Rechtbank Overijssel, 16-04-2015 / 08/952844-14


ECLI:NL:RBOVE:2015:1958

Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 30-jarige man uit Lelystad tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor een woningoverval in Raalte. In totaal vielen vijf mannen de woning binnen en hebben zich hierbij dreigend gedragen en een taser als wapen gehanteerd om de bewoner angst aan te jagen. De man moet een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van ruim 2.700 euro.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-04-16
Publicatiedatum
2015-04-16
Zaaknummer
08/952844-14
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08/952844-14

Datum vonnis: 16 april 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats].1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 8 januari 2015 en 2 april 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.C.J. Nettenbreijers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. T.A.M. Drubbel, advocaat te Almere, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich samen met anderen op 1 september 2014 schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld en afpersing.


Voluit luidt de – ter zitting gewijzigde - tenlastelegging aan de verdachte, dat:


1.

hij op of omstreeks 01 september 2014 te Raalte tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon (Samsung Galaxy S3) en/of een balletjespistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval

aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke

diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht

mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk

geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij,

verdachte, en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [slachtoffer] is/zijn gegaan en/of

(vervolgens)

- bij de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben aangebeld en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn woning had geopend) de woning van die [slachtoffer]

is/zijn binnengestormd, althans is/zijn binnen gegaan en/of (vervolgens) die [slachtoffer] naar binnen heeft /hebben geduwd, althans heeft/hebben hem vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens)

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en

het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend

voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben

voorgehouden en/of (vervolgens)

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht

en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben

gevraagd en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn portemonnee had afgegeven) die [slachtoffer] om zijn

pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn pincode had verteld) tegen die [slachtoffer]

heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte;


2.

hij op of omstreeks 01 september 2014 te Raalte tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met

geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee (met

inhoud) en/of een bankpas, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [slachtoffer] is/zijn gegaan en/of

(vervolgens)

- bij de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben aangebeld en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn woning had geopend) de woning van die [slachtoffer]

is/zijn binnen gegaan en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en/of (vervolgens)

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en

het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend

voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben

voorgehouden en/of (vervolgens)

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht

en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben

gevraagd en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn portemonnee had afgegeven) die [slachtoffer] om zijn

pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn pincode had verteld) tegen die [slachtoffer]

heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte;


3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] kan worden toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.2

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het onder 1 en 2 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen is.


De raadsman heeft onder meer aangevoerd dat er geen wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd en daarom dient te worden vrijgesproken.


5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


Ten aanzien van feit 1 en 2


De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen vast dat op 1 september 2014 omstreeks 21:05 uur aangever [slachtoffer] werd overvallen in zijn woning aan de [adres 1] in Raalte. Rond die tijd was aangever alleen thuis. Op enig moment ging de voordeurbel. Toen aangever de voordeur opende werd hij geconfronteerd met vijf personen. Aangever werd de woning in geduwd en zag dat een van de daders een taser/stroomstootwapen bij zich had. De daders riepen dat zij geld en wiet wilden. Verdachte verklaart dat hij niet bij de woningoverval betrokken is geweest. Door de medeverdachte [medeverdachte 1] is echter een belastende verklaring afgelegd waarin verdachte als mededader wordt genoemd.


Op basis van de bevindingen in het proces-verbaal van de politie met betrekking tot de whatsapp-berichten in de telefoon van [medeverdachte 1] en de verklaring van getuige [getuige] gaat de rechtbank er van uit dat de mobiele telefoon met het nummer 06-[nummer 1] op

1 september 2014 aan verdachte toebehoorde en door hem werd gebruikt. Verdachte heeft ter zitting onder meer verklaard dat hij zijn mobiele telefoon nooit uitleent. Voorts heeft verdachte gedurende het onderzoek geen aannemelijke verklaring gegeven over de telefoon en de uitkomsten van het onderzoek naar voornoemd telefoonnummer, terwijl deze uitkomsten dusdanig belastend zijn dat enige uitleg was geboden. Uit de inhoud van de whatsapp-berichten tussen [medeverdachte 1] en verdachte blijkt onder meer dat verdachte zeer kort na de overval over zeer specifieke daderkennis beschikt. Verder is uit het onderzoek gebleken dat de telefoon waarmee verdachte op 1 september 2014 met [medeverdachte 1] heeft ge-appt een Blackberry betreft. In deze BlackBerry heeft een simkaart gezeten met nummer 06-[nummer 2] die ook in de Nokia telefoon heeft gezeten die bij de aanhouding van verdachte werd aangetroffen. Naar het oordeel van de rechtbank is hierin een nadere onderbouwing te vinden van het in het dossier besloten liggende gegeven dat dat de Blackberry waarmee met voornoemd telefoonnummer is ge-appt, in het bezit van verdachte was op 1 september 2014.


Uit de historische gegevens van de mobiele telefoon van verdachte, onder nummer 06-[nummer 1], blijkt dat zijn mobiele telefoon op 1 september 2014 tussen 10:04 uur en 17:00 een zendmast in Lelystad aan de Mortelstraat heeft aangestraald. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat de Mortelstraat is gelegen op het industrieterrein te Lelystad, op korte afstand van de [adres 3] alwaar [bedrijf] is gevestigd en waar verdachte volgens de getuige [getuige] op 1 september 2014 werkzaam was. De mobiele telefoon straalde vervolgens tussen 18:32 uur en 19:46 uur, diverse zendmasten aan tussen Lelystad en Zwolle. De rechtbank stelt op grond van de verklaring van aangever vast dat de overval tussen 21:00 uur en 21:24 uur heeft plaatsgevonden. Vervolgens straalt de mobiele telefoon na 21:24 uur vanuit Dalfsen via Zwolle en Dronten verschillende zendmasten aan waar de mobiele telefoon van de verdachte, omstreeks 22.57 uur in Lelystad een zendmast aanstraalde. Binnen de tijd van 19:46 uur en 21:24 uur is de reis gelegen van Zwolle naar Raalte, alsmede de tijd die gemoeid is met de overval en de tijd die weer nodig is om van Raalte te rijden richting Zwolle en op de mast aan te stralen van de Ganzepanweg/Zwolseweg. Verdachte is kort na de overval via Dalfsen en Zwolle teruggereisd naar Lelystad. Deze telefoongegevens dragen naar het oordeel van de rechtbank bij aan het bewijs.


Verder draagt aan het bewijs bij dat verdachte [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij samen met verdachte op 1 september 2014 in Zwolle is geweest. Deze verklaring wordt ondersteund door de historische telefoongegevens van verdachte. Deze verklaring over verdachte sluit naar het oordeel van de rechtbank de aanwezigheid van verdachte bij de overval in Raalte niet uit. De rechtbank acht de verklaringen van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] voldoende geloofwaardig en daarom bruikbaar voor het bewijs. De verklaringen komen bovendien op wezenlijke onderdelen overeen.


Het in vereniging plegen van een delict veronderstelt een bewuste, nauwe en volledige samenwerking. Naar het oordeel van de rechtbank is [medeverdachte 1] de initiator geweest van de woningoverval. [medeverdachte 1] heeft verdachte en de medeverdachten benaderd en is samen met hen naar Raalte afgereisd om de woning van aangever te overvallen waarbij zij bewapend waren. Op basis van de verklaring van aangever kan worden vastgesteld dat de gehele woning door meerdere daders werd doorzocht. Aangever werd door één van de daders gedwongen om naar boven te gaan en heeft onder bedreiging van een taser/stroomstootwapen zijn portemonnee afgegeven. Vervolgens hebben de daders ook een mobiele telefoon meegenomen. Verdachte heeft dus ook uitvoeringshandelingen verricht. Uit de genoemde gang van zaken moet naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat verdachte en zijn medeverdachten nauw en bewust hebben samengewerkt, waardoor sprake is van medeplegen.


De rechtbank is aldus van oordeel dat, op grond van de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte tezamen en in vereniging met anderen zich schuldig heeft gemaakt aan het hem onder 1 en 2 tenlastegelegde.


5.4

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


1.


hij op 1 september 2014 te Raalte tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon (Samsung Galaxy S3) en een balletjespistool, toebehorende aan [slachtoffer], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan zijn mededaders hetzij de vlucht

mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders

- gewapend in de richting van de woning van die [slachtoffer] zijn gegaan en

vervolgens

- bij de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben aangebeld en vervolgens

- nadat die [slachtoffer] zijn woning had geopend de woning van die [slachtoffer]

zijn binnengestormd, althans is/zijn binnen gegaan en vervolgens die [slachtoffer] naar binnen heeft /hebben geduwd, althans heeft/hebben hem vastgepakt en/of vastgehouden en vervolgens

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en

het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en vervolgens

- die [slachtoffer] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend

voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben

voorgehouden en vervolgens

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht

en vervolgens

- die [slachtoffer] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben

gevraagd en vervolgens

- ( nadat die [slachtoffer] zijn portemonnee had afgegeven) die [slachtoffer] om zijn

pincode heeft/hebben gevraagd en vervolgens

- ( nadat die [slachtoffer] zijn pincode had verteld) tegen die [slachtoffer]

heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte.


2.


hij op 1 september 2014 te Raalte tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met

geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een portemonnee (met

inhoud) en een bankpas, toebehorende aan [slachtoffer], welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- gewapend in de richting van de woning van die [slachtoffer] zijn gegaan en

vervolgens

- bij de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben aangebeld en vervolgens

- ( nadat die [slachtoffer] zijn woning had geopend) de woning van die [slachtoffer]

is/zijn binnen gegaan en vervolgens

- die [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of vastgehouden en vervolgens

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd en/of geroepen: "waar is de wiet en

het geld", althans woorden van gelijke aard of strekking en vervolgens

- die [slachtoffer] een taser, althans een op een stroomstootwapen gelijkend

voorwerp heeft/hebben getoond, althans duidelijk zichtbaar heeft/hebben

voorgehouden en vervolgens

- meerdere kasten en/of ruimtes van en/of in die woning heeft/hebben doorzocht en vervolgens

- die [slachtoffer] (meerdere keren) om geld en/of zijn portemonnee heeft/hebben

gevraagd en vervolgens

- ( nadat die [slachtoffer] zijn portemonnee had afgegeven) die [slachtoffer] om zijn

pincode heeft/hebben gevraagd en/of (vervolgens)

- ( nadat die [slachtoffer] zijn pincode had verteld) tegen die [slachtoffer]

heeft/hebben gezegd dat ze terug zouden komen als de pincode niet klopte.


De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 310, 312, en 317 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


feit 1

het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.


feit 2

het misdrijf: afpersing door twee of meer verenigde personen.


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.


8De op te leggen straf of maatregel


8.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft samen met anderen een woning overvallen. Verdachte en zijn mededaders, in totaal vijf personen, zijn de woning binnengevallen en hebben zich hierbij dreigend gedragen en een taser als wapen gehanteerd om de bewoner angst aan te jagen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke overval voor de bewoner beangstigend moet zijn geweest, zoals ook blijkt uit de aangifte en de schriftelijke slachtofferverklaring. Verdachte en zijn mededaders waren uit op geld en hebben zich puur en alleen hierdoor laten leiden en hebben zich niet bekommerd om de gevolgen van hun handelen voor het slachtoffer. Misdrijven als door verdachte begaan veroorzaken niet alleen bij de slachtoffers gevoelens van onveiligheid, maar brengen ook in de samenleving grote onrust teweeg.


Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van vier (4) jaar met aftrek van de dagen doorgebracht in voorlopige hechtenis, passend en geboden is, omdat aard en ernst van het bewezen verklaarde, door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht de rechtbank niet aanwezig.


9De schade van benadeelden


9.1

De vordering van de benadeelde partij


[slachtoffer], wonende te [adres 2], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 2.718,21, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • - materiele schade van € 1.518,21;
 • - materiele schade van € 1.200,-

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.


Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in die vordering ontvankelijk en is de vordering gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde schadeposten zijn voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 2.718,21, inclusief de van rechtswege verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.


Ook zal de rechtbank bepalen dat wanneer dit bedrag door een andere verdachte is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen.


9.2

De schadevergoedingsmaatregel


De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door de feiten is toegebracht.


10De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27 en 57 Sr.


11De beslissing


De rechtbank:


bewezenverklaring

 • - verklaart bewezen, dat verdachte het onder feit 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
 • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder feit 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:feit 1

het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

feit 2

het misdrijf: afpersing door twee of meer verenigde personen.

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;


straf

 • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vier (4) jaren;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
schadevergoeding
 • - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer] van een bedrag van € 2.718,21 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 september 2014, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;
 • - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
 • - legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van de bewezen verklaarde feiten 1 en 2 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 2.718,21 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 37 dagen zal worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan);
 • - bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.Dit vonnis is gewezen door mr. B.T.C. Jordaans, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. G.A. Versteeg, rechters, in tegenwoordigheid van H.J.A. Teerlink, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 16 april 2015.Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer PL04SA-2014073470. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


1.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] van 3 september 2014, pagina 32 t/m 40, voor zover inhoudende als verklaring van aangever:


(…) Ik doe hierbij aangifte van een vanavond, maandag 1 september 2014, op mij gepleegde gewapende beroving in mijn woning, dan wel diefstal d.m.v. geweld dan wel afpersing in mijn woning, [adres 1] te Raalte. Ik heb hier geen letsel bij opgelopen, maar ben bedreigd met een taser, in de vorm van een zaklamp. (…) Toen ik de deur opende zag ik dat er een jongeman voor de deuropening stond. Ik zal deze man dader I noemen. Ik kan hem, dader I, als volgt omschrijven: Jongeman, getinte huidskleur; (…) Op dat moment zag ik dat er voor mij in de deuropening, van rechts, vanaf de oprit bij de woning, 4 andere jongemannen, kwamen binnenstormen. De dader 1 kwam als laatste ook binnen. (…) Ik werd door 1 of meerdere van die jongens beetgepakt bij mijn armen, ik denk bovenarmen en werd naar binnen gedrukt tegen de kelderdeur in de hal. Ik bleef staan en raakte in een soort van shock of paniek. (…) Er werd gelijk geroepen: “waar is de wiet?”. (…) Ik hoorde dat een daarachter staande dader 3 zei: “waar is de wiet en het geld?”. (…) Dader 2 is een jongeman, zwarte donkere huidskleur, negroïde zeg maar; (…) V: Hoe kun je dader 3 omschrijven? Dader met taser!! A: Jongeman; donkere huidskleur, ook negroïde; (…) Hij bedreigde mij het meest, hij duwde me ook naar boven en beneden. (…) V: Kun je me de door dader 2 gebruikte taser /stroomstootwapen eens beschrijven? A: Ja dat was tevens een zwarte kleine zaklampje. Ik schat dat de lengte ca 15 cm was en dat de diameter/dikte ca 4 a 5 cm bedroeg. (…) Hij heeft mij er meerdere keren mee bedreigd. (…) Ik zag namelijk dat er bij inwerking stelling van de taser, dan een lichtsignaal van links naar rechts ging. Dat licht was lichtblauw. Ik hoorde dan een geluid van een elektrische geluid van een vliegenmepper, zeg maar, maar dan harder. Een knetterende elektrische ontlading ja. Hij heeft me daarmee meerdere malen bedreigd. V: Wil je nu dader 4 voor me omschrijven? A: Ja dat is een jongeman, (…) donkere huidskleur, negroïde; (…) V: dan hebben we alleen dader 5 nog. Wat kun je me daar over vertellen? A: Niet veel. (…) Ik weet wel zeker dat er 5 overvallers in mijn huis waren. (…) Dader 3 deed de taser een paar keer aan, waarbij de taser steeds in mijn richting wees. Ik schat dat de taser met de voorzijde ook tot op ongeveer 60cm van mij vandaan kwam. Ik hoorde de taser steeds knetteren en zag het licht blauwe flitslicht. Ik was bang dat hij mij een stroomstoot ging geven, als ze geen wiet en geld zouden vinden. (…) Ik hoorde hem steeds daarbij roepen: Waar is de wiet en waar is je geld?. (…) Ik zag dat daders 1, 4 en 5 mijn huis gingen doorzoeken. (…) 1 van het drietal, ik weet niet welke ging naar boven via de trap, dat zag ik. De 2 anderen naar de keuken, bijkeuken en woonkamer. Ik hoorde dat er verschillende laden en deurtjes door hen geopend werden en er spullen op de grond werden gegooid. (…) de dader 3 met het stroomstootwapen pakte mij bij mijn arm, ik weet niet welke arm. (….) Hij bleef om geld en wiet vragen en ik herhaalde steeds dat ik dat niet had. (…) Daar vroegen zij om mijn portemonnee. Ook boven hadden ze dat al gevraagd waar mijn telefoon lag. (…) Ik heb mijn telefoon niet meer zien liggen. In de woonkamer vroeg dader 3 (met Taser) weer naar mijn portemonnee en waar mijn pinpas was. Hij vroeg of er geld in zat. (…) Hij nam mij alleen onder bedreiging met de taser, mee naar boven en we kwamen weer op mijn slaapkamer. (…) Ik pakte mijn portemonnee uit mijn broekzak, rechtsvoor en overhandigde mijn portemonnee toen maar aan die dader 3. Ik heb deze afgegeven omdat ik bang was dat ij me met die taser zou raken. (…) Dader 3 eiste/vroeg toen herhaaldelijk om mijn pincode. (…) Ik voelde dat als ik de pincode niet zou geven hij mij zou aanvallen en wet met die taser wat aan zou doen. Ik heb de pincode meerdere keren tegen hem gezegd en hij schreeuwde deze pincode meerdere malen, naar zijn mededaders die beneden waren. (…) Dader 3 zei toen hij wegging dat ze mij weer zouden op komen zoeken en iets aan zou doen als de pincode niet klopte. Hij dreigde ook weer met de taser, maar schakelde die niet in. (…) Ik moest op mijn kamer blijven zei hij op dreigende toon. (…).


2.

Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] van 4 september 2014, pagina 49 t/m 53, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant:


(…) Aangever [slachtoffer] bevestigde dat er tijdens de overval de volgende goederen uit zijn woning waren weggenomen:

-In aangifte omschreven portemonnee met inhoud o.a. Rabopas; ID Kaart. (…)

-De Samsung Galaxy S3 (…)

- onder dwang pincode bankpas genoemd. (…)


3.

Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] van 13 oktober 2014, pagina 226, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant:


(…) Op 13 oktober 2014 hebben wij, verbalisanten voornoemde [medeverdachte 1] gehoord. (…) Wij hoorden dat de verdachte toen zei dat hij de namen wilde zeggen van de mensen die ook mee waren gegaan met de overval naar Raalte. (…) Wij hoorden vervolgens dat de verdachte zei: [medeverdachte 2] en ene [naam 1] (beiden fonetisch). [naam 1] zou een Ghanees zijn. Ook hoorden wij de verdachte zeggen: nou heb je ze allemaal. [verdachte], [medeverdachte 2] en [naam 1]. (…)


4.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 2 april 2015, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte:


(…) Ik leen mijn telefoon niet uit aan andere personen. (…)


5.

Het proces-verbaal verhoor getuige van [getuige] van 11 december 2014, pagina 132 t/m 133, voor zover inhoudende als verklaring van de getuige:


(…) Ik ben werkzaam op de afdeling personeelszaken van het bedrijf ‘[bedrijf]’ gevestigd te Lelystad aan de [adres 3]. (…) Ik zie in mijn administratie dat [verdachte], die ik overigens niet persoonlijk ken, op 1 september 2014 heeft gewerkt bij ons en dat hij die dag dienst heeft gehad van 07.45 uur tot 17.00 uur. Uit onze administratie blijkt dat [verdachte] het telefoonnummer 06-[nummer 1] heeft opgegeven als zijnde het nummer waarop hij te bereiken is. (…).


6.

Het relaas proces-verbaal van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] van 18 december 2014, pagina 24, voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten:


(…) De reden om voornoemde getuige te benaderen en bij proces-verbaal te horen ligt mede gelegen in het feit dat [verdachte] op 10 december 2014 tijdens de behandeling van de raadkamer verklaarde dat hij ten tijde van het verdachte app-verkeer tussen hem en [medeverdachte 1] niet over een toestel beschikte dat kon appen.

Opmerkelijk is tevens dat uit Paalgegevens van de opgevraagde historische gegevens van het telefoonnummer [nummer 1] blijkt dat het toestel van [verdachte] op 1 september 2014 van ongeveer 10.00 uur tot 17.00 uur een paal heeft aangestraald aan de Mortelsstraat te Lelystad. De Mortelstraat is gelegen op het industrieterrein te Lelystad, niet ver verwijderd van de [adres 3] alwaar [bedrijf] is gevestigd en waar [verdachte] volgens getuige [getuige] die dag werkzaam was. Hierna is de route te volgen vanaf de werklocatie van [verdachte] naar het centrum van Lelystad om vervolgens de route Lelystad – Zwolle –Ganzenpanweg/Zwolseweg (ri Raalte ) te nemen. De uitgewerkte historische gegevens van het telefoonnummer [nummer 1] in gebruik bij [verdachte] zijn als bijlage gevoegd 545. (…).


7.

Historische gegevens telefoonnummer [nummer 1], pagina 545:


Richting (…) Startdatum Starttijd (…) Telefoonnummer IMEI (…) Straat Plaats (…)

Uitgaand 01-09-2014 10:04:44 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 12:52:52 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 12:53:10 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 12:59:30 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 13:07:47 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 14:50:09 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 15:14:48 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 16:09:20 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Inkomend 01-09-2014 16:17:25 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 16:27:47 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

(…)

Uitgaand 01-09-2014 16:56:20 [nummer 1] [imei nummer 1] mortelstraat 0 8211 AD Lelystad

(…)

Uitgaand 01-09-2014 18:32:20 [nummer 1] [imei nummer 1] ziekenhuisweg 100 8233 AA Lelystad

Uitgaand 01-09-2014 18:59:34 [nummer 1] [imei nummer 1] station op Ramsweg 8 8307RN Ens

(…)

Inkomend 01-09-2014 19:03:39 [nummer 1] [imei nummer 1] Vossenmeerdijk 40 8251PN Dronten

Inkomend 01-09-2014 19:12:57 [nummer 1] [imei nummer 1] Rijksweg N50 08267BZ De Zande

Uitgaand 01-09-2014 19:46:24 [nummer 1] [imei nummer 1] Burg.Drijbersingel 27 8021 DA Zwolle

Inkomend 01-09-2014 21:24:06 [nummer 1] [imei nummer 1] Ganzepanweg/Zwolseweg HVP nr. 29 0 7722 MG Dalfsen

Uitgaand 01-09-2014 21:30:05 [nummer 1] [imei nummer 1] hoogspanningsmast 3/Marconistraat 8 8013PK Zwolle

Inkomend 01-09-2014 21:36:28 [nummer 1] [imei nummer 1] Alm (Newtonweg) 26 8032BM Zwolle

Uitgaand 01-09-2014 21:57:04 [nummer 1] [imei nummer 1] Parkeerplaats Het Veen Rijksweg A50 50 8181MH Heerde

Uitgaand 01-09-2014 22:19:00 [nummer 1] [imei nummer 1] Aperloheve/achterweg 0 8081JN Oostendorp

Uitgaand 01-09-2014 22:32:08 [nummer 1] [imei nummer 1] Ansjovisweg 8251RW Dronten

Uitgaand 01-09-2014 22:57:32 [nummer 1] [imei nummer 1] Noordesluisweg 0 8243PR Lelystad

(…)

8.

Het proces-verbaal verhoor verdachte van [medeverdachte 2] van 7 november 2014, pagina 497 t/m 499, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte:


(…) V: ben je wel vaker met [verdachte] in Zwolle geweest? A: Nee, dat was de eerste keer. V: [medeverdachte 1], [medeverdachte 1] dus, zegt ook dat hij jullie 1 september heeft getroffen en dat jullie inderdaad bij een supermarkt zijn geweest en daar bier en drinken hebben gekocht. Als jij maar 1 keer in Zwolle bent geweest en toen ook de dingen hebt gedaan die je zegt dat je hebt gedaan dan moet dat wel 1 september zijn. A: Dat klopt. (…).


9

Het proces-verbaal verhoor verdachte van [medeverdachte 1] van 24 september 2014, pagina 178 t/m 183, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte:

(…) Uiteindelijk werd besloten dat wij (en dat zijn dan de jongens die wilden meedoen om de woning te rippen) elkaar die dag, rond 18.00 uur of 19.00 uur (ik weet het echt niet meer), zouden treffen op de kruising Nieuwstraat/Steenstraat. (…) toen de mededaders arriveerden zag wij dat het er drie waren. (…). (…) [medeverdachte 3] en ik zijn toen bij [naam 2] in de auto gestapt waarna wij naar de Jumbo aan de Hogenkampsweg zijn gereden. Ik had namelijk voorgesteld om daar wat bier te gaan halen en de klus te bespreken. (…).


10.

Het proces-verbaal van verbalisant [verbalisant], van 18 februari 2015, pagina 03 t/m 05 van het Aanvullend Proces-Dossier, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant:


(…) Ten tijde van zijn aanhouding op 27 oktober 2015 was de verdachte [verdachte] in bezit van een mobiele telefoon, merk Nokia, type RM-945. Deze telefoon, met IMEI nummer [imei nummer 2], was voorzien van simkaart met telefoonnummer [nummer 5]. (…) Na analyse blijkt dat dit toestel tijdens de opgevraagde periode heeft beschikt over 6 simkaarten (telefoonnummers) te weten (…) [nummer 3]. (…) IMEI [imei nummer 1]. Dit betreft het registratienummer van de Blackberry, vermeld op pagina 025 van het procesdossier en die ten tijde van de overval op 01-09-2014 werd gebruikt door [verdachte], die op dat moment gebruik maakte van de simkaart (telefoonnummer) [nummer 1]. (…) Uit de analyse van de IMEI van deze Blackberry blijkt dat de smartphone over de opgevraagde periode is gebruikt van 01-08-2014 tot en met 02-09-2014 (te weten de dag na de overval). Hierna is het toestel nog 3 keer gebruikt op 20-09-2014 met de simkaart [nummer 2] (die zoals aangegeven, ook gebruikt is in de onder [verdachte] inbeslaggenomen Nokia RM-945). (…).


11.

Het relaas proces-verbaal van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] van 18 december 2014, pagina 11 t/m 12, voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten:


(…) Op 3 oktober 2014 is een begin gemaakt met het onderzoek van de diverse onder de verdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 3], [naam 3] en [naam 4] in beslag genomen gegevensdragers, waaronder computers en mobiele telefoons. Dit betreffen veelal zogenaamde smartphones, die per toestel veel data bevatten. De smartphones zijn door een gecertificeerd ambtenaar van politie onderzocht en door ons uitgelezen naar de terzake dienende informatie. (…)

[medeverdachte 1] – [verdachte] ([nummer 4] – [nummer 1])

Het onderstaande app-gesprek vond plaats op 01-09-2014 (met vermelding van tijdstip) [verdachte] (staat als zodanig vermeld in telefoongids van toestel [medeverdachte 1]) nader aangeduid als [afkorting 1] en [medeverdachte 1] als [afkorting 2].

(…)

[afkorting 1]: maar als je die phone verkoopt zou niet verkeerd zijn als je paat tientje stuur (20:39)

(…)

[afkorting 2]: Ja is goed man, en die pipa (21:24)

(…)

[afkorting 1]: is luchtdruk (21:35)

(…).