Rechtbank Midden-Nederland, 02-10-2017 / 16/660005-16 (P)


ECLI:NL:RBMNE:2017:6791

Inhoudsindicatie
Herstelvonnis van 16/660005-16 (P), 2 oktober 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:4943
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-10-02
Publicatiedatum
2018-02-02
Zaaknummer
16/660005-16 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingsplaats Utrecht


Parketnummer: 16/660005-16 (P)


Herstelvonnis


van het op 2 oktober 2017 uitgesproken vonnis


in de strafzaak tegen


[verdachte] ,

geboren op [1961] te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] aan de [adres] .1De aanleiding


Na de uitspraakdatum is de rechtbank gebleken dat het dictum van voormeld vonnis een fout bevat.2De beoordeling


De naam van de benadeelde partij [benadeelde] blijkt onjuist in het dictum van voormeld vonnis te zijn opgenomen. Abusievelijk staat in het dictum onder het kopje ‘benadeelde partijen’ onder ‘[benadeelde]’, vierde gedachtestreepje, de naam [A] vermeld. Hiermee heeft de rechtbank bedoeld de benadeelde partij [benadeelde] , zoals ook is vermeld in rubriek 8.6 van het vonnis.


Gebleken is dat door deze kennelijke misslag in het dictum de beslissing tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij niet kan worden geëxecuteerd. De rechtbank zal ten behoeve van de executie van die beslissing het eerder uitgesproken vonnis herstellen door verbetering van het dictum, waartoe het onderhavige vonnis strekt.3BESLISSING


De rechtbank:

- herstelt de kennelijke misslag in het dictum als volgt:


- verbetert de onder het kopje ‘ [benadeelde] ’, vierde gedachtestreepje, vermelde naam [A] , in die zin dat hiervoor in de plaats moet worden gelezen: [benadeelde] ;


- Verstaat dat haar beslissing van 2 oktober 2017 voor het overige ongewijzigd blijft;


- Bepaalt dat de griffier dit vonnis doet hechten aan het originele vonnis van 2 oktober 2017 en dit vonnis per brief ter kennis doet brengen van de verdachte, de officier van justitie en de benadeelde partijen.Dit vonnis is gewezen op 1 februari 2018 door mr. drs. S.M. van Lieshout, voorzitter, mrs. N.H.J.M. Veldman-Gielen en A. Blanke, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier.