Centrale Raad van Beroep, 17-12-2015 / 14/1193 WWB-PV


ECLI:NL:CRVB:2015:4670

Inhoudsindicatie
Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met bezoeken aan medische specialisten. Voorliggende voorziening.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2015-12-17
Publicatiedatum
2015-12-29
Zaaknummer
14/1193 WWB-PV
Procedure
Proces-verbaal
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

14/1193 WWB-PV


Datum uitspraak: 17 november 2015


Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 15 januari 2014, 13/3727 (aangevallen uitspraak)

Partijen:


[Appellant] (appellant) en [appellante] (appellante) te [woonplaats]


het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht (college)

Zitting heeft: W.H. Bel

Griffier: R.G. van den Berg


Partijen zijn ter zitting van 17 november 2015 niet verschenen.BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep


- bevestigt de aangevallen uitspraak;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.


Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Daarbij is het volgende overwogen.


In geschil is de weigering van bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) voor reiskosten in verband met bezoeken aan medische specialisten in het jaar 2012.


De rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet moeten worden aangemerkt als een voorliggende voorziening die passend en toereikend is. De Raad verwijst naar dit oordeel en de overwegingen waarop dit berust, en maakt deze tot de zijne. Daaraan wordt het volgende toegevoegd.


Appellanten hebben betoogd dat de rechtbank er ten onrechte van is uitgegaan dat artikel 2.14 van het Besluit zorgverzekering van toepassing is, omdat in hun geval geen sprake is van ziekenvervoer maar van eigen vervoer. Dit betoog faalt, reeds omdat dit is gebaseerd op een onjuiste lezing van dit artikel. Artikel 2.14 van het Besluit zorgverzekering ziet naast ziekenvervoer ook op ander vervoer, zoals vervoer met eigen auto.


Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal,De griffier De voorzitter
(getekend) R.G. van den Berg (getekend) H. Bel
Voor eensluidend afschrift

de griffier van de

Centrale Raad van BeroepHD