Rechtbank Midden-Nederland, 16-11-2017 / 6209648 UT VERZ 17-19587


ECLI:NL:RBMNE:2017:5721

Inhoudsindicatie
Bewind. Onvrede inwonende kinderen geen reden tot wijziging van de bewindvoerder.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-11-16
Publicatiedatum
2017-12-01
Zaaknummer
6209648 UT VERZ 17-19587
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau


locatie Utrecht


zaaknummer: 6209648 UT VERZ 17-19587 MH

BM nummer : BM 21846


Beschikking op een verzoek tot ontslag van de bewindvoerder en benoeming van een nieuwe bewindvoerder d.d. 23 november 2017


Op verzoek van:


[verzoekster] ,

wonende [adres] ,

[woonplaats] ,

geboren te [geboorteplaats] , Marokko op [1959] ,

hierna te noemen: verzoekster.De procedure


De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • - het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 20 juni 2017;
  • - de bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder om tot opvolgende bewindvoerder te worden benoemd, ter griffie ingekomen op 20 juni 2017,
  • - de schriftelijke reactie van de bewindvoerder, ter griffie ingekomen bij emailbericht d.d. 12 oktober 2017.

Het verzoek is mondeling behandeld ter zitting van 9 november 2017. Ter zitting zijn verschenen:

  • - [verzoekster] , verzoekster,
  • - [bewindvoerder 1] namens Budgetbeheer B.V., bewindvoerder;
  • - [zoon 1] , zoon van verzoekster,
  • - [dochter] , dochter van verzoekster,
  • - [zoon 2] , zoon van verzoekster.

Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden.De beoordeling


Bij beschikking van de kantonrechter te Utrecht d.d. 10 februari 2016 is het vermogen van verzoekster onder bewind gesteld met benoeming van BMS Budgetbeheer B.V., h.o.d.n. Zeker Financiële Zorgverlening tot bewindvoerder. Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige bewindvoerder en benoeming van [bewindvoerder 2] h.o.d.n. [naam] , gevestigd te [woonplaats] , [adres] tot opvolgend bewindvoerder.Verzoekster stelt in haar verzoek en ter zitting dat de communicatie met de bewindvoerder moeizaam verloopt. Ter zitting heeft verzoekster echter niet kunnen verwoorden wat het probleem precies is.


De bewindvoerder stelt dat het probleem onder andere is gelegen in het verwachtingspatroon van verzoekster. Verzoekster heeft de verwachting dat de bewindvoerder haar inkomen in vergelijking met het voorgaande jaar zal verhogen. Ook is er een conflict gerezen nadat bewindvoerder enige tijd in verband met persoonlijke omstandigheden onbereikbaar is geweest.


De vermogens van de inwonende zoon en dochter van verzoekster staan ook onder bewind. Zij hebben ter zitting hun voorkeur uitgesproken voor één bewindvoerder voor het gezin. De kantonrechter wijst erop dat één bewindvoerder voor het hele gezin geen gewenste situatie is gezien de verschillende belangen van betrokkenen. Overigens is één bewindvoerder sowieso niet aan de orde omdat bij benoeming van de voorgestelde bewindvoerder er nog steeds sprake is van twee bewindvoerders in het gezin.


De kantonrechter stelt vast dat ter zitting is gebleken dat er met name sprake is van onvrede bij de kinderen van verzoekster. De kinderen begrijpen niet, of willen niet begrijpen dat het krappe budget van hun moeder niet het gevolg is van haar schuld bij de belastingdienst, maar van het feit dat haar kinderen bij haar inwonen. Bovendien is de schuld bij de belastingdienst ook ontstaan door de inwonende kinderen.

De onvrede van de kinderen is geen reden om tot wijziging van de bewindvoerder over te gaan.


De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek dient te worden afgewezen.De beslissingDe kantonrechter:


- wijst het verzoek af.Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.M. Penders, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.
Tegen deze beslissing kan binnen drie maanden na de dag van de uitspraak hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend.