Centrale Raad van Beroep, 23-09-2015 / 14/3575 ANW-V


ECLI:NL:CRVB:2015:3290

Inhoudsindicatie
Verzet ongegrond.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-09-23
Publicatiedatum
2015-09-30
Zaaknummer
14/3575 ANW-V
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Datum uitspraak: 23 september 2015

14/3575 ANW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak, bedoeld in de artikelen 8:55, zevende lid, en 8:108, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 mei 2014, 13/2766 (aangevallen uitspraak)Partijen:


[appellante] te [woonplaats], Marokko (appellante)


de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank


Zitting heeft: T.G.M. Simons

Griffier: D.W.M. Kaldenhoven

Ter zitting is niemand verschenenBESLISSING

De Centrale Raad van Beroep


  • - verklaart het verzet ongegrond;
  • - bepaalt dat het in hoger beroep betaalde griffierecht van €122,- door de griffier van de Centrale Raad van Beroep aan appellante wordt terugbetaald.


GRONDEN VAN DE BESLISSING


Bij uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht van 16 januari 2015 heeft de Raad het hoger beroep van appellante tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard omdat het griffierecht niet binnen de gestelde termijn is betaald.


In het verzetschrift heeft appellante als reden voor de te late betaling van het griffierecht aangegeven dat zij problemen heeft ondervonden om het griffierecht vanuit Marokko te betalen en dat zij een familielid in Nederland heeft verzocht het griffierecht voor haar te voldoen.


De Raad is van oordeel dat appellante in verzet geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat zij niet in verzuim is geweest. Het had op de weg van appellante gelegen de Raad tijdig te informeren dat zij betalingsproblemen ondervond. Dat heeft zij echter niet gedaan.


In de omstandigheden van dit geval ziet de Raad aanleiding om te bepalen dat het bedrag van het te laat betaalde griffierecht (€ 122,-) door de griffier van de Raad aan appellante wordt terugbetaald.


Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet is geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter
(getekend) D.W.M. Kaldenhoven (getekend) T.G.M. Simons
IvR

DÉCISION


La Centrale Raad van Beroep (Cour d'Appel Centrale),


statue:


Déclare le recours non fondéPar conséquent, décidée par T.G.M. Simons en présence de D.W.M. Kaldenhoven en qualité de greffier, ainsi que prononcée en public, le 23 septembre 2015.