Rechtbank Rotterdam, 08-01-2015 / C/10/466941 / FT EA 14/3100


ECLI:NL:RBROT:2015:1682

Inhoudsindicatie
Eigen aangifte faillissement afgewezen. Rechtbank geeft schuldenaar in overweging om zich tot de gemeente van woonplaats schuldenaar te wenden. De gemeente kan dan op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een beslissing op de hulpvraag nemen.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-01-08
Publicatiedatum
2015-03-12
Zaaknummer
C/10/466941 / FT EA 14/3100
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel recht; Insolventierecht


Wetsverwijzing

Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Team Insolventie


Rekestnummer: [nummer]


BESCHIKKING op het verzoek van:


[naam]

wonende aan de [adres], te [woonplaats]

de aangever,


strekkende tot zijn (op eigen aangifte) faillietverklaring.


1De procedure


Op 29 december 2014 heeft de aangever ter griffie van de rechtbank een verzoek tot (op eigen aangifte) faillietverklaring ingediend.


Op 6 januari 2015 zijn aangever en zijn echtgenote mevrouw[naam] in raadkamer gehoord. Uitspraak is bepaald op heden.


2De beoordeling


Het doel van een faillissement is het verwezenlijken van een gemeenschappelijk verhaal op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.

de aangever heeft niet aannemelijk gemaakt dat er voldoende baten aanwezig zijn of zullen zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden, laat staan dat enige uitkering aan schuldeisers valt te verwachten. Het faillissement van de aangever dient geen door de Faillissementswet beschermd belang. Het verzoek tot faillissementsverklaring wordt daarom afgewezen.

Ten overvloede geeft de rechtbank aangever in overweging, nu aangever louter en alleen eigen aangifte faillissement heeft gedaan met als doel om van zijn schulden af te komen, om zich te wenden tot de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam dient op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een beslissing te nemen op de hulpvraag van aangever.3De beslissing


De rechtbank:


- wijst af het verzoek tot faillietverklaring.


Deze beschikking is op 8 januari 2015 gegeven door mr. W. Reinds, rechter, in aanwezigheid van E.J. van Gruijthuijsen, griffier.

1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.