Centrale Raad van Beroep, 17-11-2015 / 15-741 WWB


ECLI:NL:CRVB:2015:4584

Inhoudsindicatie
Geen gronden. Hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-11-17
Publicatiedatum
2015-12-22
Zaaknummer
15-741 WWB
Procedure
Proces-verbaal
Rechtsgebied
BestuursrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

15/741 WWB-PV

Datum uitspraak: 17 november 2015

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 11 december 2014, 14/4672 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (college)

Zitting heeft: W.H. Bel

Griffier: R.G. van den Berg

Ter zitting van 17 november 2015 heeft het college zich laten vertegenwoordigen door

mr. P.C. van der Voorn. Appellant is niet verschenen.

BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.


Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen.


Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het beroepschrift ten minste de gronden van het beroep te bevatten. Dit geldt ingevolge artikel 6:24 van de Awb onverkort voor het hogerberoepschrift.


De Raad stelt vast dat appellant in het ingediende hoger beroepschrift de beroepsgronden afhankelijk heeft gesteld van het door hem in geding brengen van objectieve en verifieerbare documenten, die inzicht verschaffen in de wijze waarop appellant in de periode van

25 maart 2013 tot 15 mei 2014 heeft voorzien in zijn levensonderhoud. Nu deze stukken niet zijn overgelegd, is de Raad van oordeel dat appellant geen gronden van beroep heeft ingediend. Ook voor het overige heeft appellant geen gronden aangevoerd.


Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter
(getekend) R.G. van den Berg (getekend) W.H. BelVoor eensluidend afschrift

de griffier van de

Centrale Raad van Beroep

HD