Rechtbank Overijssel, 01-12-2015 / 08.770122.15 (P)


ECLI:NL:RBOVE:2015:5290

Inhoudsindicatie
Voor het bezit van kinderporno is een 59-jarige Zwollenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 181 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. Daarnaast legt de rechtbank Overijssel de man een taakstraf op van 150 uur.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-12-01
Publicatiedatum
2015-12-01
Zaaknummer
08.770122.15 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08.770122.15 (P)

Datum vonnis: 1 december 2015


Vonnis op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1966 in [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] .1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 17 november 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. H.C.C. Berendsen en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. C.R. Pirone, advocaat te Tilburg, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte in een langere periode kinderporno heeft gedownload en in bezit heeft gehad, en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


hij in of omstreeks de periode van 16 februari 2014 tot 21 november 2014 te gemeente Zwolle, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) afbeeldingen, te weten (een) foto(s) en/of (een) video(s) en/of (een)film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een personal computer, merk BP en/of een harde schijf, merk Maxtor en/of een harde schijf, merk Hitachi en/of een externe harde schijf (met voeding) - heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met (een) vinger(s)/hand van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of


het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling


van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.


Ad informandum gevoegd feit:

770122-15 16 februari 2014 tot 21 november 2014,

Afb/geg. drg. met ontuchtige hand. mens+dier verspr/bezit/vervaardigen, etc


3De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


4De beoordeling van het bewijs


4.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van twee jaren en daaraan gekoppeld als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering en ambulante behandeling bij Transfore.


De raadsvrouw van verdachte heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank voor zover het verwerven en bezit van kinderporno is tenlastegelegd. Zij heeft voorts bepleit dat geen sprake is van een gewoonte maken van deze gedragingen en, zakelijk weergegeven, dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in deze zaak een te forse sanctie zou zijn.4.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat op hem toebehorende gegevensdragers kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen en dat hij die afbeeldingen, als enige gebruiker van deze gegevensdragers, moet hebben gedownload. Blijkens het daartoe opgemaakte proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal zijn bij een eerste controle 9222 foto’s en 10 films/video’s aangetroffen die volgens daarvoor geldende criteria kinderpornografisch zijn. De voor deze controle gebruikte selectie betreft 51% van het totaal aantal aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen. De rechtbank acht op grond van deze verklaring, in combinatie met de processen-verbaal over de inbeslagneming van de gegevensdragers en de beschrijving van het daarop aangetroffen materiaal wettig en overtuigend bewezen dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven en in bezit heeft gehad.


Verdachte heeft voorts ter terechtzitting een verklaring afgelegd over zijn downloadgedrag ten aanzien van pornografie, waarbij hij, zakelijk weergegeven, onder meer heeft aangegeven dat per download een groot aantal bestanden gelijktijdig werden binnengehaald en dat hij een keer of drie heeft gezocht op de term 'teens'. De rechtbank heeft geen reden om aan deze verklaring te twijfelen, zodat niet valt uit te sluiten dat het totaal aan aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen met een paar downloads gedurende de tenlastegelegde periode is binnengehaald. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarom niet worden gesteld dat verdachte zo frequent kinderporno heeft gedownload dat hiermee kan worden gesproken van het maken van een gewoonte van het verwerven van, dan wel het bezit van kinderporno. Van dit onderdeel van de tenlastelegging zal de rechtbank de verdachte daarom vrijspreken.


De navolgende bewezenverklaring steunt op de inhoud van wettige bewijsmiddelen. Deze bewijsmiddelen bevatten de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Nu ten aanzien van het bewezenverklaarde sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering, zal de rechtbank volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid:


1. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 november 2015, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

2. Een proces-verbaal ex artikel 551 van het Wetboek van Strafvordering;

3. Een proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal, inclusief bijlage I, II, IIa en III.


4.3

Het oordeel van de rechtbank


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 16 februari 2014 tot 21 november 2014 te gemeente Zwolle, meermalen afbeeldingen, te weten gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten een personal computer, merk BP en een harde schijf, merk Maxtor en een harde schijf, merk Hitachi en een externe harde schijf (met voeding) - heeft verworven en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met (een) vinger(s)/hand van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en zal hem daarvan zal vrijspreken.


5De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


het misdrijf: Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

6. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.


7De op te leggen straf of maatregel


7.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. In het bijzonder neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich gedurende een periode van negen maanden schuldig gemaakt aan het verwerven (door te downloaden) en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. Bij de productie daarvan worden (soms zeer jonge) kinderen seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zowel psychisch als lichamelijk zeer nadelige gevolgen kan hebben voor deze kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van een markt waarop dergelijk materiaal wordt aangeboden en voor welke markt wordt geproduceerd door middel van het misbruiken van kinderen. De rechtbank merkt hierbij op dat de bij verdachte aangetroffen afbeeldingen voor voornamelijk (poserende) meisjes in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar betreffen, maar ook jongere kinderen. De rechtbank neemt bij het bepalen van de straf voorts in aanmerking dat onder verdachte ook dierenpornografisch materiaal is aangetroffen, zoals in het ad informandum gevoegde feit wordt vermeld en door verdachte ter terechtzitting is bekend.


Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met een uittreksel uit de justitiële documentatie van verdachte d.d. 15 september 2015, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. Uit een reclasseringsrapport over de persoon van verdachte d.d. 8 oktober 2015 en hetgeen verdachte ter terechtzitting heeft verklaard, is gebleken dat verdachte vrijwillig en zelfstandig een behandeltraject heeft opgestart en daarvoor thans reeds contacten onderhoudt met Transfore. Verdachte heeft daarnaast sinds enige tijd weer een baan en heeft – als kostwinner - de zorg voor zijn gezin. Er is sprake van schulden als gevolg van een faillissement, waardoor de huidige woning zal moeten worden verkocht.


De reclassering adviseert in zijn rapport en advies van 6 oktober 2015 de behandeling bij Transfore in het verplichtende kader van een bijzondere voorwaarde op te leggen bij een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf met daarnaast een meldplicht en verplichte medewerking aan controle van verdachtes gegevensdragers.


Voor feiten als het onderhavige acht de rechtbank een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf als uitgangspunt passend en opportuun. Dit is bovendien voorgeschreven in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van de vraag hoe in deze zaak een strafmodaliteit enerzijds recht doet aan de ernst van het feit en de vergelding daarvan, maar anderzijds ook aan de persoon van de verdachte en de voorkoming van recidive ziet de rechtbank zich gesteld voor een dilemma. Het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou de reeds gestarte behandeling doorkruisen en de baan van verdachte op het spel zetten, hetgeen voor de samenleving, noch voor verdachte en diens gezin wenselijk zou zijn. Dit afgezet tegen het gegeven dat de aangetroffen kinderporno bij verdachte, hoe verwerpelijk ook, voor het overgrote deel een relatief lichte variant betreft, maakt dat de rechtbank niet alsnog aan verdachte een (verdere) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op zal leggen, zodat verdachte de thans door hem ingezette positieve weg zal kunnen bewandelen opdat hij niet in herhaling vervalt. De daartoe door verdachte getoonde positieve motivatie en inzet maakt dat de rechtbank verdachte toevertrouwt deze stappen en zijn nog te volgen behandeling ten volle ter hand te nemen. De rechtbank zal, al het voorgaande afwegende, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor de duur van het voorarrest en daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, met daaraan gekoppeld de door de reclassering geadviseerde voorwaarden. Om voldoende recht te doen aan de ernst van het feit, acht de rechtbank voorts een werkstraf voor de duur van 150 uur passend en geboden.


8De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

9De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

  • - verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
  • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

  • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
  • - verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

  • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 181 dagen;
  • - bepaalt dat een deel van de straf, groot 180 dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van twee jaren schuldig maakt aan een strafbaar feit;- omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd een van de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

- dat de veroordeelde zich op eerste uitnodiging van de reclassering meldt en zich gedurende de proeftijd blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht en zich houdt aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd laat behandelen voor zijn psychische gesteldheid bij de forensische polikliniek Transfore of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- dat de veroordeelde gedurende de proeftijd medewerking verleent aan de controle van zijn gegevensdragers, indien en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;


  • - draagt de reclassering op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;
  • - veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 150 uren;
  • - beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 75 dagen.


Dit vonnis is gewezen door mr. F. Koster, voorzitter, mr. F. van der Maden en

mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, rechters, in tegenwoordigheid van D.D. Drost, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 december 2015.1 Onderdeel van het dossier van de Politie Oost-Nederland, onderzoek Ruit, met dossiernummer 04TBK14137, en in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt, pagina 162-167.
2 Onderdeel van het dossier van de Politie Oost-Nederland, onderzoek Ruit, met dossiernummer 04TBK14137, en in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt, pagina 167-180.