Rechtbank Rotterdam, 20-05-2015 / 10/810547-14


ECLI:NL:RBROT:2015:3488

Inhoudsindicatie
Veroordeling voor phishing fraude, diefstal en (poging tot) oplichting. De verdachte heeft, samen met haar mededaders, klanten van een bank via de e-mail benaderd en deze klanten later opgebeld, waarbij zij zich heeft voorgedaan als beveiligingsmedewerkster van die bank. De slachtoffers van verdachtes handelen hebben de inlogcodes van hun internetbankierenaccount afgegeven, waarna deze gegevens zijn gebruikt om op de accounts van de slachtoffers in te loggen en geld van hun rekeningen over te maken naar rekeningen van verdachtes mededaders, die dit geld vervolgens contant hebben opgenomen.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-05-20
Publicatiedatum
2015-05-20
Zaaknummer
10/810547-14
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/810547-14

Datum uitspraak: 20 mei 2015

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Kaapverdië) op [geboortedatum],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres],

raadsman mr. E. Manders, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 6 mei 2015.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. J.M. Bonnes heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 en 4, telkens primair ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 226 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen en voorwaarden van Reclassering Nederland, ook als deze voorwaarden inhouden een meldplicht, het volgen van een ambulante behandeling bij De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg en het volgen van de gedragsinterventie GI-RN SOLO,

- oplegging van een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis.

BEWIJS

Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat de verdachte ten aanzien van alle primair ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken, nu het bewijs dat de verdachte degene is geweest die in de betreffende periode deze aangevers heeft gebeld en in nauwe en bewuste samenwerking met haar medeverdachte(n) heeft gehandeld ontbreekt.

Daarnaast is aangevoerd dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 3 en 4 ten laste gelegde, nu niet de [bank] is opgelicht, maar de klanten van de [bank].

Beoordeling

Uit de bewijsmiddelen (als bijlage II aan dit vonnis gehecht) wordt vastgesteld dat de verdachte zich in de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 schuldig heeft gemaakt aan phishing fraude. Zij heeft, op verzoek van een (Nigeriaanse) man die zij in het uitgangscircuit had ontmoet en Thomas noemt, klanten van de [bank] telefonisch benaderd, zich voorgedaan als beveiligingsmedewerkster van die bank en deze klanten hun inlogcodes voor internetbankieren gevraagd. Zij heeft deze codes vervolgens hardop herhaald en doorgegeven aan haar, hiervoor bedoelde, mededader - die in dezelfde ruimte zat -, waardoor deze kon inloggen op de internetbankierenaccounts van de slachtoffers en geld van hun bankrekeningen kon overboeken naar bankrekeningen van verdachtes - tot op heden onbekende - mededaders.

Aldus wordt vastgesteld dat de verdachte aan het plegen van de ten laste gelegde feiten een significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd, waarbij de samenwerking tussen de verdachte en haar mededaders zodanig nauw en bewust is geweest dat van medeplegen gesproken kan worden. De verdachte had in het geheel een belangrijke, uitvoerende rol.

Daarnaast acht de rechtbank het handelen van de verdachte en haar mededaders te kwalificeren als een (poging tot) oplichting van de [bank], nu de bank en niet de klanten van de [bank] is bewogen tot afgifte van gelden (vgl. HR 19 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:AD1525).

Het verweer wordt verworpen.

Bewijsmotivering en bewezenverklaring

Op grond van het voorgaande en de overige inhoud van de bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4, telkens primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

zij in de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens, opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken voor opslag en verwerking van gegevens, te weten een webserver en een netwerk toebehorende aan [bank] is binnengedrongen, waarbij zij, verdachte en haar mededaders, toegang tot dat werk heeft verworven met hulp van valse sleutel, immers heeft verdachte en haar mededaders telkens

- E-mails verstuurd naar de E-mailadressen in gebruik bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6], waarin stond vermeld dat deze hun bankaccount opnieuw moesten activeren via een link die in voornoemde E-mails stond vermeld en dat hun bankaccount niet goed beveiligd was en

- telefonisch contact opgenomen met voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6] en vervolgens zich uitgegeven als beveiligingsmedewerkster van voornoemde [bank] en vervolgens

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6] medegedeeld dat voornoemde [bank] bezig was met een veiligheidsonderzoek naar hun bankrekeningen en vervolgens

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6] gevraagd/verzocht in te loggen met behulp van hun digipas en vervolgens de serienummers en inlogcodes aan haar, verdachte en haar mededaders, door te geven en vervolgens

- met gebruikmaking met de aldus verkregen inloggegevens via internetbankieren ingelogd op de bankrekeningen van voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6];

2.

zij in de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geldbedragen, toebehorende aan [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6], waarbij verdachte en haar mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel, te weten door

telkens

- E-mails te versturen naar de E-mailadressen in gebruik bij voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6], waarin stond vermeld dat deze hun bankaccount opnieuw moesten activeren via een link die in voornoemde E-mails stond vermeld en dat hun bankaccount niet goed beveiligd was en

- telefonisch contact op te nemen met voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6], en

- vervolgens zich uit te geven als beveiligingsmedewerkster van voornoemde [bank] en vervolgens

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6] mede te delen dat voornoemde [bank] bezig was met een veiligheidsonderzoek naar hun bankrekeningen en vervolgens

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6] te vragen/verzoeken in te loggen met behulp van hun digipas en vervolgens de serienummers en inlogcodes aan haar, verdachte en haar mededaders, door te geven

- waarna zij verdachte en haar mededaders geldbedragen van de bankrekeningen van voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en [slachtoffer 8] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 6] over hebben gemaakt naar bankrekeningen van derden en vervolgens deze geldbedragen met behulp van betaalautomaten hebben opgenomen/gepind;

3.

zij in de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen, telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid [bank] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen hebbende verdachte en haar mededaders toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk

- E-mails gezonden naar de E-mailadressen van klanten van voornoemde [bank] te weten [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6], waarin stond vermeld dat deze hun bankaccount opnieuw moesten activeren via een link die in voornoemde E-mails stond vermeld en dat hun bankaccount niet goed beveiligd was en

- telefonisch contact opgenomen met voornoemde klant(en) van voornoemde [bank] en vervolgens zich uitgegeven als een beveiligingsmedewerkster van voornoemde [bank] en vervolgens

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] medegedeeld dat de [bank] bezig was met een veiligheidsonderzoek en vervolgens

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] gevraagd/verzocht in te loggen met behulp van hun digipas op hun bankrekeningen en vervolgens de serienummers en inlogcodes aan haar, verdachte en haar mededaders, door te geven en vervolgens

- voornoemde geldbedragen overgeboekt naar bankrekeningen van derden en vervolgens deze geldbedragen bij geldautomaten gepind/opgenomen,

waardoor voornoemde [bank] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

zij in 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid [bank] te bewegen tot de afgifte van geldbedragen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk met haar mededaders,

- E-mails heeft verzonden naar de E-mailadressen van klanten van voornoemde [bank] te weten [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6], waarin stond vermeld:

- dat deze hun bankaccount opnieuw moesten activeren via een link die in voornoemde E-mails stond vermeld en

- dat hun bankaccount niet goed beveiligd was en

- telefonisch contact hebben opgenomen met voornoemde klant(en) van voornoemde [bank] envervolgens zich hebben uitgegeven als een beveiligingsmedewerkster van voornoemde [bank] en vervolgens

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] hebben medegedeeld dat de [bank] bezig was met een veiligheidsonderzoek naar de bankrekeningen van voornoemde klant(en) en vervolgens

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] hebben gevraagd/verzocht in te loggen met behulp van hun digipas op hun bankrekeningen en vervolgens de serienummers en inlogcodes aan haar, verdachte en haar mededaders, door te geven en vervolgens

- voornoemde geldbedragen hebben overgeboekt naar bankrekeningen van derden en vervolgens deze geldbedragen bij geldautomaten hebben opgenomen/gepind,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1.

medeplegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd;

2.

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

3.

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

4.

medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich gedurende een aantal weken schuldig gemaakt aan het medeplegen van phishing fraude, diefstal en (poging tot) oplichting. Zij heeft, samen met anderen, klanten van de [bank] via de e-mail benaderd met de mededeling dat hun internetbankierenaccount niet goed beveiligd was en dat deze opnieuw moest worden ingesteld. Vervolgens heeft de verdachte deze klanten van de [bank] telefonisch benaderd, waarbij zij zich voordeed als beveiligingsmedewerkster van die bank. De slachtoffers van verdachtes handelen hebben vervolgens de inlogcodes van hun internetbankierenaccount afgegeven, waarna deze gegevens zijn gebruikt om op de accounts van de slachtoffers in te loggen en geld van hun rekeningen over te maken naar rekeningen van verdachtes mededaders, die dit geld vervolgens contant hebben opgenomen. In een (klein) aantal gevallen is dit laatste bij een poging gebleven, maar dat is zeker niet de verdienste geweest van de verdachte, maar van anderen waardoor de betreffende rekeningen konden worden geblokkeerd.

De rechtbank acht het handelen van de verdachte zeer laakbaar. Door deze vorm van criminaliteit wordt het vertrouwen, dat door consumenten moet kunnen worden gesteld in het betalingsverkeer en bankwezen, ernstig ondermijnd. Wanneer dit vertrouwen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast heeft de handelwijze van de verdachte geleid tot financiële schade en veel overlast voor de (klanten van de) [bank].

Op dergelijke feiten kan dan ook niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is gelet op het door Reclassering Nederland, over de verdachte opgemaakte rapport, gedateerd 30 april 2015. Dit rapport houdt - samenvattend en voor zover van belang - het volgende in. De verdachte laat zich makkelijk negatief beïnvloeden door vrienden. Zij heeft een beperkt en weinig ondersteunend netwerk. De verdachte heeft studiefinanciering, maar dit is onvoldoende om van te leven. Daarnaast heeft zij problematische schulden en heeft zij enig beperkingen in haar sociale-, interpersoonlijke- en coping vaardigheden. De reclassering adviseert een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, het volgen van een ambulante behandeling bij De Waag en het volgen van de gedragsinterventie GI-RN SOLO.

Alles afwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden. Het onvoorwaardelijk deel van deze straf zal gelijk zijn aan de tijd die reeds door de verdachte in voorlopige hechtenis is doorgebracht. Daarnaast zal een deel van de gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm worden opgelegd, teneinde de verdachte in de toekomst te weerhouden van het plegen van soortgelijke feiten. Voor dat doel zullen de bijzondere voorwaarden worden opgelegd zoals geadviseerd door de reclassering in voormeld rapport.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Bevoegdheid

Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat uit de stukken in het dossier niet valt op te maken of [gemachtigde bank] als bestuurder dan wel als vertegenwoordiger optreedt van de rechtspersoon [bank] en of hij in laatst genoemd geval bijzonder is gemachtigd om zich namens deze rechtspersoon in het strafgeding te voegen als benadeelde partij.

Beoordeling

Vooropgesteld wordt dat noch uit de voegingsformulieren, noch uit de stukken in het dossier blijkt van een bijzondere en schriftelijke volmacht van [gemachtigde bank] om [bank] in het strafgeding te vertegenwoordigen.

Het verweer wordt echter niet opgevat als een gemotiveerde betwisting van de bevoegdheid van voornoemde persoon om voornoemde rechtspersoon te vertegenwoordigen, nu dit verweer niet enig concreet bezwaar tegen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van voornoemd persoon inhoudt.

In zijn arrest van 16 november 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AR3043) heeft de Hoge Raad bepaald dat een dergelijke machtiging niet noodzakelijk is indien de vestigingsmanager van de rechtspersoon optreedt namens de rechtspersoon. In het onderhavige geval is het voegingsformulier opgesteld en ondertekend door [gemachtigde bank], senior adviseur veiligheidszaken, de functionaris die ook aangifte heeft gedaan namens de benadeelde partij. Gelet hierop is de in art. 51c lid 2 Sv bedoelde bijzondere en schriftelijke volmacht ook in de onderhavige situatie niet vereist. Het verweer van de raadsman wordt dan ook verworpen.

Benadeelde partij [bank]

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [bank], gevestigd te Utrecht, ter zake van de onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een bedrag van € 65.041,40 aan materiële schade.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door de onder 1 en 3 bewezenverklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht.

De benadeelde partij heeft in haar vordering met betrekking tot de daadwerkelijk geleden schade verwezen naar de zich in het dossier bevindende excelsheet, waarop de schade per klant van de [bank] staat aangeven. Vastgesteld wordt dat een (groot) aantal van deze klanten niet wordt genoemd in de tenlastelegging en de schade met betrekking tot die klanten derhalve niet voor toewijzing in aanmerking kan komen. Volgens de excelsheet heeft de [bank] ten aanzien van de aangevers in de tenlastelegging genoemd de volgende schade geleden:

 [slachtoffer 1] € 11.700,-- (2.700 + 2.500 + 1.650 + 2.700 + 1.200 + 950)

 [slachtoffer 2] € 5.700,-- (3.200 + 2.500)

 [slachtoffer 3] € 6.409,53 (1.860 + 2.013,58 + 750 + 1.785,95)

 [slachtoffer 4] € 6.600,-- (1.050 + 900 + 2.000 + 2.65)

 [slachtoffer 5] € 2.300,--

 [slachtoffer 9] € 3.050,-- (1.500 +1.550)

 [slachtoffer 6] € 7.650,-- (1.000 + 2.350 +2.100 + 2.200)

Totaal € 43.409,53

Derhalve zal een bedrag van € 43.409,53, met daarbij opgeteld de opgevoerde onderzoekskosten à € 750,-- worden toegewezen. In totaal komt dit neer op een bedrag van € 44.159,53. De benadeelde partij zal voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de verdachte de strafbare feiten samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededaders de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd. Het vorenstaande laat onverlet dat de verdachte en zijn mededaders onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding moeten bijdragen, tenzij de billijkheid een andere verdeling vordert.

Nu de vordering van de benadeelde partij (in overwegende mate) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

Benadeelde partij [slachtoffer 5]

Als benadeelde partij heeft zich voorts in het geding gevoegd: [slachtoffer 5], wonende te De Wijk, ter zake van het onder 2 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een bedrag van € 150,-- aan materiële schade.

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het onder 2 bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks schade is toegebracht en de verdachte de vordering van de benadeelde partij niet heeft betwist, zal deze worden toegewezen.

Nu de verdachte het strafbare feit samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededaders de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd. Het vorenstaande laat onverlet dat de verdachte en zijn mededaders onderling voor gelijke delen in de schadevergoeding moeten bijdragen, tenzij de billijkheid een andere verdeling vordert.

Nu de vordering van de benadeelde partij (in overwegende mate) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36f, 45, 47, 57, 138ab, 311 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4, telkens primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezenverklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 227 (tweehonderdzevenentwintig) dagen;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 180 (honderdtachtig) dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van haar identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

- de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen bij De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering en zal zich houden aan de aanwijzingen die haar in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- de veroordeelde zal deelnemen aan de gedragsinterventie GI-RN SOLO;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen;

wijst de vordering van de benadeelde partij [bank], gevestigd te Utrecht toe tot een bedrag van € 44.159,53 en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan de benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat indien en voor zover haar mededaders betalen de verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering en bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [bank] te betalen € 44.159,53;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 44.159,53 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 255 dagen, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door haar mededaders, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5], wonende te De Wijk toe tot een bedrag van € 150,-- en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan de benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat indien en voor zover haar mededaders betalen de verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 5] te betalen € 150,--;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

€ 150,-- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 3 dagen, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door haar mededaders, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.


Dit vonnis is gewezen door:

mr. I.K. Rapmund, voorzitter,

en mrs. C.A. van Beuningen en E. Fels, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. W.A.J.A. Welten, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 mei 2015.


De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


Bijlage I bij vonnis van 20 mei 2015.

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

zij in of omstreeks de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014

te Eelde en/of Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk

en/of Nieuw Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, meermalen, althans éénmaal, (telkens)

opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken voor

opslag en/of verwerking van gegevens, te weten

een webserver en/of een netwerk toebehorende aan [bank] en/of een of

meerdere computer(s) toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8]

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], althans een deel

daarvan, is binnengedrongen, waarbij zij, verdachte en/of haar mededader(s),

toegang tot dat/die werk(en) heeft verworven

met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van

een valse hoedanigheid,

immers heeft verdachte en/of haar mededader(s) (telkens)

- één of meerdere E-mail(s) verstuurd naar het/de E-mailadres(sen) in gebruik

bij voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of (vervolgens)

- telefonisch contact opgenomen met voornoemde [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], en/of

(vervolgens) zich uitgegeven als (beveiligings)medewerkster van voornoemde

[bank] en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] medegedeeld dat voornoemde [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar zijn/haar/hun

(bank)rekening(en)) en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] (meermalen) gevraagd/verzocht

in te loggen met behulp van zijn/haar/hun digipas en/of (vervolgens) het/de

serienummer(s) en/of inlogcode(s) aan haar, verdachte en/of haar

mededader(s), door te geven en/of (vervolgens)

- ( met gebruikmaking met de aldus verkregen inloggegevens) vervolgens (via

internetbankieren) ingelogd op de bankrekening(en) van voornoemde [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7]

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9]

en/of [slachtoffer 6]);

(Artikel 138ab Wetboek van Strafrecht)

art 138ab lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 138ab lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

art 138ab lid 1 ahf/ond c Wetboek van Strafrecht

art 138ab lid 1 ahf/ond d Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks

de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Eelde en/of

Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk en/of Nieuw

Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans éénmaal, (telkens)

opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken voor

opslag en/of verwerking van gegevens, te weten

een webserver en/of een netwerk toebehorende aan [bank] en/of een of

meerdere computer(s) toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8]

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], althans een deel

daarvan, is/zijn binnengedrongen, waarbij voornoemde één of meerdere tot op

heden onbekend gebleven perso(o)n(en) toegang tot dat/die werk(en)

heeft/hebben verworven

met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van

een valse hoedanigheid,

immers heeft/hebben deze voornoemde één of meerdere tot op heden onbekend

gebleven perso(o)n(en), (telkens)

- één of meerdere E-mail(s) verstuurd naar het/de E-mailadres(sen) in gebruik

bij voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

haar/hem/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of

- ( met gebruikmaking met de verkregen inloggegevens) (via

internetbankieren) ingelogd op de bankrekening(en) van voornoemde [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7]

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9]

en/of [slachtoffer 6];

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, in of omstreeks de

periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Rotterdam en/of

Maassluis, althans in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

(telkens)

- telefonisch contact op te nemen met voornoemde [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6],

en/of (vervolgens) zich uit te geven als (beveiligings)medewerkster van

voornoemde [bank] en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] medegedeeld dat voornoemde [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar haar/zijn/hun

(bank)rekening(en)) en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] te vragen/verzoeken (meermalen)

in te loggen met behulp van zijn/haar/hun digipas en/of (vervolgens) het/de

serienummer(s) en/of inlogcode(s) aan haar, verdachte, door te geven en/of

(vervolgens)

- dit/deze serienummer(s) en/of inlogcode(s) hardop te herhalen (zodat haar,

verdachte's, mededader(s) op voornoemd(e) bankaccount(s) kon inloggen);

(Artikel 138ab juncto arikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht)

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

zij in of omstreeks de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014

te Eelde en/of Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk

en/of Nieuw Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis,

althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, meermalen, althans éénmaal (telkens)

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen

één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of haar

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder haar/hun bereik

heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door

(telkens)

- één of meerdere E-mail(s) te versturen naar het/de E-mailadres(sen) in

gebruik bij voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6],waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of (vervolgens)

- telefonisch contact op te nemen met voornoemde [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], en/of

(vervolgens) zich uit te geven als (beveiligings)medewerkster van voornoemde

[bank] en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] mede te delen dat voornoemde [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar zijn/haar/hun

(bank)rekening(en)) en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] (meermalen) te vragen/verzoeken

in te loggen met behulp van zijn/haar/hun digipas en/of (vervolgens) het/de

serienummer(s) en/of inlogcode(s) aan haar, verdachte en/of haar

mededader(s), door te geven

- waarna zij verdachte en/of haar mededader(s) één of meerdere

geldbedrag(en) van de bankrekening(en) van voornoemde [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6]

over hebben gemaakt naar één of meerdere bankrekening(en) van (een) derde(n)

en/of (vervolgens) deze/dit geldbedrag(en) met behulp van één of meerdere

betaalautoma(a)t(en) hebben opgenomen/gepind;

(Artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks

de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Eelde en/of

Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk en/of Nieuw

Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans éénmaal (telkens)

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen

één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of haar

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder haar/hun bereik

heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door

(telkens)

- één of meerdere E-mail(s) te versturen naar het/de E-mailadres(sen) in

gebruik bij voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6],waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of (vervolgens)

- één of meerdere geldbedrag(en) van de bankrekening(en) van voornoemde

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] over te maken naar één of meerdere

bankrekening(en) van (een) derde(n)

en/of (vervolgens) deze/dit geldbedrag(en) met behulp van één of meerdere

betaalautoma(a)t(en) op te nemen / te pinnen;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Rotterdam en/of

Maassluis, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

meermalen, althans éénmaal (telkens)

- telefonisch contact op te nemen met voornoemde [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], en/of

(vervolgens) zich uit te geven als (beveiligings)medewerkster van voornoemde

[bank] en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] mede te delen dat voornoemde [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar zijn/haar/hun

(bank)rekening(en)) en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] (meermalen) te vragen/verzoeken

in te loggen met behulp van zijn/haar/hun digipas en/of (vervolgens) het/de

serienummer(s) en/of inlogcode(s) aan haar, verdachte en/of haar

mededader(s), door te geven en/of

- dit/deze serienummer(s) en/of inlogcode(s) hardop te herhalen (zodat haar,

verdachte's, mededader(s) op voornoemd(e) bankaccount(s) kon inloggen);

(Artikel 311 juncto artikel 48 Wetboek van Strafrecht)

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

zij in of omstreeks de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014

te Eelde en/of Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk

en/of Nieuw Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans

in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, [bank] heeft/hebben bewogen tot de afgifte

van één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende

verdachte en/of haar mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid

- één of meerdere E-mail(s) gezonden naar het/de E-mailadres(sen) van één of

meerdere klant(en) van voornoemde [bank] (te weten [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of

[slachtoffer 6]), waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of (vervolgens)

- telefonisch contact opgenomen met voornoemde klant(en) van voornoemde [bank]

[bank] en/of (vervolgens) zich uitgegeven als zijnde een

(beveiligings)medewerkster van voornoemde [bank] en/of (vervolgens)

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] medegedeeld dat de [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek en/of (vervolgens)

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] gevraagd/verzocht

in te loggen (met behulp van zijn/haar/hun digipas) op zijn/haar/hun

bankrekening(en) en/of (vervolgens) het/de serienummer(s)en/of inlogcode(s)

aan haar, verdachte en/of haar mededader(s), door te geven en/of (vervolgens)

- voornoemd(e) geldbedrag(en) overgeboekt naar (een) bankrekening(en) van (een)

derde(n) en/of (vervolgens) deze geldbedrag(en) bij één of meerdere

geldautoma(a)t(en) gepind/opgenomen,

waardoor voornoemde [bank] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(Artikel 326 juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht)

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks

de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Eelde en/of

Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk en/of Nieuw

Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans éénmaal (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, [bank] heeft/hebben bewogen tot de afgifte

van één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende

voornoemde tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) toen aldaar (telkens)

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- één of meerdere E-mail(s) verzonden naar het/de E-mailadres(sen) van één of

meerdere klant(en) van voornoemde [bank] (te weten [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of

[slachtoffer 6]), waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of

- één of meerdere geldbedrag(en) van de bankrekening(en) van voornoemde

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] overgemaakt naar één of meerdere

bankrekening(en) van (een) derde(n)

en/of (vervolgens) deze/dit geldbedrag(en) met behulp van één of meerdere

betaalautoma(a)t(en) opgenomen/gepind;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Rotterdam en/of

Maassluis, althans in Nederland,opzettelijk gelegenheid, middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door

meermalen althans éénmaal (telkens)

- telefonisch contact op te nemen met voornoemde [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], en/of

(vervolgens) zich uit te geven als (beveiligings)medewerkster van voornoemde

[bank] en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] mede te delen dat voornoemde [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar zijn/haar/hun

(bank)rekening(en)) en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] (meermalen) te vragen/verzoeken

in te loggen met behulp van zijn/haar/hun digipas en/of (vervolgens) het/de

serienummer(s) en/of inlogcode(s) aan haar, verdachte en/of haar

mededader(s), door te geven en/of

- dit/deze serienummer(s) en/of inlogcode(s) hardop te herhalen (zodat haar,

verdachte's, mededader(s) op voornoemd(e) bankaccount(s) kon inloggen);

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

zij in of omstreeks 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Eelde en/of

Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk en/of Nieuw

Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans in

Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [bank] te bewegen tot de afgifte van één of meerdere

geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid, met een of meer van haar mededader(s), althans alleen,

- één of meerdere E-mail(s) heeft verzonden naar het/de E-mailadres(sen) van

één of

meerdere klant(en) van voornoemde [bank] (te weten [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of

[slachtoffer 6]), waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of (vervolgens)

- telefonisch contact heeft/hebben opgenomen met voornoemde klant(en) van

voornoemde [bank] en/of (vervolgens) zich heeft/hebben uitgegeven als

zijnde een (beveiligings)medewerkster van voornoemde [bank] en/of

(vervolgens)

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] heeft/hebben medegedeeld dat de [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar de bankrekening(en) van

voornoemde klant(en)) en/of (vervolgens)

- aan die klant(en) van voornoemde [bank] heeft/hebben gevraagd/verzocht

in te loggen (met behulp van zijn/haar/hun digipas) op zijn/haar/hun

bankrekening(en) en/of (vervolgens) het/de serienummer(s) en/of

inlogcode(s)aan haar, verdachte en/of haar mededader(s), door te geven

en/of (vervolgens)

- voornoemd(e) geldbedrag(en) heeft/hebben overgeboekt naar één of meerdere

bankrekening(en) van (een) derde(n) en/of (vervolgens) deze geldbedrag(en)

bij één of meerdere geldautoma(a)t(en) heeft/hebben opgenomen/gepind,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(Artikel 326 juncto artikel 47 juncto 45 Wetboek van Strafrecht)

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

één of meerdere tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks

de periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Eelde en/of

Maastricht en/of Appingedam en/of Winterswijk en/of De Wijk en/of Nieuw

Dordrecht en/of Eindhoven en/of Rotterdam en/of Maassluis, althans in

Nederland,

ter uitvoering van het door hem/haar/hun voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans éénmaal (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, [bank] te bewegen tot de afgifte van één of

meerdere geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende voornoemde tot

op heden onbekend gebleven perso(o)n(en) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- één of meerdere E-mail(s) verzonden naar het/de E-mailadres(sen) van één of

meerdere klant(en) van voornoemde [bank] (te weten [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of

[slachtoffer 6]), waarin stond vermeld:

- dat deze zijn/haar/hun (bank)account opnieuw moest(en) activeren via een

link die in voornoemde E-mail(s)stond vermeld en/of

- dat zijn/haar/hun (bank)account niet goed beveiligd was/waren en/of

- ( vervolgens) aan hem/haar/hun gevraagd om (met behulp van een digipas)

zijn/haar/hun pincode(s) en/of serienummer(s) en/of personalia en/of

(bank)rekeningnummer(s) in te voeren en/of (vervolgens)

- één of meerdere geldbedrag(en) van de bankrekening(en) van voornoemde

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] overgemaakt naar één of meerdere

bankrekening(en) van (een) derde(n);

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 3 februari 2014 tot en met 14 februari 2014 te Rotterdam en/of

Maassluis, althans in Nederland,opzettelijk gelegenheid, middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft

en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door meermalen althans éénmaal

(telkens)

- telefonisch contact op te nemen met voornoemde [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6], en/of

(vervolgens) zich uit te geven als (beveiligings)medewerkster van voornoemde

[bank] en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] mede te delen dat voornoemde [bank]

[bank] bezig was met een (veiligheids)onderzoek (naar zijn/haar/hun

(bank)rekening(en)) en/of (vervolgens)

- aan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 5]

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 6] (meermalen) te vragen/verzoeken

in te loggen met behulp van zijn/haar/hun digipas en/of (vervolgens) het/de

serienummer(s) en/of inlogcode(s) aan haar, verdachte en/of haar

mededader(s), door te geven en/of

- dit/deze serienummer(s) en/of inlogcode(s) hardop te herhalen (zodat haar,

verdachte's, mededader(s) op voornoemd(e) bankaccount(s) kon inloggen);

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art. 45 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht