Centrale Raad van Beroep, 15-07-2015 / 13-4250 WW


ECLI:NL:CRVB:2015:2385

Inhoudsindicatie
Afwijzing aanvraag om vergoeding opleidingskosten. Vaststaat dat het Uwv sinds 1 oktober 2011 voor opleidingskosten van WW-gerechtigden geen budgetten meer ter beschikking heeft. Het Uwv heeft hierop zijn beleid aangepast.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-07-15
Publicatiedatum
2015-07-20
Zaaknummer
13-4250 WW
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

13/4250 WW

Datum uitspraak: 15 juli 2015

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van

11 juli 2013, 12/5121 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] te [woonplaats] (appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. M.M.G. de Wit hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Appellant heeft aanvullende stukken overgelegd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juni 2015. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. De Wit. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M.J. van Steenwijk.

OVERWEGINGEN

1.1.

Appellant ontving sinds 1 maart 2010 een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

1.2.

Op 14 februari 2011 heeft appellant aan het Uwv te kennen gegeven te overwegen een loopbaanbegeleider in te schakelen en gevraagd of hij in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. In reactie hierop heeft het Uwv appellant dezelfde dag te kennen gegeven dat het niet mogelijk is voor hem een extern traject in te kopen, omdat appellant nog niet ten minste één jaar een werkloosheidsuitkering geniet. Het Uwv heeft daarbij opgemerkt dat, als dat jaar wel bereikt is, er maar een beperkt aantal trajecten is dat kan worden ingekocht en dat hiervoor toestemming nodig is van de landelijke re-integratiedesk.


1.3.

Op 22 november 2011 heeft appellant het Uwv gevraagd naar door het Uwv gefinancierde opleidingsmogelijkheden. Het Uwv heeft hierop dezelfde dag geantwoord dat het niet mogelijk is via het Uwv een cursus te volgen of geschoold te worden. Het Uwv heeft daarbij aangetekend dat er eventueel wel een mogelijkheid bestaat voor een proefplaatsing van drie maanden, gedurende welke periode de werkgever geen loonkosten heeft en daarvoor in de plaats wellicht de opleiding zou kunnen vergoeden.


1.4.

Op 10 februari 2012 heeft appellant het Uwv verzocht een vergoeding toe te kennen om een opleiding tot bewindvoerder te kunnen volgen. De kosten van deze opleiding zouden ongeveer € 6.000, - bedragen.


1.5.

Bij besluit van 15 maart 2012 heeft het Uwv de door appellant aangevraagde vergoeding van opleidingskosten afgewezen. Tegen dit besluit heeft appellant bezwaar gemaakt.


1.6.

Bij besluit van 4 september 2012 (bestreden besluit) heeft het Uwv het bezwaar van appellant tegen het besluit van 15 maart 2012 ongegrond verklaard. Het Uwv heeft daaraan ten grondslag gelegd dat hij vanaf 1 oktober 2011 geen budgetten meer beschikbaar heeft om re-integratietrajecten te financieren en dat de aanvraag van appellant niet voor 1 oktober 2011 is ingediend.


2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.


3.1.

Appellant heeft in hoger beroep, evenals in beroep, aangevoerd dat hij al op 14 februari 2011 een aanvraag voor scholing heeft gedaan. Gelet daarop kan het per 1 oktober 2011 gewijzigde beleid van het Uwv hem naar zijn mening niet worden tegengeworpen. Hij is voorts van mening dat hij aan alle eisen voldoet om in aanmerking te komen voor de gevraagde vergoeding. Appellant heeft in dit verband verwezen naar het Protocol scholing 2008. Appellant heeft voorts, onder verwijzing naar een tweetal e-mailberichten van een opleidingsinstituut, aangevoerd dat het Uwv in andere gevallen ook na 1 oktober 2011 scholingen heeft vergoed.


3.2.

Het Uwv heeft bevestiging van de aangevallen uitspraak bepleit.


4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.


4.1.

Vaststaat dat het Uwv sinds 1 oktober 2011 voor opleidingskosten van WW-gerechtigden geen budgetten meer ter beschikking heeft. Het Uwv heeft hierop zijn beleid aangepast.


4.2.

Appellant stelt dat hij zijn aanvraag reeds voor 1 oktober 2011 heeft ingediend. Appellant wordt hierin niet gevolgd. Zijn verzoek van 14 februari 2011 is niet anders dan een algemeen verzoek om informatie, waarop overigens nog dezelfde dag op adequate wijze door het Uwv is gereageerd. Ook zijn verzoek van 22 november 2011, dat appellant reeds daarom niet kan baten omdat het na 1 oktober 2011 is gedaan, is niet anders dan een algemeen verzoek om informatie. Pas op 10 februari 2012, dus ruim na 1 oktober 2011, heeft appellant een concrete aanvraag gedaan voor vergoeding van de kosten, verbonden aan de opleiding tot bewindvoerder. Het Uwv heeft deze aanvraag op goede gronden, in overeenstemming met zijn per 1 oktober 2011 aangepaste beleid, afgewezen. Aan een toets aan het Protocol scholing 2008 is het Uwv dan ook niet toegekomen.


4.3.

Voor zover appellant met zijn verwijzing naar de door hem overgelegde e-mailberichten van een opleidingsinstituut heeft beoogd een beroep op het gelijkheidsbeginsel te doen, kan dit reeds hierom niet slagen omdat uit deze e-mailberichten niet blijkt dat het om vergelijkbare gevallen ging. Uit de tekst van het e-mailbericht van 26 september 2013 volgt dat het hier niet ging om werkloze, maar om zieke werknemers.


4.4.

Hetgeen in 4.1 tot en met 4.3 is overwogen leidt tot de conclusie dat het hoger beroep niet slaagt. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.


5. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding

BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.
Deze uitspraak is gedaan door H.G. Rottier als voorzitter en B.M. van Dun en A.I. van der Kris als leden, in tegenwoordigheid van N. van Rooijen als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 15 juli 2015.
(getekend) H.G. Rottier
(getekend) N. van Rooijen
AP