Rechtbank Rotterdam, 16-03-2015 / 471623 / HA RK 15-208


ECLI:NL:RBROT:2015:1740

Inhoudsindicatie
Wrakingsverzoek buiten behandeling gesteld wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Op 3 maart 2015 heeft de kantonrechter in de hiervoor omschreven procedure beschikking gewezen. Deze beschikking is een eindbeslissing waarmee de behandeling van de zaak door de rechter is geëindigd. Om die reden kan de kantonrechter niet meer worden aangemerkt als rechter die de zaak behandelt.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-03-16
Publicatiedatum
2015-05-22
Zaaknummer
471623 / HA RK 15-208
Procedure
Wraking
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor wrakingszaken


Zaaknummer / rekestnummer: 471623 / HA RK 15-208


Beslissing van 16 maart 2015


op het verzoek van


[naam verzoeker][naam verzoeker]

wonende te [woonplaats],

verzoeker,


strekkende tot wraking van:

mr. W.P.M. Jurgens, rechter in de rechtbank Rotterdam, afdeling privaatrecht, team kanton 2, (hierna: de kantonrechter).1Het procesverloop en de processtukken


De kantonrechter heeft in het door verzoeker ingediende verzoek van 29 december 2014 tegen het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht op 3 maart 2015 een beschikking gegeven.

Die procedure draagt als kenmerk 3728128 / HA ZA 14-278.


Bij brieven ingekomen op 9 maart 2015 doch gedateerd op 2 maart 2015 en 22 februari 2015 heeft verzoeker wraking van de kantonrechter verzocht.


De wrakingskamer heeft kennis genomen van het dossier van de hiervoor omschreven procedure, waarin zich onder meer bevinden de volgende stukken:

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 6 februari 2015,

- de beschikking van 3 maart 2015.


Behalve de hiervoor genoemde stukken heeft de wrakingskamer voorts nog kennis genomen van:

- de schriftelijke toelichting op het wrakingsverzoek;

- de bij de voormelde brieven van 2 maart 2015 en 22 februari 2015 behorende enveloppen.2De ontvankelijkheid van het verzoek


2.1

Wraking is een middel ter verzekering van de onpartijdigheid van de rechter. Op grond van hetgeen is bepaald in artikel 36 Rv kan de rechter die een zaak behandelt worden gewraakt. Het middel is derhalve toegekend aan een partij die wenst te voorkomen dat een rechter die jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans aan een partij die dienaangaande bestaande vrees heeft die objectief gerechtvaardigd is, (nog langer) bemoeienis met de zaak zal hebben. Dat doel kan niet meer worden bereikt als de rechter reeds een einduitspraak heeft gedaan omdat de behandeling van de zaak daarmee is geëindigd.


2.2

Op 3 maart 2015 heeft de kantonrechter in de hiervoor omschreven procedure beschikking gewezen. Deze beschikking is een eindbeslissing waarmee de behandeling van de zaak door de rechter is geëindigd.


2.3

Om die reden kan de kantonrechter niet meer worden aangemerkt als rechter die de zaak behandelt. Verzoeker is daarom kennelijk niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van de kantonrechter. Het verzoek zal op die grond, met toepassing van het bepaalde in artikel 9.1, laatste volzin, van het Wrakingsprotocol van deze rechtbank buiten behandeling worden gesteld.3De beslissing


stelt het verzoek tot wraking van mr. W.P.M. Jurgens wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling.


Deze beslissing is gegeven door mr. A.J.P. van Essen, voorzitter, mr. E.D. Rentema en mr. J.A.M.J. Janssen, rechters en door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 maart 2015 in tegenwoordigheid van S.H. Groesbeek, griffier.

Verzonden op:

aan:

-

-

-

-