Centrale Raad van Beroep, 29-08-2014 / 13-3752 BESLU-R


ECLI:NL:CRVB:2014:2979

Inhoudsindicatie
Uitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 07-03-2014. Zie ECLI:NL:CRVB:2014:2978 voor de gerectificeerde uitspraak.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2014-08-29
Publicatiedatum
2014-09-10
Zaaknummer
13-3752 BESLU-R
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
BestuursrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

13/3752 BESLU-R, 13/3753 BESLU-R

Datum uitspraak: 29 augustus 2014

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 7 maart 2014, 13/3752 BESLU en 13/3753 BESLU

Partijen:

[verzoeker] te [woonplaats] (Spanje) (verzoeker)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

de Staat der Nederlanden (minister van Veiligheid en Justitie, Staat)

PROCESVERLOOP

De Raad heeft vastgesteld dat in de overwegingen en in de beslissing van uitspraak van

7 maart 2014 onjuistheden staan vermeld.

De Raad heeft daarin aanleiding gezien partijen in een brief van 15 juli 2014 in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten over een rectificatie van de uitspraak. Gelet op het feit dat uitkering van de schadevergoeding en de vergoeding van de proceskosten inmiddels heeft plaatsgevonden, heeft de Raad het Uwv verzocht om een en ander rechtstreeks met de Staat te verrekenen.

Partijen hebben de Raad bericht geen bezwaar te hebben tegen de rectificatie van de uitspraak en de voorgestelde verrekening.

OVERWEGINGEN


De Raad wijzigt de uitspraak van 7 maart 2014 als volgt.


Pagina 3, overweging 5 wordt:


De Raad ziet aanleiding om het Uwv en de Staat, ieder voor de helft, te veroordelen in de proceskosten van verzoeker in deze schadeprocedure. Deze kosten worden begroot op € 236,- (0,5 punt voor het indienen van de reactie van 9 september 2013) voor verleende rechtsbijstand.


Pagina 4, onder beslissing wordt:


- veroordeelt de Staat (het ministerie van Veiligheid en Justitie) tot betaling aan verzoeker van een vergoeding van schade tot een bedrag van € 500,-;

- veroordeelt het Uwv tot betaling aan verzoeker van een vergoeding van schade tot een bedrag van € 1000,-;

- veroordeelt het Uwv in de proceskosten van verzoeker tot een bedrag van € 118,-;

- veroordeelt de Staat (het ministerie van Veiligheid en Justitie) in de proceskosten van verzoeker tot een bedrag van € 118,-.


Aan deze uitspraak tot rectificatie is een gerectificeerd exemplaar van de oorspronkelijke uitspraak gehecht. De gerectificeerde uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.
BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep rectificeert zijn uitspraak van 7 maart 2014, 13/3752 BESLU, 13/3753 BESLU met de wijzigingen als in de rubriek OVERWEGINGEN zijn weergegeven.Deze uitspraak is gedaan door M.M. van der Kade, in tegenwoordigheid van R.L. Rijnen als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 29 augustus 2014.(getekend) M.M. van der Kade.
(getekend) R.L. Rijnen.
TM