaatsingsmogelijkheden van appellant. De rechtbank heeft nog geen einduitspraak gedaan.


2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het bestreden besluit gegrond verklaard en dat besluit vernietigd. De rechtbank heeft de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand gelaten.


3. Het hoger beroep van appellant is uitsluitend gericht tegen het in stand laten van de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit. Appellant acht dat onterecht en meent dat de rechtbank heeft miskend dat hij zijn baan is verloren en een carrière als leraar is misgelopen zonder enige vorm van compensatie. Appellant is ten onrechte wegens ziekte ontslagen. De schade die appellant heeft geleden als gevolg van de overgang naar de stichting wil hij vergoed krijgen.


4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.


4.1. Het ontslag wegens ziekte door de stichting staat hier niet ter beoordeling. Dat ontslag is onderwerp van geschil in de procedure bij de rechtbank met nummer 9/4000. In het hier aan de orde zijnde geding gaat het over het ontslag van appellant in verband met de bevoegdheidsoverdracht ten aanzien van het [naam werkgever] van het dagelijks bestuur naar de stichting.


4.2. Evenmin staat ter beoordeling de vernietiging door de rechtbank van het bestreden besluit wegens een bevoegdheidsgebrek. Appellant heeft zich daarmee verenigd en het dagelijks bestuur heeft erin berust, zodat dit buiten de omvang van het geding valt. De Raad heeft echter wel, net als de rechtbank overigens, het dagelijks bestuur als procespartij aangemerkt, zijnde wel degelijk het bevoegde bestuursorgaan om op het bezwaar van appellant tegen het besluit van 17 februari 2009 te beslissen.


4.3. Appellant heeft geen gronden aangevoerd die specifiek betrekking hebben op dit ontslag of op de niet-ontvankelijk verklaring van zijn bezwaar. Ook zijn verzoek om schadevergoeding kan niet in verband worden gebracht met het ontslag wegens de bevoegdheidsoverdracht. Als gevolg van dat ontslag raakte appellant immers niet zijn baan kwijt; hij werd per dezelfde datum weer aangesteld, met behoud van hetzelfde salaris en met behoud van de ambtenarenstatus. Er is dan ook geen enkele schade die in verband kan worden gebracht met dit ontslag. De teruggang in salaris die appellant bedoelt hield verband met zijn ziekte en die teruggang dateert al voor de bevoegdheidsoverdracht.

De aangevallen uitspraak dient dan ook te worden bevestigd, voor zover aangevochten.


5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.


BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak voorzover aangevochten.


Deze uitspraak is gedaan door K. Zeilemaker, in tegenwoordigheid van M.R. Schuurman als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 6 december 2012.


(getekend) K. Zeilemaker


(getekend) M.R. Schuurman


HD