Rechtbank Midden-Nederland, 13-11-2017 / 16/660087-16 (P)


ECLI:NL:RBMNE:2017:5644

Inhoudsindicatie
Drie mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje in Amersfoort. De mannen hadden op verschillende momenten seks met het meisje. Een 22-jarige man uit Amersfoort is vrijgesproken. Het verrichten van seksuele handelingen met minderjarigen is strafbaar. Hier kan van worden afgeweken als de handelingen vrijwillig plaatsvonden, het leeftijdsverschil klein is en er eventueel sprake is van een relatie. De rechtbank oordeelt dat de drie mannen niet stil stonden bij de gevolgen voor het meisje en hun eigen lustgevoelens voor lieten gaan. De drie mannen hebben na hun aanhouding 2 dagen vastgezeten. Een 20-jarige verdachte uit Hoogland is veroordeeld voor meerdere incidenten over een periode van anderhalf jaar. Toen de seksuele handelingen begonnen was hij 16 en zij 12. Uit de verklaringen van het meisje komt naar voren dat de seks deels vrijwillig was. Maar ook dat hij haar respectloos behandelde en gebruik maakte van haar ogenschijnlijke bereidwilligheid. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie van 92 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur. Een 22-jarige verdachte uit Amersfoort heeft meerdere keren seks gehad met het meisje van 14 jaar. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 92 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur. Een 21-jarige man uit Almere heeft zich schuldig gemaakt aan twee incidenten met het toen 14-jarige meisje. Hij heeft bij de politie en tijdens de zitting volledige openheid van zaken gegeven. Ook heeft hij spijt betuigd. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 2 dagen en een taakstraf van 150 uur.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-11-13
Publicatiedatum
2017-11-13
Zaaknummer
16/660087-16 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats UtrechtParketnummer: 16/660087-16 (P)Vonnis van de meervoudige kamer van 13 november 2017


in de strafzaak tegen


[verdachte] ,

geboren op [1995] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , te [woonplaats]1ONDERZOEK TER TERECHTZITTING


Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 30 oktober 2017.


De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. M. Kamper en van hetgeen mr. W.C. den Daas, advocaat te Utrecht, namens verdachte, naar voren heeft gebracht.2TENLASTELEGGING


De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. in de periode 25 september 2013 tot en met 11 augustus 2015 te Amersfoort ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer] (geboren op [2000] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, welke handelingen mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ;

2. in de periode 25 september 2013 tot en met 11 augustus 2015 te Amersfoort ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer] (geboren op [2000] ), die de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt.3VOORVRAGEN


De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
4WAARDERING VAN HET BEWIJS


4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen. Daarbij heeft de officier van justitie opgemerkt dat de ten laste gelegde periode bij feit 1 dient te worden beperkt tot de periode 1 juli 2015 tot en met 11 augustus 2015.


4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde.

Naar de mening van de raadsman bevat het strafdossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor het ten laste gelegde. Daarbij heeft de raadsman betoogd - kort weergegeven - dat de verklaringen van [slachtoffer] soms weinig gedetailleerd zijn, dat op basis van haar verklaring tijdens het studioverhoor op 14 september 2017 moet worden aangenomen dat haar eerdere verklaringen bij de politie niet betrouwbaar zijn, en dat de whatsapp-berichten van 21 juli 2015, 1 augustus 2015 en 6 augustus 2015 onvoldoende expliciet zijn.

De raadsman heeft zijn standpunt ondersteund door te wijzen op de conclusie van Advocaat-Generaal Vellinga in NJ 2010/515, en het arrest van het Gerechtshof Den Haag in ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5327.


4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen

[slachtoffer] , geboren op [2000], heeft verklaard dat zij verdachte, die zij [bijnaam] noemt, kent via zijn zus [zus] . Zij heeft verklaard dat zij vaak seksuele handelingen met hem heeft verricht. Dat bestond uit alles, seks hebben, pijpen, aftrekken, vingeren en beffen, en was vrijwillig.

[bijnaam] was haar seksmaatje.


[getuige] heeft verklaard dat [verdachte] , bijnaam [bijnaam], heel veel seks met [slachtoffer] heeft gehad en dat verdachte dat tegen hem, [getuige] , heeft gezegd.


Uit de whatsapp-berichten in de telefoon van [slachtoffer] komt naar voren dat tussen 14 juli 2015 en 6 augustus 2015 onder meer de volgende berichten zijn verzonden:

[bijnaam] aan [slachtoffer] : “Voor dat je iets ga doen of komt vast te zitten wil ik je nog neuken dan denkt me lul nog aan je”;

[slachtoffer] aan [bijnaam] : “Je kan kkr lkkr vingere”;

[bijnaam] aan [slachtoffer] : “Ga dan kk diep in je” en “Ga weer in je klaar komen”;

[bijnaam] aan [slachtoffer] : “Ga je weer geven alleen doggy” en “Omdat ik je kuttje dan al breek” en “Zo als gisteravond”.


Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode 1 juli 2015 tot en met 11 augustus 2015 meerdere keren ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer] die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] .

Voorts acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in deze periode ontuchtige handelingen heeft gepleegd met die [slachtoffer] .


Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) strekt tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien. Dat artikel beschermt deze jeugdige personen ook tegen de verleiding die mede van henzelf kan uitgaan.

Blijkens vaste jurisprudentie kan bij seksuele handelingen met een persoon tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtige karakter ontbreken. Dat kan het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen en eventueel een affectieve relatie hebben.

Gelet op het leeftijdsverschil tussen verdachte en [slachtoffer] , ruim 5 jaren, en het ontbreken van een affectieve relatie tussen beiden, is de rechtbank van oordeel dat de seksuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-ethische norm en als ontuchtig dienen te worden aangemerkt.


De hiervoor weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.5BEWEZENVERKLARING


De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:


1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 september

2013 1 juli 2015 tot en met 11 augustus 2015 in de gemeente Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, met [slachtoffer] , geboren op [2000]

, die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had

bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd die

(telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen

van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte (telkens)

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina en/of tussen de schaamlippen van die [slachtoffer]

geduwd en/of gebracht;


2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 september

2013 1 juli 2015 tot en met 11 augustus 2015 in de gemeente Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, met [slachtoffer] , geboren op [2000]

, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten

echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande (telkens)

in het ontuchtig

- betasten van de vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer] en/of

- het likken van de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer] en/of

- het laten betasten en/of aftrekken van zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer]

;


Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.


Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.6STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN


Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.


Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:


1. met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd; 2. met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

7STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE


Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.


8OPLEGGING VAN STRAF


8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een taakstraf van 240 uren, indien niet of niet naar behoren verricht te vervangen door 120 dagen hechtenis;

- een gevangenisstraf van vier maanden, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met als bijzondere voorwaarden verplicht reclasseringscontact en zo nodig een behandeling bij De Waag.


8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

Mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring komen, dan heeft de raadsman verzocht de taakstraf te matigen gelet op de bij een andere verdachte gevorderde taakstraf van 120 uren. De gevorderde gevangenisstraf van vier maanden met bijzondere voorwaarden kan de raadsman niet volgen. Hij verzoekt dat deel van de vordering niet te honoreren.


8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.


De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met de minderjarige [slachtoffer] . De rechtbank acht bewezen dat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden waarbij ontuchtige handelingen zijn gepleegd en dat deze handelingen deels ook bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [slachtoffer] . Uit de verklaringen van [slachtoffer] komt naar voren dat het seksuele contact weliswaar vrijwillig heeft plaatsgevonden, maar het had, gelet op het leeftijdsverschil van 5 jaar, op de weg van verdachte gelegen [slachtoffer] tegen zichzelf in bescherming te nemen. Verdachte heeft zijn eigen lustgevoelens laten prevaleren en heeft niet stil gestaan bij de gevolgen voor het - gelet op haar leeftijd van veertien jaar - kwetsbare slachtoffer. Dergelijke feiten doorkruisen een normale seksuele ontwikkeling en kunnen voor minderjarigen ernstige gevolgen hebben die zij nog lange tijd met zich dragen.


Bij haar beslissing heeft de rechtbank ook rekening gehouden met:

- een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte d.d. 25 september 2017, waaruit blijkt dat verdachte geen documentatie heeft op het gebied van zedendelicten;

- een advies van Reclassering Nederland d.d. 29 mei 2017, waarin onder meer staat vermeld dat, gelet op de aard van het tenlastegelegde en aanwijzingen dat verdachte zijn leven niet op orde heeft, het mogelijk is dat verdachte gebaat is bij toezicht en begeleiding.


Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf van 180 uren passend en geboden is, alsmede een gevangenisstraf voor de duur van 92 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaren, en met aftrek van het voorarrest van 2 dagen. De rechtbank ziet onvoldoende aanleiding bijzondere voorwaarden te verbinden aan deze voorwaardelijke straf. Verdachte heeft niet met de reclassering gesproken en is niet ter terechtzitting verschenen, zodat onvoldoende duidelijkheid bestaat over zijn persoonlijke omstandigheden en het nut en de noodzaak van toezicht op dit moment.9TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN


De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63, 245 en 247 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.10BESLISSING


De rechtbank:


Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;


Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;


Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 92 dagen;

- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van 90 dagen, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat de verdachte de hierna te melden algemene voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van twee (2) jaren vast;

- stelt als algemene voorwaarde dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;


- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 180 uren;

- beveelt dat voor het geval de verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 90 dagen hechtenis;
Dit vonnis is gewezen door mr. H.F. Koenis, voorzitter, mrs. H.A. Gerritse en M.P. Glerum, rechters en tevens kinderrechters, in tegenwoordigheid van A. Heijboer, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 13 november 2017.Bijlage: de tenlastelegging


Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:


1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 september

2013 tot en met 11 augustus 2015 in de gemeente Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, met [slachtoffer] , geboren op [2000]

, die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had

bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd die

(telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen

van het lichaam van die [slachtoffer] , hebbende verdachte (telkens)

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina en/of tussen de schaamlippen van die [slachtoffer]

geduwd en/of gebracht;


art 245 Wetboek van Strafrecht


2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 september

2013 tot en met 11 augustus 2015 in de gemeente Amersfoort, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, met [slachtoffer] , geboren op [2000]

, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten

echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande (telkens)

in het ontuchtig

- betasten van de vagina en/of de schaamlippen van die [slachtoffer] en/of

- het likken van de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer] en/of

- het laten betasten en/of aftrekken van zijn, verdachtes, penis door die [slachtoffer]

;


art 247 Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal genummerd PL0900-2015239935 (Onderzoek 09Spreeuw), opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 829. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
2 Het proces-verbaal van aangifte d.d. 27 augustus 2015, pagina 62-73, in het bijzonder pagina 62.
3 Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer] d.d. 19 februari 2016, pagina 137-223, in het bijzonder pagina 216.
4 Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer] d.d. 19 februari 2016, pagina 137-223, in het bijzonder pagina 217.
5 Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer] d.d. 24 december 2015, pagina 85-131, in het bijzonder pagina 125.
6 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [getuige] d.d. 24 maart 2016, pagina 400-412, in het bijzonder pagina 408.
7 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [getuige] d.d. 24 maart 2016, pagina 413-415, in het bijzonder pagina 415.
8 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 13 april 2016, pagina 604-608, in het bijzonder pagina 606.
9 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 13 april 2016, pagina 604-608, in het bijzonder pagina 607.