Centrale Raad van Beroep, 01-05-2015 / 14-4942 WMO-V


ECLI:NL:CRVB:2015:1409

Inhoudsindicatie
Verzet ongegrond. Niet verschoonbare termijnoverschrijding indienen hoger beroep.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-05-01
Publicatiedatum
2015-05-07
Zaaknummer
14-4942 WMO-V
Procedure
Verzet
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 1 mei 2015

14/4942 WMO-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 11 juli 2014, 14/1090 (aangevallen uitspraak)Partijen:


[appellant] te [woonplaats] (appellant)


het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch (college)


PROCESVERLOOP


Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van 10 december 2014 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.


Appellant heeft verzet gedaan.


Het verzet is behandeld ter zitting van 24 maart 2015, waar appellant samen met zijn dochter, [naam dochter], is verschenen. Het college heeft zich niet laten vertegenwoordigen.OVERWEGINGEN


De uitspraak van de Raad van 10 december 2014 berust op de overwegingen dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.


De laatste dag waarop tijdig een hogerberoepschrift kon worden ingediend, was 27 augustus 2014. Het hogerberoepschrift is gedateerd 20 augustus 2014. Het is blijkens het poststempel op de enveloppe op 1 september 2014 verzonden. Het is op 2 september 2014 bij de Raad ontvangen. Daarmee staat vast dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.


In verzet is onder meer aangevoerd dat appellant door medicijngebruik vergeetachtig is en dat dit mogelijk de reden is voor de termijnoverschrijding. Het was appellant overigens niet bekend dat hij de termijn voor het instellen van hoger beroep heeft overschreden.


De Raad ziet in het door appellant aangevoerde geen grond voor het oordeel dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Het had op de weg van appellant gelegen om hulp van derden in te schakelen indien hij door het gebruik van medicatie niet in staat was zijn belangen te behartigen.


Nu ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat appellant niet in verzuim is geweest, moet het verzet ongegrond worden verklaard.


De Raad ziet aanleiding te bepalen dat het in hoger beroep betaalde griffierecht aan appellant wordt terugbetaald.


Voor een proceskostenveroordeling van het verzet is geen aanleiding.
BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep


- verklaart het verzet ongegrond;

- bepaalt dat het in hoger beroep betaalde griffierecht van € 122,- door de griffier van de Centrale Raad van Beroep aan appellant wordt terugbetaald.Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van

D.W.M. Kaldenhoven als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op

1 mei 2015.(getekend) T.G.M. Simons
(getekend) D.W.M. KaldenhovenIvR