Rechtbank Overijssel, 01-07-2015 / 08.960129.14 en 08.960031.14 (ter terechtzitting gevoegd)


ECLI:NL:RBOVE:2015:3170

Inhoudsindicatie
De rechtbank veroordeelt een (nu volwassen) man tot 24 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden waaronder onmiddellijke behandeling voor zijn stoornis. Toen hij minderjarig was begon hij met het seksueel misbruiken van zijn minderjarige zusjes en broertje. Daar heeft hij ook kinderpornografische afbeeldingen van gemaakt. Verdachte heeft al het toegebrachte leed voor lief genomen en gehandeld met uitsluitend het doel zijn eigen lustgevoelens te bevredigen. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan. De rechtbank ziet in de door de deskundigen vastgestelde onrijpe persoonlijkheid en het feit dat hij minderjarig was toen het begon, aanleiding de zaak af te doen volgens het jeugdstrafrecht.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-07-01
Publicatiedatum
2015-07-02
Zaaknummer
08.960129.14 en 08.960031.14 (ter terechtzitting gevoegd)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummers: 08.960129.14 en 08.960031.14 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum vonnis: 1 juli 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats],

verblijvende te P.I. Midden-Holland, HvB de Geniepoort, te Alphen aan den Rijn.


1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 2 juni 2015 en 17 juni 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A. Kramer en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. T. Farber, advocaat te [plaats 1], naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


Onder parketnummer 08.960129.14 zijn meerdere zedendelicten tenlastegelegd, die verdachte als minderjarige zou hebben gepleegd. Onder parketnummer 08.960031.14 zijn (deels) gelijksoortige feitelijkheden ten aanzien van dezelfde slachtoffers laste gelegd, met dien verstande dat verdachte in de tenlastegelegde periode meerderjarig was.


De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte, al dan niet samen met anderen:


Parketnummer 08.960129.14 (minderjarig)

feit 1 primair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 1, die toen nog geen twaalf jaar oud was, waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen;

feit 1 subsidiair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 1, die toen nog geen zestien jaar oud was;


feit 2: Slachtoffer 1, die minderjarig was, heeft verleid tot het plegen, dan wel dulden van ontuchtige handelingen;


feit 3: kinderpornografische afbeeldingen met betrekking tot Slachtoffer 1 - onder meer - heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad;


feit 4 primair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 1, die toen nog geen twaalf jaar oud was, waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen, op andere momenten dan onder 1 ten laste is gelegd;

feit 4 subsidiair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 1, die toen nog geen zestien jaar oud was, op andere momenten dan onder 1 ten laste is gelegd;


feit 5 primair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 2, die toen nog geen twaalf jaar oud was, waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen;

feit 5 subsidiair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 2, die toen nog geen zestien jaar oud was;


feit 6: kinderpornografische afbeeldingen met betrekking tot Slachtoffer 2 - onder meer - heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad;


feit 7: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 3, die toen nog geen zestien jaar oud was.


Parketnummer 08.960129.14 (meerderjarig)

feit 1 primair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 1, die toen nog geen twaalf jaar oud was, waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen;

feit 1 subsidiair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 1, die toen nog geen zestien jaar oud was;


feit 2: kinderpornografische afbeeldingen met betrekking tot Slachtoffer 1 - onder meer - heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad;


feit 3 primair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 2, die toen nog geen twaalf jaar oud was, waarbij sprake is geweest van seksueel binnendringen;

feit 3 subsidiair: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Slachtoffer 2, die toen nog geen zestien jaar oud was;


feit 4: kinderpornografische afbeeldingen, anders dan met betrekking tot Slachtoffers 1, 2 en 3, - onder meer - in bezit heeft gehad.


Voluit luidt de tenlastelegging - na wijziging - aan de verdachte, dat:


Parketnummer 08.960129.14


feit 1

hij op of omstreeks 29 september 2012, althans in of omstreeks de periode van 28 september 2012 tot en met 1 oktober 2012 te [plaats 1], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 1, immers

heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens)


 • - Slachtoffer 1 (gedeeltelijk) uitgekleed en/of
 • - een tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - de borst(en) en/of bil(len) en/of een of meer (ander(e)) deel/delen van het lichaam van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of gestreeld en/of gelikt en/of gezoend en/of
 • - de benen van Slachtoffer 1 uit elkaar getrokken en/of (vervolgens) de schaamlippen van Slachtoffer 1 uit elkaar gehouden en/of
 • - Slachtoffer 1 tussen de schaamlippen gelikt en/of
 • - de anus van Slachtoffer 1 gelikt en/of
 • - een of meer vinger(s) en/of een duim tussen de schaamlippen van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen en/of
 • - een penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of vervolgens met een/die penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gewreven en/of
 • - een penis tegen de vagina van Slachtoffer 1 gehouden en/of (vervolgens) met een/die penis over/tegen de vagina van Slachtoffer 1 gewreven en/of
 • - een vinger tegen en/of in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen en/of
 • - een hand van Slachtoffer 1 om een penis gebracht en/of
 • - met een penis een borst en/of een schouder en/of een tepel en/of de mond van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of

is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) op het lichaam van Slachtoffer 1 klaargekomen;


subsidiair

hij op of omstreeks 29 september 2012, althans in of omstreeks de periode van 28 september 2012 tot en met 1 oktober 2012 te [plaats 1], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens)


 • - Slachtoffer 1 (gedeeltelijk) uitgekleed en/of
 • - een tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - de borst(en) en/of bil(len) en/of een of meer (ander(e)) deel/delen van het lichaam van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of gestreeld en/of gelikt en/of gezoend en/of
 • - de benen van Slachtoffer 1 uit elkaar getrokken en/of (vervolgens) de schaamlippen van Slachtoffer 1 uit elkaar gehouden en/of
 • - Slachtoffer 1 tussen de schaamlippen gelikt en/of
 • - de anus van Slachtoffer 1 gelikt en/of
 • - een of meer vinger(s) en/of een duim tussen de schaamlippen van Slachtoffer 1 gebracht en/of gehouden en/of heen en weer bewogen en/of
 • - een penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of vervolgens met een/die penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gewreven en/of
 • - een penis tegen de vagina van Slachtoffer 1 gehouden en/of (vervolgens)met een/die penis over/tegen de vagina van Slachtoffer 1 gewreven en/of
 • - een vinger tegen en/of in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen en/of
 • - een hand van Slachtoffer 1 om een penis gebracht en/of
 • - met een penis een borst en/of een schouder en/of een tepel en/of de mond van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of

is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) op het lichaam van Slachtoffer 1 klaargekomen;


feit 2

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2012 tot en met 1 oktober 2012 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 1] en/of [plaats 2] (gemeente [gemeente 2]) en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, (telkens) door giften of beloften van geld of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten door toen en daar

 • - met Slachtoffer 1 naar een vakantiehuisje te gaan en/of (vervolgens) (aldaar) naar een slaapkamer te gaan en/of
 • - gezamenlijk (aldaar) (geruime/enige tijd) in die slaapkamer te verblijven, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) (steeds) fysiek groter en/of sterker was/waren dan Slachtoffer 1 en/of
 • - aan Slachtoffer 1 geld en/of een cadeau en/of taart te beloven en/of toe te zeggen en/of te geven,

(telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen en/of zodanige handelingen van verdachte en/of zijn mededader(s) te dulden, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens)


 • - Slachtoffer 1 (gedeeltelijk) uitgekleed en/of
 • - een tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - de borst(en) en/of bil(len) en/of een of meer (ander(e)) deel/delen van het lichaam van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of gestreeld en/of gelikt en/of gezoend en/of
 • - de benen van Slachtoffer 1 uit elkaar getrokken en/of (vervolgens) de schaamlippen van Slachtoffer 1 uit elkaar gehouden en/of
 • - Slachtoffer 1 tussen de schaamlippen gelikt en/of
 • - de anus van Slachtoffer 1 gelikt en/of
 • - een of meer vinger(s) en/of een duim tussen de schaamlippen van Slachtoffer 1 gebracht en/of gehouden en/of heen en weer bewogen en/of
 • - een penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of vervolgens met een/die penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gewreven en/of
 • - een penis tegen de vagina van Slachtoffer 1 gehouden en/of (vervolgens)met een/die penis over/tegen de vagina van Slachtoffer 1 gewreven en/of
 • - een vinger tegen en/of in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen en/of
 • - een hand van Slachtoffer 1 om een penis gebracht en/of
 • - met een penis een borst en/of een schouder en/of een tepel en/of de mond van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of

is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) op het lichaam van Slachtoffer 1 klaargekomen;


feit 3

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 1] en/of [plaats 5] en/of [plaats 6] en/of [plaats 2] (gemeente [gemeente 2]) en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer afbeelding(en) te weten foto's en/of film(s) heeft vervaardigd en/of verworven en/of verspreid en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestond(en) uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van Slachtoffer 1, althans (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij Slachtoffer 1, althans deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel aanvullen met soort voorwerp) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij Slachtoffer 1, althans deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van Slachtoffer 1, althans een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt


en/of


het houden van een (stijve) penis bij/naast/tegen het gezicht/lichaam van Slachtoffer 1, althans een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;


feit 4

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 5] en/of de [plaats 7] en/of [plaats 6], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 1, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - zijn, verdachtes, tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - een voorwerp en/of een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 1 betast en/of gelikt en/of
 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 1 gestreeld en/of betast en/of gelikt en/of aangeraakt en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen, althans zich door Slachtoffer 1 laten pijpen

subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 5] en/of de [plaats 7] en/of [plaats 6], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - zijn, verdachtes, tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - een voorwerp en/of een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 1 betast en/of gelikt en/of
 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 1 gestreeld en/of betast en/of gelikt en/of aangeraakt en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of gehouden en/of heen en weer bewogen, althans zich door Slachtoffer 1 laten pijpen;

feit 5

hij op of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

met Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 2, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - de broek van Slachtoffer 2 uitgetrokken en/of
 • - aan de penis van Slachtoffer 2 gelikt en/of
 • - (een van) zijn hand(en) naar en/of (vervolgens) tegen en/of om de penis van Slachtoffer 2 gebracht en/of (vervolgens) de penis van Slachtoffer 2 afgetrokken en/of
 • - de penis van Slachtoffer 2 in zijn, verdachtes, mond genomen en/of
 • - de anus van Slachtoffer 2 bevochtigd met speeksel en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 gebracht en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 heen en weer bewogen;

subsidiair:

hij op of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - de broek van Slachtoffer 2 uitgetrokken en/of
 • - aan de penis van Slachtoffer 2 gelikt en/of
 • - (een van) zijn hand(en) naar en/of (vervolgens) tegen en/of om de penis van Slachtoffer 2 gebracht en/of (vervolgens) de penis van Slachtoffer 2 afgetrokken en/of
 • - de penis van Slachtoffer 2 in zijn, verdachtes, mond genomen en/of
 • - de anus van Slachtoffer 2 bevochtigd met speeksel en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 gebracht en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 heen en weer bewogen;

feit 6

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 2] (gemeente [gemeente 2]) en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)


twee, althans een afbeelding(en), te weten twee, althans een foto('s) heeft vervaardigd en/of verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestond(en) uit:


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van Slachtoffer 2, althans (een) persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij Slachtoffer 2 poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij zijn leeftijd past en/of (waarbij) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(DSC 00027)

(DSC 00028)


van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;
feit 7

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011, in elk geval in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011, te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 5] en/of de [plaats 7], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met Slachtoffer 3 (geboren op [geboortedatum 4]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 3 gestreeld en/of betast en/of aangeraakt en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 3 betast en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 3 gelikt en/of
 • - een (of meer) vinger(s) in de vagina van Slachtoffer 3 gebracht en/of (vervolgens) gehouden.

Parketnummer 08.960031.14 (meerderjarig)

feit 1

hij in of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 6], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 1,

immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - zijn, verdachtes, tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - een voorwerp en/of een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 1 betast en/of gelikt en/of
 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 1 gestreeld en/of betast en/of gelikt en/of aangeraakt en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen, althans zich door Slachtoffer 1 laten pijpen;

subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 6], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - zijn, verdachtes, tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) (met) Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - een voorwerp en/of een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 1 betast en/of gelikt en/of
 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 1 gestreeld en/of betast en/of gelikt en/of aangeraakt en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en/of (vervolgens) gehouden en/of (vervolgens) heen en weer bewogen, althans zich door Slachtoffer 1 laten pijpen;feit 2:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 1] en/of [plaats 6] en/of [plaats 2] (gemeente [gemeente 2]), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer afbeelding(en) te weten foto's en/of film(s) heeft vervaardigd en/of verworven en/of verspreid en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestond(en) uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door Slachtoffer 1, althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van Slachtoffer 1, althans (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij Slachtoffer 1, althans deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel aanvullen met soort voorwerp) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij Slachtoffer 1, althans deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van Slachtoffer 1, althans een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt


en/of


het houden van een (stijve) penis bij/naast/tegen het gezicht/lichaam van Slachtoffer 1, althans een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;


feit 3

hij op of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) met Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 2, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - de broek van Slachtoffer 2 uitgetrokken en/of
 • - aan de penis van Slachtoffer 2 gelikt en/of
 • - (een van) zijn hand(en) naar en/of (vervolgens) tegen en/of om de penis van Slachtoffer 2 gebracht en/of (vervolgens) de penis van Slachtoffer 2 afgetrokken en/of
 • - de penis van Slachtoffer 2 in zijn, verdachtes, mond genomen en/of
 • - de anus van Slachtoffer 2 bevochtigd met speeksel en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 gebracht en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 heen en weer bewogen;

subsidiair

hij op of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens)

met Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft verdachte toen en daar (telkens)

 • - de broek van Slachtoffer 2 uitgetrokken en/of
 • - aan de penis van Slachtoffer 2 gelikt en/of
 • - (een van) zijn hand(en) naar en/of (vervolgens) tegen en/of om de penis van Slachtoffer 2 gebracht en/of (vervolgens) de penis van Slachtoffer 2 afgetrokken en/of
 • - de penis van Slachtoffer 2 in zijn, verdachtes, mond genomen en/of
 • - de anus van Slachtoffer 2 bevochtigd met speeksel en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 gebracht en/of
 • - (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 heen en weer bewogen;

feit 4:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten

(een) foto(’s) en/of (een) video(’s) en/of (een) film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten de/een harde schijf/schijven van een laptop (beslagcodes AAGY2923NL-M en AAGY2923NL-O) en/of een USB-stick (beslagcode AAGY2921NL) en/of een harde schijf (beslagcode AAGY2910NL) en/of een mobiele telefoon (beslagcode AAGY2914NL) en/of een of meer andere gegevensdrager(s) - heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,


welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren) in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt


en/of


het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.


3De voorvragen


Door de raadsman van verdachte is - zakelijk weergegeven - bepleit dat de feiten 3 en 6 op de dagvaarding met parketnummer 08.960129.14 en feit 4 op de dagvaarding met parketnummer 08.960031.14 partieel nietig verklaard dienen te worden, nu in de tenlastelegging niet is omschreven op welke wijze de kinderpornografische afbeeldingen zijn verspreid.


Voor wat betreft feit 4 op de dagvaarding met parketnummer 08.960031.14 faalt dit verweer, omdat in de tenlastelegging van dat feit het woord 'verspreiden' niet voorkomt.

De rechtbank overweegt voorts dat de term 'verspreiden' in de andere door de raadsman genoemde feiten kennelijk is gebezigd in de betekenis die daaraan in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht moet worden gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan de term 'verspreiden' in dat artikel voldoende feitelijke betekenis toe, zodat ook zonder nadere omschrijving van de wijze waarop is verspreid, is voldaan aan de in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering gestelde eis van opgave van het feit. Op basis van de onderhavige tenlastelegging is naar het oordeel van de rechtbank bovendien voor de verdediging voldoende duidelijk waartegen verdachte zich heeft te verdedigen.


Nu de tenlastelegging ook overigens geen onregelmatigheden bevat, stelt de rechtbank vast dat de dagvaardingen geldig zijn. De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaken, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


4De beoordeling van het bewijs


4.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake alle (waar van toepassing: primair) ten laste gelegde feiten wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met daaraan gekoppeld de door de reclassering geadviseerde voorwaarden en met een proeftijd van 5 jaren. Bij dat oordeel is de officier van justitie uitgegaan van toepassing van het meerderjarigenstrafrecht voor de feiten die verdachte vanaf zijn zestiende jaar tot zijn achttiende heeft begaan. De officier van justitie heeft voorts schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel gevorderd voor feit 7 op de dagvaarding met parketnummer 960129-14.


De raadsman van verdachte heeft bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken van feit 7 op de dagvaarding met parketnummer 08.960129.14 (seksueel misbruik Slachtoffer 3) en voor feit 2 op de dagvaarding met parketnummer 08.960031.14. De verdachte heeft de overige ten laste gelegde feiten bekend en de verdediging heeft zich met betrekking tot die feiten gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, met uitsluiting van enkele onderdelen van de tenlastegelegde feiten. De raadsman heeft bepleit dat het minderjarigenstrafrecht wordt toegepast ten aanzien van de feiten die verdachte na zijn achttiende heeft begaan. Daarvan uitgaande, acht de raadsman een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van gelijke duur als het voorarrest een passende straf, met daarnaast een voorwaardelijk strafdeel, waaraan gekoppeld de door de reclassering geadviseerde voorwaarden.


4.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


Parketnummer 08.960129.14


Overweging met betrekking tot het onder 1, 2, 3,4, 5 en 6 ten laste gelegde.

Verdachte heeft het onder 1 primair, 2, 3, 4 primair, 5 primair en 6 ten laste gelegde bekend. De raadsman van verdachte heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot deze feiten. De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte deze feiten heeft begaan.


Overweging met betrekking tot het onder 7 ten laste gelegde.

Verdachte heeft ook ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde een bekennende verklaring afgelegd. De raadsman van verdachte heeft bepleit dat het dossier naast deze verklaring slechts een zeer summiere en weinig specifieke verklaring van Slachtoffer 3 bevat, zodat er onvoldoende steunbewijs is en verdachte van het tenlastegelegde moet worden vrijgesproken.


De rechtbank stelt voorop dat op grond van artikel 341, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering het bewijs dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan niet uitsluitend kan worden aangenomen op basis van de verklaring van de verdachte. De rechtbank stelt met betrekking tot het onder 7 ten laste gelegde vast dat verdachte een ondubbelzinnige en betrekkelijk specifieke verklaring heeft afgelegd, waarin hij dit feit heeft bekend. De rechtbank acht deze verklaring reeds op zichzelf - en zeker bezien in de context van het verdere dossier - betrouwbaar en ziet geen reden om aan de juistheid daarvan te twijfelen. De verklaring van verdachte levert aldus naar het oordeel van de rechtbank een zodanig sterk bewijsmiddel op, dat daaraan de in algemene bewoordingen vervatte verklaring van Slachtoffer 3, inhoudende dat verdachte seks met haar heeft gehad, voldoende steun biedt, zodat daarmee aan het wettig bewijsminimum is voldaan. De rechtbank acht op basis van deze wettige bewijsmiddelen overtuigend bewezen dat verdachte het onder 7 ten laste gelegde feit heeft begaan.


Parketnummer 08.960131.14


Overweging met betrekking tot feit 2.

Namens verdachte heeft de raadsman vrijspraak van het onder 2 ten laste gelegde bepleit. Daartoe is - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat verdachte de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen op enig moment voordat hij meerderjarig werd, heeft verwijderd.

De rechtbank is, evenals de raadsman, van oordeel dat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte de betreffende afbeeldingen in de tenlastegelegde periode (nog) in bezit heeft gehad en/of daarmee enige andere tenlastegelegde handeling heeft verricht. Verdachte zal daarom van dit feit worden vrijgesproken.


Overweging met betrekking tot feiten 1, 3 en 4.

Verdachte heeft het onder 1 primair, 3 primair en 4 ten laste gelegde bekend. De raadsman van verdachte heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot deze feiten. De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte deze feiten heeft begaan.


De navolgende bewezenverklaring steunt op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. De rechtbank overweegt dat ten aanzien van alle bewezenverklaarde feiten, met uitzondering van feit 7 op de dagvaarding met parketnummer 08.960129.14 (seksueel misbruik van Slachtoffer 3), sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal daarom in de bijlage van dit vonnis ten aanzien van deze feiten volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid. Voor feit 7 op de dagvaarding met parketnummer 08.960129.14 zullen de bewijsmiddelen in de bijlage nader worden uitgewerkt.


4.3

Het oordeel van de rechtbank


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte met betrekking tot parketnummer 08.960131.14 onder 2 is tenlastegelegd en zal hem daarvan vrijspreken.


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte

- de feiten 1 primair, 2, 3, 4 primair, 5 primair, 6 en 7 op de dagvaarding met parketnummer 08.960029.14 en

- de feiten 1 primair, 3 primair en 4 op de dagvaarding met parketnummer 08.960131.14

heeft begaan, met dien verstande dat:


Parketnummer 08.960029.14

feit 1 primair:

hij op 29 september 2012, te [plaats 1], tezamen en in vereniging met anderen, telkens

met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 1, immers heeft/hebben/is verdachte en/of zijn mededaders toen en daar


 • - Slachtoffer 1 uitgekleed en
 • - een tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en met Slachtoffer 1 getongzoend en
 • - de borsten en billen en andere delen van het lichaam van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of gestreeld en/of gelikt en/of gezoend en
 • - de benen van Slachtoffer 1 uit elkaar getrokken en de schaamlippen van Slachtoffer 1 uit elkaar gehouden en
 • - Slachtoffer 1 tussen de schaamlippen gelikt en
 • - de anus van Slachtoffer 1 gelikt en
 • - een of meer vinger(s) en/of een duim tussen de schaamlippen van Slachtoffer 1 gebracht en/of gehouden en heen en weer bewogen en
 • - een penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gebracht en gehouden en met die penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gewreven en
 • - een penis tegen de vagina van Slachtoffer 1 gehouden en met die penis over/tegen de vagina van Slachtoffer 1 gewreven en
 • - een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en gehouden en heen en weer bewogen en
 • - een hand van Slachtoffer 1 om een penis gebracht en
 • - met een penis een borst en een schouder en een tepel en de mond van Slachtoffer 1 aangeraakt en
 • - op het lichaam van Slachtoffer 1 klaargekomen;

feit 2

hij in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 oktober 2012 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en [plaats 1] en [plaats 2] (gemeente [gemeente 2]) tezamen en in vereniging met anderen, een persoon, te weten Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), waarvan verdachte en zijn mededaders wisten dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, door giften of beloften van geld of goed en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten door toen en daar

 • - met Slachtoffer 1 naar een vakantiehuisje te gaan en aldaar naar een slaapkamer te gaan en
 • - gezamenlijk aldaar in die slaapkamer te verblijven, terwijl verdachte en zijn mededaders fysiek groter en sterker waren dan Slachtoffer 1 en
 • - aan Slachtoffer 1 geld en een cadeau en/of taart te beloven en toe te zeggen en/of te geven,

telkens opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen en/of zodanige handelingen van verdachte en/of zijn mededaders te dulden, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededaders toen en daar


 • - Slachtoffer 1 uitgekleed en
 • - een tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en met Slachtoffer 1 getongzoend en
 • - de borsten en billen en andere delen van het lichaam van Slachtoffer 1 aangeraakt en/of gestreeld en/of gelikt en/of gezoend en
 • - de benen van Slachtoffer 1 uit elkaar getrokken en de schaamlippen van Slachtoffer 1 uit elkaar gehouden en
 • - Slachtoffer 1 tussen de schaamlippen gelikt en
 • - de anus van Slachtoffer 1 gelikt en
 • - een of meer vinger(s) en/of een duim tussen de schaamlippen van Slachtoffer 1 gebracht en gehouden en heen en weer bewogen en
 • - een penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gebracht en gehouden en met die penis tussen de billen van Slachtoffer 1 gewreven en
 • - een penis tegen de vagina van Slachtoffer 1 gehouden en met die penis over/tegen de vagina van Slachtoffer 1 gewreven en
 • - een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en gehouden en heen en weer bewogen en
 • - een hand van Slachtoffer 1 om een penis gebracht en
 • - met een penis een borst en een schouder en een tepel en de mond van Slachtoffer 1 aangeraakt en is/zijn verdachte en/of zijn mededaders op het lichaam van Slachtoffer 1 klaargekomen;

feit 3

hij op 29 september 2012 te [plaats 1], tezamen en in vereniging met anderen, afbeeldingen,

te weten foto's en films, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal en vaginaal en anaal penetreren met de penis en/of een vinger en/of de tong van het lichaam van Slachtoffer 1,

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en


het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen en de borsten van Slachtoffer 1, met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en

het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een ander persoon door Slachtoffer 1, met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en


het naakt laten poseren van Slachtoffer 1, waarbij Slachtoffer 1, poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past en waarbij Slachtoffer 1, zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet en waarna door het camerastandpunt nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en borsten en billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling;

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


feit 4 primair

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 in Nederland, meermalen, telkens met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 1, immers heeft verdachte toen en daar

 • - zijn, verdachtes, tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en met Slachtoffer 1 getongzoend en
 • - een voorwerp en een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en
 • - de vagina van Slachtoffer 1 betast en gelikt en
 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 1 gestreeld en/of betast en/of gelikt en/of aangeraakt en
 • - zijn, verdachtes, penis in de mond van Slachtoffer 1 gebracht;

feit 5 primair

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), meermalen, telkens met Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 2, immers heeft verdachte toen en daar

 • - de broek van Slachtoffer 2 uitgetrokken en
 • - aan de penis van Slachtoffer 2 gelikt en
 • - (een van) zijn hand(en) naar en tegen en om de penis van Slachtoffer 2 gebracht en vervolgens Slachtoffer 2 afgetrokken en
 • - de penis van Slachtoffer 2 in zijn, verdachtes, mond genomen en
 • - de anus van Slachtoffer 2 bevochtigd met speeksel en
 • - zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 gebracht en
 • - zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 heen en weer bewogen;

feit 6

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 maart 2013 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en/of [plaats 2] (gemeente [gemeente 2])


twee afbeeldingen, te weten twee foto's heeft vervaardigd en verspreid en in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van Slachtoffer 2, waarbij Slachtoffer 2 poseert in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij zijn leeftijd past en/of (waarbij) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

(DSC 00027)

(DSC 00028)


feit 7

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011, te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]) en op de [plaats 7], meermalen, telkens met Slachtoffer 3 (geboren op [geboortedatum 4]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft verdachte toen en daar

 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 3 gestreeld en betast en aangeraakt en
 • - de vagina van Slachtoffer 3 betast en
 • - de vagina van Slachtoffer 3 gelikt en
 • - een (of meer) vinger(s) in de vagina van Slachtoffer 3 gebracht;

Parketnummer 08.960031.14 (meerderjarig)

feit 1 primair

hij in of omstreeks de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), meermalen, telkens met Slachtoffer 1 (geboren op [geboortedatum 2]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 1, immers heeft verdachte toen en daar

 • - zijn, verdachtes, tong in de mond van Slachtoffer 1 gebracht en met Slachtoffer 1 getongzoend en/of
 • - een voorwerp en een vinger in de anus van Slachtoffer 1 gebracht en/of
 • - de vagina van Slachtoffer 1 betast en gelikt en/of
 • - een of meer de(e)l(en) van het lichaam van Slachtoffer 1 gestreeld en/of betast en/of gelikt en/of aangeraakt en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de mond van Slachtoffer 1 gebracht;

feit 3 primair

hij in de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), meermalen, telkens met Slachtoffer 2 (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van Slachtoffer 2, immers heeft verdachte toen en daar

 • - de broek van Slachtoffer 2 uitgetrokken en/of
 • - aan de penis van Slachtoffer 2 gelikt en/of
 • - (een van) zijn hand(en) naar en tegen en om de penis van Slachtoffer 2 gebracht en vervolgens Slachtoffer 2 afgetrokken en/of
 • - de penis van Slachtoffer 2 in zijn, verdachtes, mond genomen en/of
 • - de anus van Slachtoffer 2 bevochtigd met speeksel en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 gebracht en/of
 • - zijn, verdachtes, penis in de anus van Slachtoffer 2 heen en weer bewogen;

feit 4

hij in de periode van 18 maart 2013 tot en met 9 april 2014 te [plaats 4] (gemeente [gemeente 1]), telkens afbeeldingen, te weten foto’s en films - en (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten harde schijven van een laptop en een USB-stick en een harde schijf en een mobiele telefoon - in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren) in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


en/of


het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt


en/of


het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])

([bestandsnaam])


van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.


De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en zal hem daarvan zal vrijspreken.


5De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 240b, 244, 247, 248 en 248a van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


Parketnummer 08.960029.14

feit 1 primair

het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;


feit 2

het misdrijf: door giften of beloften van geld of goed en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen te dulden, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;


feit 3

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;


feit 4 primair

het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


feit 5 primair

het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;feit 6

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd;


feit 7

het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.


Parketnummer 08.960031.14

feit 1 primair

het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


feit 3 primair

het misdrijf: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


feit 4

het misdrijf: een gewoonte maken van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben.


6De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.


7De op te leggen straf of maatregel


7.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. In het bijzonder neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich in een periode van enkele jaren schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van zijn twee zusjes en van zijn broertje, waarbij ten aanzien van alle drie de slachtoffers sprake is geweest van penetratie. Verdachte heeft bovendien zijn jongste zusje, dat toen net 10 jaar geworden was, samen met medeverdachten verleid om mee te gaan naar een vakantiehuisje en daar seks te hebben met verdachte en met twee andere en veel oudere mannen, die zij niet kende. Van de gebeurtenissen in het vakantiehuisje heeft verdachte samen met medeverdachten kinderpornografische afbeeldingen vervaardigd. Ook van zijn broertje heeft verdachte dergelijke afbeeldingen gemaakt en deze heeft hij vervolgens aan een medeverdachte verspreid. Verdachte heeft door de bewezenverklaarde feiten op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de nog zeer jonge slachtoffers. Hij heeft hen seksuele handelingen doen ondergaan waar zij gezien hun leeftijd en ontwikkeling nog lang niet aan toe waren. Zijn jongste zusje, dat zich bij haar broer veilig had moeten weten, heeft hij daarbij bovendien in een onveilige situatie gebracht door haar in een voor hem onbeheersbare situatie aan twee volwassen mannen beschikbaar te stellen voor seks. Het is algemeen bekend dat seksueel misbruik nog langdurig nadelige psychische gevolgen kan hebben voor slachtoffers. Verdachte heeft dat kennelijk voor lief genomen en gehandeld met uitsluitend het doel zijn eigen lustgevoelens te bevredigen. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan. Verdachte heeft daarnaast kinderpornografische afbeeldingen in bezit gehad, hetgeen heeft bijgedragen aan het in stand houden van de markt voor dergelijk materiaal.


Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

een uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 9 april 2014;

- een NIFP-rapportage Pro Justitia van het Pieter Baan Centrum betreffende verdachte, opgemaakt door T. 't Hoen, psycholoog en A.J.W.M. Trompenaars, psychiater,

d.d. 22 mei 2015.

een reclasseringsrapport over de persoon van verdachte d.d. 16 juni 2015;


Uit voornoemde stukken komt naar voren dat verdachte een gemiddeld intelligente adolescent is met een blanco justitiële documentatie en zonder psychiatrische voorgeschiedenis. Op basis van het persoonlijkheidsonderzoek naar verdachte wordt geconcludeerd dat sprake is van parafilie (niet anderszins omschreven) in combinatie met een onrijpe persoonlijkheid met vermijdende persoonlijkheidstrekken. Beschreven wordt dat verdachte in zijn tienerjaren in zijn seksuele ontwikkeling gederailleerd is geraakt, waarbij hij op enig moment kinderporno is gaan kijken en in de loop der jaren steeds verdergaand grensoverschrijdend gedrag is gaan vertonen. Als gevolg van zijn onrijpe persoonlijkheid was verdachte onvoldoende in staat zichzelf in de hand te houden en ontbrak het hem aan zelfcorrigerend vermogen. De deskundigen maken - mede gelet op de ontwikkeling van de parafilie in de tijd - onderscheid in de mate waarin de verschillende feiten aan verdachte kunnen worden toegerekend, variërend van volledige tot verminderde toerekeningsvatbaarheid. Verdachte is nog relatief jong en behoudens voornoemde diagnose is geen sprake van bijkomende psychiatrische kenmerken. Gelet op die omstandigheden adviseren de deskundigen verdachte in het kader van een voorwaardelijk strafdeel intensief te laten behandelen in een psychiatrische polikliniek, waarbij langdurige nazorg en controle van belang worden geacht. De reclassering heeft voor de uitvoering van dat advies bijzondere voorwaarden voorgesteld in haar rapport van 16 juni 2015.


De rechtbank overweegt dat de bewezenverklaarde feiten bezwaarlijk als losse gedragingen kunnen worden gezien, nu het telkens zedendelicten betreffen die verdachte heeft begaan terwijl zijn seksualiteit zich - in nadelige zin - verder ontwikkelde. Het complex van feiten is aangevangen - en heeft voor een belangrijk deel plaatsgevonden - toen verdachte zelf nog minderjarig was en voor een deel zijn de gedragingen doorgegaan nadat verdachte achttien jaar was geworden. Volgens de deskundigen had de stoornis (parafilie) zich op dat moment al zozeer ontwikkeld, dat deze feiten verdachte in mindere mate kunnen worden toegerekend. De rechtbank ziet in de door de deskundigen vastgestelde onrijpe persoonlijkheid van verdachte en in de in deze alinea beschreven omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, aanleiding de zaak af te doen volgens het jeugdstrafrecht.


De raadsman heeft gesteld dat tijdens het politieverhoor ongeoorloofde pressie op verdachte is uitgeoefend en dat om die reden een lagere straf zou moeten worden opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat er in het bewuste verhoor geen sprake is van ongeoorloofde pressie. Een situatie als bedoeld in artikel 359a Sv doet zich derhalve niet voor, zodat het verweer wordt verworpen.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank de afweging gemaakt tussen de ernst van de feiten enerzijds en het belang van een spoedige start van de behandeling c.q. begeleiding van de relatief jeugdige verdachte anderzijds. De rechtbank acht, het voorgaande afwegende, jeugddetentie van de maximale duur van 24 maanden passend en geboden. Daarvan zal de rechtbank 6 maanden voorwaardelijk opleggen, met daaraan gekoppeld de door de reclassering geadviseerde voorwaarden.


De rechtbank overweegt voorts dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een misdrijven die zijn gericht tegen de onaantastbaarheid van het lichaam van personen, te weten Slachtoffer 1, Slachtoffer 2 en Slachtoffer 3. Gelet op de ernst van de feiten, die gedurende een lange periode zijn gepleegd, is de rechtbank van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een dergelijk misdrijf zal begaan. Daarom zal zij bevelen dat de hierna op grond van artikel 77z van het Wetboek van Strafrecht te stellen voorwaarden en het op grond van artikel 77aa van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.


8De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat, in navolging van wat de officier heeft gevorderd, de voorwerpen op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst met de nummers 1, 2 en 3, te weten drie sealbags met daarin een USB-stick Lexar, een Kodak, een Samsung GT-i9000, een harde schijf Hitachi, 2 harde schijven Dell, een geheugenkaart en een koffer met seksartikelen moeten worden onttrokken aan het verkeer, omdat met behulp van deze voorwerpen de feiten zijn begaan of voorbereid en het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang.


9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27, 36b, 36c, 36d, 57, 77a, 77c, 77g, 77h, 77x, 77y, 77z, 77aa en 77za van het Wetboek van Strafrecht.


10De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

 • - verklaart niet bewezen dat verdachte feit 2 op de dagvaarding met parketnummer 08.960031.14 heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;
 • - verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde

onder 1 primair, 2, 3, 4 primair, 5 primair, 6 en 7 op de dagvaarding met parketnummer 08.960129.14, alsmede het

onder 1 primair, 3 primair en 4 op de dagvaarding met parketnummer 08.960031.14,

heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;


strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • - veroordeelt verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 24 maanden;
 • - bepaalt dat een deel van de straf, groot zes maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd van 2 jaren:

- zich schuldig maakt aan een strafbaar feit;- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 77aa, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- tijdens de proeftijd (één of meer van) de navolgende bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;


- stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde gedurende de proeftijd van 2 jaren:

- zich meldt op het adres: Reclassering Nederland, Bezuidenhoutseweg 179, 2594 AH te [plaats 1] en zich gedurende de proeftijd blijft melden zo frequent als de reclassering nodig acht;

- zich houdt aan de aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarden;

- zich ambulant laat behandelen bij forensische polikliniek De Waag of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, en zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar worden gegeven, ook als dit inhoudt de inname van de hem door de behandelaren voorgeschreven medicatie op de voorgeschreven wijze en controle hierop;

- ten spoedigste na zijn invrijheidstelling zal verblijven in een nader door de reclassering te indiceren begeleide/beschermde woonvorm of op een ander door de reclassering geschikt geacht adres, en zich zal houden aan het (dag-)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld. De veroordeelde zal niet van adres wijzigen c.q. verhuizen zonder overleg met en toestemming van de reclassering. Overnachtingen op een ander adres dan zijn vaste verblijfadres worden vooraf met de reclassering besproken;

- zich zal onthouden van het actief contact (laten) leggen met zijn slachtoffers en minderjarigen, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van de hulpverlening of door de reclassering gescreende volwassenen uit het sociale netwerk van veroordeelde;

- zicht verschaft op de voortgang van zijn behandeling en begeleiding en de reclassering toestemming verleent om relevante referenten te raadplegen en contact te onderhouden met personen en instanties die deel uitmaken van zijn netwerk;

- medewerking verleent aan het convenant tussen de reclassering en de politie, dat onder meer inhoudt dat hij onaangekondigd door de wijkagent gecontroleerd kan worden in zijn huis of omgeving;

- medewerking verleent aan het onaangekondigd door de politie en de reclassering laten controleren van social media accounts, internetverkeer en digitale gegevensdragers op kinderporno en/of seksueel getinte gesprekken met minderjarigen;

- zich inzet voor het realiseren en behouden van een passende en door de reclassering goedgekeurde dagbesteding;

- medewerking verleent aan behandel- en begeleidingstrajecten betreffende resocialisatie en nazorg, voor zover deze niet in een andere voorwaarde zijn opgenomen, overeenkomstig de te geven aanwijzingen door de reclassering;


 • - draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte toezicht en begeleiding te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;
 • - beveelt dat de op grond van artikel 77z van het Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 77aa van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen voorwerpen op de beslaglijst met de nummers 1, 2 en 3, te weten drie sealbags met daarin een USB-stick Lexar, een Kodak, een Samsung GT-i9000, een harde schijf Hitachi, 2 harde schijven Dell, een geheugenkaart en een koffer met seksartikelen moeten worden onttrokken aan het verkeer.


Dit vonnis is gewezen door mr. G.A. Versteeg, voorzitter, mr. R.P. van Eerde en mr. S.M.M. Bordenga, rechters, in tegenwoordigheid van D.D. Drost, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2015.
Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het opsporingsonderzoek ZOOM, deelonderzoek Koningswinter, OPS-dossiernummer 2014068636. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


Met betrekking tot alle feiten:

het proces-verbaal van de terechtzitting van 2 juni 2015, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste volzin, Wetboek van Strafvordering;

een proces-verbaal van 1e verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 9 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:

3. een proces-verbaal van 2e verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 10 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:

4. een proces-verbaal van 3e verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 16 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:

5. een proces-verbaal van 4e verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 29 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:

6. een proces-verbaal van 5e verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 30 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:


De bewijsmiddelen 1 tot en met 6 worden telkens gebruikt voor het bewijs voor zover zij blijkens hun inhoud op de na te noemen feiten betrekking hebben.


Met betrekking tot parketnummer 08.960129.14


feit 1 primair:

7. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en gecertificeerd zedenrechercheur, d.d. 5 april 2014.

8. een proces-verbaal van bevindingen studioverhoor Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur en gecertificeerd voor het horen van jonge getuigen, d.d. 10 april 2014.

9. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 16 april 2014;


feit 2:

10. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier van Politie Friesland en gecertificeerd zedenrechercheur, d.d. 5 april 2014;

11. een proces-verbaal van bevindingen studioverhoor Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur en gecertificeerd voor het horen van jonge getuigen, d.d. 10 april 2014;

12. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 16 april 2014;


feit 3:

13. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier van Politie Friesland en gecertificeerd zedenrechercheur, d.d. 5 april 2014;


feit 4 primair:

14. een proces-verbaal van bevindingen studioverhoor Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur en gecertificeerd voor het horen van jonge getuigen, d.d. 10 april 2014;

15. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 16 april 2014;


feit 5 primair:

16. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 2, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 10 juni 2014;


feit 6:

17. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 2, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 10 juni 2014;

18. een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door [verbalisant], brigadier van politie en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 21 mei 2014;


feit 7:

19. een proces-verbaal van verhoor getuige Slachtoffer 3, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier van politie en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 16 april 2014, voor zover inhoudende als verklaring van Slachtoffer 3:

Op de vraag of het klopt dat verdachte ook seks met haar heeft gehad:

Slachtoffer 3: "Ja"

Op de vraag wanneer dat is begonnen:

Slachtoffer 3: "Minstens 3 of 4 jaar geleden."


20. het proces-verbaal van de terechtzitting van 2 juni 2015, voor zover inhoudende als bekennende verklaring van de verdachte:

Ik heb seks met [Slachtoffer 1] gehad. U vraagt mij of het klopt dat ik [Slachtoffer 1] heb betast en haar vagina heb gelikt. Dat klopt.

21. een proces-verbaal van verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 10 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:

Vraag verbalisant: Wat heb je gedaan?

Verdachte: Ik heb aan de vagina van [Slachtoffer 1] gevoeld en een enkele keer oraal aan haar vagina.

Vraag verbalisant: Wanneer was de laatste keer met [Slachtoffer 1]?

Verdachte: Toen heb ik haar alleen maar gevingerd. Dat was, dacht ik, 4 jaar geleden.


22. een proces-verbaal van verhoor verdachte, opgemaakt door [verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 16 april 2014, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte:

Vraag verbalisant: De eerste keer dat je seks had met [Slachtoffer 1], hoe oud was je toen?

Verdachte: Ik was 15 jaar, het was toen 2010 en [Slachtoffer 1] was 12 jaar.


Met betrekking tot parketnummer 08.960031.14


feit 1 primair:

23. een proces-verbaal van bevindingen studioverhoor Slachtoffer 1, opgemaakt door

[verbalisant] en [verbalisant], beiden brigadier en bevoegd zedenrechercheur en gecertificeerd voor het horen van jonge getuigen, d.d. 10 april 2014;

24. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 1, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 16 april 2014;


feit 3 primair:

25. een proces-verbaal van bevindingen, inclusief de bijlage, bevattende een uitgewerkt verhoor van Slachtoffer 2, opgemaakt door [verbalisant], d.d. 10 juni 2014;


feit 4:

26. een proces-verbaal van onderzoek in beslag genomen goed, inclusief bijlagen, opgemaakt door B.J. de Jonge en [verbalisant], beiden brigadier van politie en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 24 april 2014;

27. een proces-verbaal van bevindingen mbt. periode van bezit kinderpornografische afbeeldingen, opgemaakt door [verbalisant], brigadier van politie en bevoegd zedenrechercheur, d.d. 30 mei 2014.


1 pagina 551-562
2 pagina 563-578.
3 pagina 579-589.
4 pagina 590-606.
5 pagina 607-615.
6 pagina 360-366.
7 pagina 246-248.
8 pagina 256-274.
9 pagina 360-366.
10 pagina 246-248.
11 pagina 256-274.
12 pagina 360-366.
13 pagina 246-248.
14 pagina 256-274.
15 pagina 280-311.
16 pagina 280-311.
17 pagina 239-240.
18 pagina 568.
19 pagina 588.
20 pagina 246-248.
21 pagina 256-274.
22 pagina 280-311.
23 pagina 172-200.
24 pagina 550.