Rechtbank Midden-Nederland, 17-02-2017 / 16/652558-16 (P)


ECLI:NL:RBMNE:2017:784

Inhoudsindicatie
Drie mannen uit Roemenië, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn veroordeeld tot respectievelijk 2 en 5 maanden cel. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de mannen meerdere malen bij tankstations de koffie- en geldwisselautomaten openbraken en geldcassettes weg namen.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-02-17
Publicatiedatum
2017-02-17
Zaaknummer
16/652558-16 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling straf-, familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Utrecht


Parketnummer: 16/652558-16 (P)Vonnis van de meervoudige kamer van 17 februari 2017


in de strafzaak tegen


[verdachte]

geboren op [1990] te [geboorteplaats] (Roemenië)

zonder vaste woon-/ of verblijfplaats in Nederland

verblijvende: [adres] (Roemenië)1ONDERZOEK TER TERECHTZITTING


Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 18 november 2016 en 3 februari 2017.


De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie en van hetgeen mr. C.J.J. Visser, advocaat te Amsterdam, namens verdachte naar voren heeft gebracht.2TENLASTELEGGING


De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1:

op 20 augustus 2016 in Breukelen, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 2:

op 20 augustus 2016 in Amstelveen, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 3:

op 21 mei 2016 in Roosteren, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 4:

in de periode van 20 mei 2016 tot en met 21 mei 2016 te Maarheeze, samen met anderen, geprobeerd heeft door middel van braak geld en/of goederen te stelen;

feit 5:

op 21 mei 2016 in Bruchem, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen.
3VOORVRAGEN


De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.4WAARDERING VAN HET BEWIJS


4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. De officier van justitie baseert zich daar bij op de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen en de onderlinge overeenkomsten tussen de feiten.


4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de onder 1 tot en met 5 ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Verdachte dient derhalve vrijgesproken te worden van de hem ten laste gelegde feiten.

ten aanzien van feit 1 en feit 2

Het dossier bevat geen beschrijvingen van de handelingen van elke dader afzonderlijk. Niet vastgesteld kan worden of verdachte op de hoogte was van het openbreken van de automaten. Op basis van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen kan niet worden vastgesteld dat verdachte een wezenlijke bijdrage aan de delicten heeft geleverd.

ten aanzien van feit 3, 4 en 5

Op basis van de door de diverse verbalisanten gedane herkenningen kan niet worden vastgesteld dat verdachte de persoon is die op de betreffende foto’s is te zien. De betreffende verbalisanten hebben slechts omschreven wat zij op de foto’s zien en leggen niet uit waarom die persoon verdachte zou zijn. Voorts is niet duidelijk wat het vergelijkingsmateriaal van de verbalisanten was, of zij verdachte ooit hebben ontmoet of dat zij hun herkenning baseren aan de hand van andere foto’s in het dossier.


4.3

Het oordeel van de rechtbank


4.3.1

vrijspraak feit 3, feit 4 en feit 5

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan.

De door de politieambtenaren opgemaakte processen-verbaal waarin zij aangeven verdachte te herkennen, zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende specifiek. Zij benoemen kenmerken die op de foto’s zichtbaar zijn. Uit het dossier volgt niet waarop verbalisanten hun herkenningen baseren. Niet duidelijk is of zij verdachte gezien of verhoord hebben of dat zij op een andere wijze tot hun herkenningen zijn gekomen.

De rechtbank zal verdachte derhalve vrij spreken van deze ten laste gelegde feiten.

4.3.2

feit 1 en feit 2

[getuige 1] was op 20 augustus 2016 omstreeks 19.20 uur aan het werk in het tankstation van Shell Ruwiel te Breukelen. Hij zag dat een groepje van vijf mannen en één vrouw op een kluitje voor de koffieautomaten stond. Hij liep er naar toe en zag dat ze schrokken. Hij zag dat ze met twee handen in een scheppende beweging iets meepakten. Ze liepen daarna naar buiten. Hij zag vervolgens dat de deurtjes van twee koffiemachines open waren. Hij liep achter hen aan en zag dat de groep naar een blauwe auto rende. In de shop zag hij dat de deurtjes van de twee koffiemachines opengebroken waren en de geldlades er uit genomen waren.

[getuige 2] , werkzaam bij Shell Ruwiel, heeft aangifte gedaan van de diefstal van twee geldcassettes met wisselgeld uit de koffieautomaten, die eigendom waren van Selecta Nederland.


[getuige 3] was op 20 augustus 2016 aan het werk in het tankstation Tango-TimeOut 24 in Amstelveen. Een groep mensen kwam de shop binnen. Het betroffen vier mannen en één vrouw. Ze waren langere tijd in de shop en keken aandachtig naar de twee koffiemachines aan de voorzijde van de shop en de automaat van het toiletpoortje. Omstreeks 18.55 uur liepen de vijf personen de shop uit. Kort hierna constateerde [getuige 3] dat het betaalsysteem van de koffiemachine achter in de shop was opengebroken. De borgpen van het slotje bleek gebroken waarna de machine geopend kon worden. De geldwisselaar, een cassette met wisselgeld, was uit het apparaat verdwenen. Buiten op het terrein werd de geldcassette leeg terug gevonden in een vuilcontainer.


Op 20 augustus 2016 ontving verbalisant [verbalisant 1] een melding dat een aantal verdachten een koffieautomaat had opgebroken in Shell Station Ruwiel te Breukelen. De vermoedelijke daders (vijf mannen en één vrouw) zouden zijn weggereden in een Audi met het kenteken [kenteken] . Op 21 augustus 2016 zagen verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3] dat er bij het Tankstation Bosserhof te Echt een Audi A4 met het kenteken [kenteken] geparkeerd stond. Ter plaatse werden zes personen, behorende bij de Audi met het kenteken [kenteken] , aangetroffen en aangehouden. Verbalisant [verbalisant 4] herkende deze personen voor 100% als de personen die op de foto’s van de beveiligingscamera’s van tankstation Shell Ruwiel van 20 augustus 2016 stonden, die hem waren toegestuurd. De zes aangehouden verdachten waren genaamd: [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] .

Verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 3] troffen in de kofferbak van voornoemde Audi een zwarte plastic bak/geldcassette geheel gevuld met euro muntstukken.


Tijdens het doorzoeken van voornoemde Audi werd door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 7] onder andere aangetroffen:

  • - een grote hoeveelheid munten in de armsteun van de achterbank;
  • - een zakje met vijf cent munten in de armsteun van de achterbank;
  • - een tas vol met kleingeld, rechts achterin op de hoedenplank.

Verbalisanten [verbalisant 8] en [verbalisant 9] zagen tijdens het verhoor van [verdachte] dat verdachte gelijkend was op en dezelfde kleding droeg als de persoon die te zien was op de foto gemaakt op 20 augustus 2016 in de shop van het tankstation Shell Ruwiel te Breukelen. Verdachte droeg een grijs t-shirt met V-hals, een kaki broek en kaki kleurige schoenen. Tevens zagen zij dat verdachte gezet was, een vlassig baardje had en kort zwart golvend haar.


Verbalisant [verbalisant 10] herkende op de foto’s behorende bij de aangifte van [getuige 3] dezelfde groep verdachten als de verdachten die te zien waren op de foto’s betreffende de diefstal bij het Shell station te Breukelen. Het betrof de zes verdachten die in Echt waren aangehouden.


[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij samen met vijf anderen in de auto zat. Hij zat rechts achterin. Zij waren op 20 augustus 2016 een keer gestopt, dat was waar een man achter hen aan liep omdat zij een koffieautomaat stuk hadden gemaakt. (De rechtbank begrijpt dat verdachte hier het tankstation Ruwiel bedoeld).

Op 20 augustus 2016 waren zij allemaal bij het tankstation Tango Time Out in Amstelveen naar binnen gegaan. Hij had naast ze gestaan toen ze de automaat stuk maakten. [naam] (De rechtbank begrijpt, gelet op de inhoud van het dossier en de verklaring van de verdachte, dat verdachte hier [medeverdachte 3] bedoeld.) maakte de machines open en haalde het geld er uit. Hij kon zich herinneren dat er bij twee of drie pompstations geld uit de koffiemachines was gehaald.


Bewijsoverwegingen

In het dossier bevindt zich een DVD met daarop camerabeelden van het tankstation Shell Ruwiel van 20 augustus 2016. De rechtbank en de officier van justitie hebben kennis genomen van deze beelden.

Op de beelden is te zien dat twee mannen bij de koffieautomaten gaan staan. Een derde persoon gaat naast hen staan. De personen kijken voortdurend om zich heen. Vervolgens voegen nog twee personen, een man en een vrouw, zich bij de drie mannen. Drie mannen gaan vervolgens naast elkaar en tegen elkaar aan voor de middelste koffieautomaat staan en blokkeren het zicht op de automaat. Te zien is dat er handelingen bij de koffieautomaat worden verricht. De vierde man en de vrouw, bevinden zich vlak achter de drie mannen en kijken voortdurend om zich heen. Vervolgens voegt zich een vijfde man bij het groepje. Na enige tijd verplaatst het groepje zich naar de linker koffieautomaat, gaat uit elkaar en blijft gedurende enige tijd in de buurt van de koffieautomaat. Dan is op de beelden te zien dat veel andere personen door de shop en langs de automaat lopen. Op het moment dat het rustiger wordt, laat het groepje hetzelfde beeld zien, als bij de middelste koffieautomaat. Wanneer de groep op enig moment iets uit elkaar gaat is te zien dat een man nu een voorwerp in zijn handen heeft. Op het moment dat een medewerker van het tankstation op hen afloopt, loopt de groep weg van de koffieautomaten.

Op de beelden uit het bestand “beelden uitgang shop” is te zien dat zes personen, vijf mannen en een vrouw, achter elkaar het tankstation verlaten, waarbij de derde persoon een met een doek of kledingstuk afgedekt voorwerp in beide handen houdt. De zes personen vertonen, qua signalement en kleding, zeer grote overeenkomsten met de personen die zich kort daarvoor bij de koffieautomaten ophielden. Vervolgens is te zien dat de laatste personen van de groep beginnen te rennen, als een medewerker van het tankstation achter hen aankomt.

Op de beelden uit het bestand “beelden auto” is te zien dat een groep van zes personen vanaf het tankstation naar een gereed staande blauwe auto rent en instapt. Vlak achter de groep rent een medewerker van het tankstation. De persoon die uiteindelijk links voor in de auto instapt, maakt tot tweemaal toe een beweging richting de medewerker die daarop terugdeinst.


Medeplegen

De rechtbank is op grond van voornoemde bewijsmiddelen en beelden van oordeel dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de leden van de groep. De handelingen van verdachte en zijn medeverdachten vertonen naar hun uiterlijke verschijningsvorm het beeld van een vooraf besproken en georganiseerd handelen van de groep, waarbij de verschillende leden van de groep, zonder dat er ter plaatse kennelijk overleg plaatsvindt, ieder een eigen taak en rol vervullen.

Dat een of meer de leden van de groep niet op de hoogte zou zijn van hetgeen er gebeurt acht de rechtbank gelet op de wijze waarop men te werk gaat niet aannemelijk.


De rechtbank acht op grond van voornoemde feiten en omstandigheden wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich samen met anderen de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft gepleegd.


De hiervoor weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.5BEWEZENVERKLARING


De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

feit 1

op 20 augustus 2016 te Breukelen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen meerdere geldbakken en/of geldcassettes en een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Ruwiel) en/of Selecta Nederland, waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 2

op 20 augustus 2016 te Amstelveen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbak en/of geldcassette en een hoeveelheid geld, toebehorende aan tankstation Tango-Timeout, waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak.


Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.


Hetgeen onder feit 1 en feit 2 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.6STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN


Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.


Het bewezen verklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

feit 1 en feit 2

- telkens: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.7STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE


Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.8OPLEGGING VAN STRAF EN/OF MAATREGEL


8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- een gevangenisstraf van 5 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.


8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft algehele vrijspraak bepleit.
8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.


De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen. Verdachte heeft samen met anderen meerdere malen in tankstations (koffie)automaten opengebroken en het in de automaten aanwezig kleingeld weggenomen. Men is daarbij brutaal en georganiseerd te werk gegaan. Dergelijke feiten veroorzaken financiële schade en overlast bij de benadeelden. Verdachte heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij en zijn medeverdachten met een bepaalde reden in Nederland waren, anders dan voor het plegen van strafbare feiten.

Verdachte is niet ter terechtzitting verschenen en heeft op geen enkel moment getoond inzicht te hebben in het kwalijke van zijn handelen en heeft alleen gehandeld vanuit zijn eigen financiële gewin.

Gelet op het vorenstaande kan niet worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt.


Bij haar beslissing heeft de rechtbank ook rekening gehouden met een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte d.d. 13 oktober 2016, waaruit volgt dat verdachte in Nederland niet eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.


De rechtbank wijkt – nu zij ten aanzien van het onder 3, 4 en 5 tenlastegelegde niet tot een bewezenverklaring komt – bij de straftoemeting af van de eis van de officier van justitie. Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat gevangenisstraf van 2 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden is.9TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN


De beslissing berust op de artikelen 57 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.10BESLISSING


De rechtbank:


Vrijspraak

- verklaart het onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;


Bewezenverklaring

- verklaart het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;


- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is tenlastegelegd;


Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 en feit 2

- telkens: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;


- verklaart verdachte strafbaar;


Oplegging straf


- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 maanden;


- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Gerritse, voorzitter, mrs. C.E.M. Nootenboom-Lock en N. Schapendonk, rechters, in tegenwoordigheid van G. van Engelenburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17 februari 2017.BIJLAGE I: De tenlastelegging


Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat


1.

hij op of omstreeks 20 augustus 2016 te Breukelen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcasset(tes) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Ruwiel) en/of Selecta Nederland, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


2.

hij op of omstreeks 20 augustus 2016 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcasset(tes) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Tango-Timeout, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


3.

hij op of omstreeks 21 mei 2016 te Roosteren, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcasset(tes) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Esso en/of NGRValue, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


4.

hij in of omstreeks de periode van 20 mei 2016 tot en met 21 mei 2016 te Maarheeze, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een tankstation (Total 't Haasje), gevestigd aan de Rijksweg, weg te nemen geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan Total B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, met zijn mededader(s), althans alleen (met een koevoet) een condoomautomaat en/of het toiletpoortje open te breken, waarna de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid; art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht


5.

hij op of omstreeks 21 mei 2016 te Bruchem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Lucht-Oost) en/of Selecta Nederland, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


1 Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte eindproces-verbaal, genummerd PL2600-2016059251, opgemaakt door de Landelijke Eenheid, dienst infrastructuur, afdeling Opsporing Zuid-Oost, doorgenummerd pagina 1 tot en met 560. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
2 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] , pagina 164.
3 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] , pagina 165.
4 Proces-verbaal van aangifte [getuige 2] , pagina 158.
5 Proces-verbaal van aangifte | [getuige 3] , pagina 182.
6 Proces-verbaal van bevindingen [verbalisant 1] , pagina 36.
7 Proces-verbaal van bevindingen [verbalisant 1] , pagina 37.
8 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 48.
9 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 55.
10 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 56.
11 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 50
12 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 345.
13 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 174, met bijlage pagina 179.
14 Proces-verbaal van bevindingen, pagina 189.
15 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 452.
16 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 453.
17 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 456.
18 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 457.
19 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 472 en 478.
20 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 457.
21 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , pagina 457.