Centrale Raad van Beroep, 20-05-2015 / 13-6312 WAO


ECLI:NL:CRVB:2015:1553

Inhoudsindicatie
Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-05-20
Publicatiedatum
2015-05-21
Zaaknummer
13-6312 WAO
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

13/6312 WAO

Datum uitspraak: 20 mei 2015

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 15 februari 2013, 12/2249

Partijen:

[Verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft een verzoek om herziening van de hiervoor vermelde uitspraak van de Raad ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 februari 2015. Verzoeker is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door W.R. Bos.

OVERWEGINGEN

1. Ingevolge artikel 8:119, eerste lid, in verbinding met artikel 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan een onherroepelijk geworden uitspraak van de Raad op verzoek van een partij worden herzien op grond van feiten en omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren ze bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.


2.1.

Met een verzoek van 18 november 2013 heeft verzoeker verzocht om herziening van uitspraak van de Raad van 15 februari 2013, gepubliceerd onder ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1493. Bij deze uitspraak is het verzoek van verzoeker om herziening van de uitspraak van de Raad van 25 september 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ9160 afgewezen. Aangezien de Raad in zijn uitspraak van 21 februari 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AD9655 heeft geoordeeld dat alleen van de oorspronkelijke uitspraak herziening kan worden gevraagd - en niet van een herzieningsuitspraak -, is het onderhavige verzoek aangemerkt als een verzoek om herziening van bovengenoemde uitspraak van de Raad van 25 september 2009.


2.2.

Bij de uitspraak van de Raad van 25 september 2009 is de uitspraak van de rechtbank Assen van 9 december 2008, ECLI:NL:RBASS:2008:1936, bevestigd, voor zover aangevochten. Bij deze uitspraak van de rechtbank, voor zover hier van belang, is het door verzoeker ingestelde beroep tegen het besluit van 21 december 2007 ongegrond verklaard. Met het laatstgenoemde besluit heeft het Uwv ter uitvoering van de uitspraak van de Raad van 30 mei 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AX8565, de hoogte van het terug te vorderen bedrag vastgesteld op € 41.495,-.


3. In zijn verzoek om herziening heeft verzoeker betoogd dat de hoogte van het terug te vorderen bedrag niet juist is vastgesteld.


4. Zoals de Raad reeds eerder heeft overwogen, onder meer in zijn uitspraak van 3 oktober 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AN7982, is het (bijzonder) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb in verbinding met artikel 21 van de Beroepswet, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de juistheid van de betrokken uitspraak te openen. Het verzoek om herziening dient dan ook te worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat verzoeker enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in genoemde bepaling van de Awb, naar voren heeft gebracht. De omstandigheid dat verzoeker aangifte bij de politie heeft gedaan van oplichting door het Uwv wordt niet als zodanig aangemerkt, te meer daar deze aangifte niet in behandeling is genomen.


5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep wijst het verzoek om herziening af.Deze uitspraak is gedaan door H.G. Rottier, in tegenwoordigheid van H.J. Dekker als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 20 mei 2015.
(getekend) H.G. Rottier
(getekend) H.J. Dekker
NK