Centrale Raad van Beroep, 27-06-2018 / 17/8153 ZW-PV


ECLI:NL:CRVB:2018:2078

Inhoudsindicatie
Niet-verschoonbare termijnoverschrijding indienen indiening bezwaarschrift.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2018-06-27
Publicatiedatum
2018-07-11
Zaaknummer
17/8153 ZW-PV
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

178153 ZW-PV


Datum uitspraak: 27 juni 2018


Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 november 2017, 17/1012 (aangevallen uitspraak)


Partijen:


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)


[betrokkene] te [woonplaats] (betrokkene)


Zitting heeft: mr. H.G. Rottier

Griffier: B. Dogan

Ter zitting zijn verschenen: mr. drs. F.A. Steeman, gemachtigde van appellant, en betrokkene


BESLISSINGDe Centrale Raad van Beroep


- vernietigt de aangevallen uitspraak;

- verklaart het beroep niet-ontvankelijk.


Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen:


1. Het Uwv heeft op 26 oktober 2016 een beslissing op bezwaar (bestreden besluit) genomen. De beroepstermijn bedraagt zes weken en eindigde op 7 december 2016. Betrokkene heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Het Uwv heeft op 9 februari 2017 het beroepschrift ontvangen dat is gedateerd op 1 februari 2017 en dat doorgestuurd naar de bevoegde rechtbank. Daarmee is de termijn om beroep in te stellen overschreden en is het beroep te laat ingesteld. Het beroep kan alsnog inhoudelijk worden beoordeeld als de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Verschoonbaarheid zou in dit geval zijn gelegen in twee elementen, zijnde de situatie rondom het postadres van betrokkene en de persoonlijke omstandigheden van betrokkene. Met betrekking tot het door betrokkene gebruikte postadres wordt overwogen dat dit de eigen verantwoordelijkheid is van degene die dat adres in gebruik heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkene dat hij de op dat adres bezorgde post tijdig kan ophalen. Dat het niet mogelijk was om de post op tijd te bekijken, wordt niet onderbouwd en dit blijkt ook niet uit de stukken. Het tweede element dat mogelijk verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding oplevert, ziet op de persoonlijke omstandigheden van betrokkene. Noch uit het dossier, noch uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat er redenen zijn geweest die zo zwaarwegend zijn dat van betrokkene niet gevergd kan worden dat hij tijdig beroep heeft kunnen instellen. Er is daarom geen aanleiding om verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding aan te nemen. Dat betekent dat het beroep bij de rechtbank te laat is ingesteld en dat de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk had moeten verklaren.


2. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.De griffier De voorzitter


(getekend) B. Dogan (getekend) H.G. Rottier
KS