Rechtbank Midden-Nederland, 06-09-2017 / 5452173 UC EXPL 16-5348


ECLI:NL:RBMNE:2017:4527

Inhoudsindicatie
Aankoop tickets voor reeds aangevangen event. Opschorting levering bij gebrek aan betaling in strijd met redelijkheid en billijkheid. Pogingen tot betaling gedaan. Tickets4U wist dat de kaarten waardeloos zouden worden. Afwijzing vordering.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-09-06
Publicatiedatum
2017-09-12
Zaaknummer
5452173 UC EXPL 16-5348
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel recht; VerbintenissenrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter


locatie Utrecht


zaaknummer: 5452173 UC EXPL 16-15348 SW/1581


Vonnis van 6 september 2017


inzake


de besloten vennootschap

Tickets4u B.V.,

gevestigd te Zaandam,

verder ook te noemen Tickets4U,

eisende partij,

gemachtigde: Van der Meer & Philipsen,


tegen:


[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederend in persoon.1De procedure


1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - het tussenvonnis van 21 juni 2017, waarin een comparitie van partijen is gelast;
  • - de comparitie van partijen, gehouden op 17 augustus 2017, waarvan door de griffier aantekening is gehouden.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.2De feiten


2.1.

Tickets4U is een aanbieder van entreebewijzen voor concerten en festivals. [gedaagde] heeft op zaterdagochtend 16 augustus 2014 op de website van Tickets4U gezocht naar kaartjes voor Decibel Outdoor in Beekse Bergen, een evenement dat op die dag om 11:00 was begonnen. [gedaagde] heeft vervolgens rond 13:55 uur op de website van Tickets4U ingevuld dat hij twee kaarten voor dat evenement wilde bestellen. [gedaagde] heeft vervolgens aangevinkt dat hij akkoord ging met de algemene voorwaarden en heeft op ‘order bevestigen’ geklikt.


2.2.

Tickets4U heeft vervolgens per e-mail aan [gedaagde] een orderbevestiging gezonden, waarin het volgende is opgenomen:

‘Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw bestelling, U heeft ervoor gekozen de tickets als e-tickets te willen ontvangen. Zodra het volledige bedrag d.m.v. iDEAL voldaan is, zorgen wij ervoor dat u zo spoedig mogelijk de tickets voor het concert/evenement ontvangen heeft. Uiteraard houden wij daarbij rekening met de aanvang van dit evenement. Bij twijfel raden wij u aan om even telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer uw betaling met iDEAL mislukt kunt u deze hervatten in het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website.

Bestelling: ------------------------------------------------------------------------

zaterdag 16 augustus 2014 | 11:00 – Decibel Outdoor – Beekse Bergen, Hilvarenbeek

(…)

2 kaarten a 85,00 euro per stuk voor 170,00 euro

Subtotaal: 170,00 euro

Servicekosten: 6,00 euro

Verzendkosten: 2,50 euro

Totaal: 178,50 euro

-------------------------------------------------------

In het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website kunt u te allen tijde de status van uw bestelling volgen, of als u wilt afzien van de bestelling, kunt u deze hier online annuleren. Zonder annulering blijven de tickets op uw naam geregistreerd.

(…)’


2.3.

In de algemene voorwaarden van Tickets4U is onder meer het volgende opgenomen:

‘(…)

ARTIKEL 2: Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

Lid 1. Het tot stand komen van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Tickets4U BV en de kopende partij, komt tot stand, middels:

  • - een online bestelling op de site www.tickets4u.nl
  • - een e-mail naar info@tickets4u.nl

(…)

Lid 3. Verplichtingen kopende partij

(…)

Wanneer de bestelde entreebewijzen niet worden afgehaald voor het evenement of wanneer de koper niet schriftelijk cq per email annuleert, is de gedane bestelling nog van kracht en zal het overeengekomen bedrag alsnog in rekening worden gebracht bij de koper.

(…)

ARTIKEL 3: Betaling

(…)

Lid 2. Betaling

Tickets4U BV biedt een aantal betalingsmethoden aan waarvan gebruik gemaakt kan worden. De entreebewijzen worden pas verzonden of overhandigd zodra de betaling op de rekening van de Tickets4U BV is bijgeschreven of contant is voldaan.

(…)’


2.4.

Uit de inlog-registratie van Tickets4U blijkt dat [gedaagde] een aantal keer geprobeerd heeft de entreebewijzen te betalen via de betalingsmodule op de website van Tickets4U, maar dit is niet gelukt. Hij heeft de entreebewijzen niet ontvangen.


2.5.

Een vriend van [gedaagde], [A], had kort voordat [gedaagde] de bestelling plaatste al één ticket gekocht voor Decibel Outdoor bij Tickets4U. Vervolgens heeft hij rond 14:08 uur nogmaals twee tickets besteld en betaald. Daarna hebben [gedaagde], [A] en een derde persoon het evenement samen bezocht.


2.6.

Tickets4U heeft [gedaagde] aangemaand om de door hem bestelde, maar niet betaalde tickets alsnog te voldoen. [gedaagde] heeft dit niet gedaan.3Het geschil


3.1.

Tickets4U vordert - kort gezegd - betaling door [gedaagde] van € 178,50 aan wel bestelde, maar niet betaalde entreebewijzen, met nevenvorderingen.


3.2.

[gedaagde] voert verweer. Hij voert aan dat hij de bestelde kaarten wilde betalen, maar dat er in het systeem steeds iets niet goed ging, waardoor dat niet lukte. Hij heeft toen zijn vriend [A] gebeld, die de kaarten vervolgens heeft besteld en betaald. Pas op de maandag na het evenement zag hij dat Tickets4U aanspraak maakte op betaling van de tickets, terwijl hij erop vertrouwde dat er geen overeenkomst tot stand was gekomen.4De beoordeling


4.1.

Vast staat dat [gedaagde] op 16 augustus 2014 twee kaarten heeft besteld voor een evenement dat dezelfde dag zou plaatsvinden, dat [gedaagde] deze kaarten niet heeft betaald en dat Tickets4U de kaarten niet heeft geleverd.


4.2.

In de algemene voorwaarden van Tickets4U is opgenomen dat de kaarten worden geleverd, nadat deze zijn betaald. Op basis van de overeenkomst is het dus [gedaagde] die als eerste moet presteren. In zoverre kan Tickets4U niet verweten worden niet geleverd te hebben.


4.3.

Voor zover [gedaagde] zich beroept op overmacht omdat het niet gelukt is te betalen geldt het volgende. De kantonrechter kan niet uitgaan van een algemene storing van het betalingssysteem, omdat [A] - een vriend van [gedaagde] - kort voor de betalingsinspanningen van [gedaagde] voor zichzelf één kaart heeft gekocht en betaald en later nog twee kaarten.


4.4.

Hoewel een algemene storing niet kan worden aangenomen, moet ook vastgesteld worden dat het [gedaagde] niet gelukt is om te betalen. Die conclusie volgt uit de diverse bezoeken van [gedaagde] aan de betalingsmodule van Tickets4U vóór de aanschaf van twee kaarten door [A].


4.5.

Door de kaarten niet te leveren ontstaat hier de bijzondere situatie dat Tickets4U door het tijdsverloop geen prestatie meer kan leveren die enige waarde vertegenwoordigt. Na afloop van het evenement zijn de kaarten immers waardeloos, maar moet [gedaagde] nog altijd presteren.


4.6.

Door strikt te hanteren dat de leveringsverplichting pas ontstaat na betaling, ook in de situatie dat het evenement al begonnen is, staat de koper met zijn rug tegen de muur en is het evenwicht van de overeenkomst feitelijk verstoord. Tickets4U heeft wel gesteld dat het vasthouden van de kaarten als een soort service gezien moet worden, zodat problemen als saldotekort of ontbrekende cardreader er niet toe leiden dat de koper de gereserveerde kaarten weer kwijt is, maar die argumenten overtuigen in deze situatie niet. De toegangsbewijzen zijn immers direct nodig.


4.7.

Het waardeloos worden van de prestatie van Tickets4U, in combinatie met de geregistreerde betalingsinspanningen en het feitelijk bezoek van [gedaagde] op de kaarten die zijn vriend heeft aangeschaft maakt dat onverkorte nakoming in dit geval in strijd is met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als [gedaagde] op basis van zijn eigen bestelling het evenement had kunnen bezoeken, had [A] geen extra kaarten gekocht. Zo beschouwd heeft Tickets4U ook geen schade geleden. Dit betekent dat de vordering van Tickets4U moet worden afgewezen.


4.8.

Tickets4U zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op nihil, nu hij zonder gemachtigde procedeert.5De beslissing


De kantonrechter:


5.1.

wijst de vordering af;


5.2.

veroordeelt Tickets4U in de proceskosten, tot heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.Dit vonnis is gewezen door mr. J.O. Zuurmond, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 6 september 2017.