Centrale Raad van Beroep, 24-03-2015 / 14-3188 AKW-V


ECLI:NL:CRVB:2015:1217

Inhoudsindicatie
Verzet ongegrond.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-03-24
Publicatiedatum
2015-04-16
Zaaknummer
14-3188 AKW-V
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 24 maart 2015

14/3188 AKW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, in verbinding met artikel 8:119 van de Algemene wet bestuursrecht, op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 mei 2012, 11/2158Partijen:


[verzoeker] te [woonplaats], Marokko (verzoeker)


de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank


Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting is niemand verschenenBESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.GRONDEN VAN DE BESLISSING


Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 in verbinding met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 31 oktober 2014 heeft de Raad het verzoek om herziening van verzoeker niet-ontvankelijk verklaard omdat het griffierecht niet is betaald en de gronden van het verzoek niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend.


In het verzetschrift heeft verzoeker aangegeven dat hij het griffierecht per aangetekende brief contant heeft betaald en dat hij bereid is het griffierecht nogmaals te betalen.


De Raad is van oordeel dat verzoeker in verzet geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat hij niet in verzuim is geweest. Een brief van verzoeker waarbij het bedrag van het griffierecht zou zijn ingesloten is bij de Raad niet ontvangen. Verzoeker heeft de aangetekende verzending niet met bewijsstukken onderbouwd. Het wettelijke stelsel biedt geen ruimte om verzoeker een nieuwe termijn voor de betaling van het griffierecht te gunnen.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter(getekend) D.W.M. Kaldenhoven (getekend) T.G.M. Simons

IvR

DÉCISION


La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale),


statue:


Déclare le recours non fondé.Par conséquent, décidée par T.G.M. Simons en présence de D.W.M. Kaldenhoven en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 24 mars 2015.