Centrale Raad van Beroep, 24-03-2015 / 14-2638 WAO-V


ECLI:NL:CRVB:2015:1233

Inhoudsindicatie
In verzet niets aangevoerd op grond waarvan de uitspraak van 15 augustus 2014 niet in stand kan blijven. Mogelijke miscommunicatie tussen appellant en zijn gemachtigde in eerste aanleg komt volledig voor het risico van appellant.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-03-24
Publicatiedatum
2015-04-21
Zaaknummer
14-2638 WAO-V
Procedure
Verzet
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 24 maart 2015

14/2638 WAO-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 14 maart 2012, 11/3170 (aangevallen uitspraak)Partijen:


[Appellant] te [woonplaats], Marokko (appellant)


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen


Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting is niemand verschenenBESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het verzet ongegrond.GRONDEN VAN DE BESLISSING


Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 15 augustus 2014 heeft de Raad het hoger beroep van appellant tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.


De Raad stelt vast dat appellant in verzet niets heeft aangevoerd op grond waarvan de uitspraak van 15 augustus 2014 niet in stand kan blijven. Dat er -mogelijk- iets is misgegaan in de communicatie tussen appellant en zijn gemachtigde in eerste aanleg, komt volledig voor het risico van appellant. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter(getekend) D.W.M. Kaldenhoven (getekend) T.G.M. SimonsIvR
DÉCISION


La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale),


statue:


Déclare le recours non fondé.Par conséquent, décidée par T.G.M. Simons en présence de D.W.M. Kaldenhoven en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 24 mars 2015.