Rechtbank Overijssel, 30-12-2015 / C/08/179411 / KG RK 15-801


ECLI:NL:RBOVE:2015:5825

Inhoudsindicatie
Vaststelling van de wijze van bekendmaking einde volmacht.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-12-30
Publicatiedatum
2016-03-02
Zaaknummer
C/08/179411 / KG RK 15-801
Procedure
Beschikking
Rechtsgebied
Civiel recht; Personen- en familierechtVindplaatsen
Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht


Zittingsplaats Zwolle


zaaknummer / rekestnummer: C/08/179411 / KG RK 15-801


Beschikking van de voorzieningenrechter van 30 december 2015


in de zaak van


[verzoekster]

in haar hoedanigheid van curator over [X],

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster,

advocaat mr. P.A. Ellenbroek te Rotterdam


en


1 [belanghebbende 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [belanghebbende 2],

wonende te [woonplaats] ,

belanghebbenden,

niet verschenen.1De beoordeling

1.1.

Bij beschikking van de kantonrechter te Zwolle van 28 oktober 2015 is [X] onder curatele gesteld, met benoeming van verzoekster tot curator.


1.2.

Het op 23 november 2015 ingekomen verzoek strekt ertoe dat de voorzieningenrechter de wijze van bekendmaking van het einde van door [X] aan belanghebbenden verleende volmachten vaststelt ex artikel 3:75 lid 2 BW, zodat die beëindiging tegen een ieder kan worden ingeroepen. Meer specifiek betreft het de volgende volmachten:

  • - een aan [belanghebbende 1] afgegeven volmacht voor geldzaken bij ING-Bank
  • - een notariële voorzorgvolmacht/levenstestament d.d. 25 maart 2015 waarbij aan [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] een algemene volmacht als bedoeld in artikel 3:62 BW is verleend.

1.3.

Bij brieven van de griffier van 2 december 2015 zijn de belanghebbenden in de onderhavige zaak tot en met 14 december 2015 in de gelegenheid gesteld een mondelinge behandeling te verzoeken, indien van hun zijde bezwaar zou bestaan tegen het ingediende verzoek. Hierbij is belanghebbenden tevens meegedeeld dat indien op laatstgenoemde datum geen verzoek om een mondelinge behandeling door de griffie van deze rechtbank is ontvangen, de voorzieningenrechter zal overgaan tot het afgeven van een beschikking.


Nu belanghebbenden niet hebben gereageerd moet het ervoor worden gehouden dat van hun zijde geen bezwaar bestaat tegen toewijzing van het verzoek.


1.4.

De voorzieningenrechter overweegt dat ingevolge het bepaalde in artikel 3:72 lid 1 BW de door [X] verleende volmachten met zijn ondercuratelestelling zijn geëindigd. Het verzoek is daarom - als op de wet gegrond - toewijsbaar.


2De beslissing

De voorzieningenrechter


2.1.

bepaalt dat de bekendmaking van het einde van

  • - de aan [belanghebbende 1] verleende volmacht voor geldzaken bij ING-Bank, alsmede
  • - de bij notariele voorzorgvolmacht/levenstestament d.d. 25 maart 2015 aan [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] verleende algemene volmacht,

dient te geschieden in de Staatscourant.


Deze beschikking is gegeven door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 30 december 2015.