Rechtbank Overijssel, 19-02-2015 / 168102 / KG RK 131-2015


ECLI:NL:RBOVE:2015:2757

Inhoudsindicatie
Verschoningsverzoek.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-02-19
Publicatiedatum
2015-06-09
Zaaknummer
168102 / KG RK 131-2015
Procedure
Beschikking
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

beslissing

RECHTBANK OVERIJSSEL

Verschoningskamer


Zittingsplaats Almelo


zaaknummer / rekestnummer: 168102 / KG RK 131-2015Beslissing van 19 februari 2015


in de zaak van


mr. P.M.F. SCHREURS,

rechter in de rechtbank Overijssel,

afdeling strafrecht,

verzoekster tot verschoning,


inzake het verzoek zich te mogen verschonen in de procedure van het Openbaar Ministerie tegen [verdachte] onder parketnummer 08/952702-14.


1De procedure

1.1.

In de hierboven genoemde strafzaak heeft op 13 februari 2015 een openbare terechtzitting van de meervoudige strafkamer plaatsgevonden, alwaar mr. Jordaans,

mr. Stoové en mr. Schreurs, zitting hadden.

1.2.

Bij gelegenheid van de behandeling ter terechtzitting heeft mr. Schreurs een verzoek tot verschoning gedaan, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 13 februari 2015.


1.3.

Van de zijde van de verdediging en het Openbaar Ministerie zijn geen bezwaren tegen het verschoningsverzoek ingebracht.

1.4.

De verschoningskamer heeft afgezien van een mondelinge behandeling.


1.5.

De beslissing is bepaald op vandaag.


2Het verschoningsverzoek

2.1.

Aan het verzoek zich te mogen verschonen legt mr. Schreurs ten grondslag dat zij ter terechtzitting heeft geconstateerd dat de moeder van de benadeelde partij een buurvrouw is van familie van haar, zodat zij zich niet langer vrij voelt om de zaak de beoordelen.


3De beoordeling


3.1.

Verschoning is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Voorop dient te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.


3.2.

De omstandigheid dat de moeder van de benadeelde partij een buurvrouw is van familie van mr. Schreurs, levert naar het oordeel van de verschoningskamer een zwaarwegende aanwijzing op als hiervoor onder 3.1. bedoeld.


3.3.

Het verzoek wordt toegewezen.


4De beslissing


De rechtbank


4.1.

wijst toe het verzoek van mr. Schreurs zich van de verdere behandeling van de procedure met kenmerk 08/952702-14 tussen het Openbaar Ministerie en

[verdachte] te mogen verschonen.


Deze beslissing is gegeven door mrs. Zweers, Van Eerden en Hangelbroek en in tegenwoordigheid van de griffier mr. Morskieft in het openbaar uitgesproken op

19 februari 2015.