Rechtbank Rotterdam, 27-08-2015 / 11/993000-11


ECLI:NL:RBROT:2015:6211

Inhoudsindicatie
Afwijzing vordering wederrechtelijk verkregen voordeel, omdat verdachte is vrijgesproken van de feiten waarop de ontnemingsvordering is gebaseerd.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-08-27
Publicatiedatum
2015-08-27
Zaaknummer
11/993000-11
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Team straf 3


Parketnummer: 11/993000-11

Datum uitspraak: 16 juli 2015

TegenspraakVONNIS van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, op de vordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht van de officier van justitie in de zaak tegen de verdachte:


[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1960 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres en woonplaats] .


Gemachtigd raadsman mr. J.C. Spigt, advocaat te Rotterdam.


1Onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 21 februari 2013 en 16 juli 2015.


De behandeling van de vordering op de laatste terechtzitting is voorafgegaan door een schriftelijke conclusiewisseling tussen de officier van justitie en de raadsman van de verdachte.

2Voorafgaande uitspraak

Bij arrest van het gerechtshof te Den Haag van 10 juni 2015 is de verdachte vrijgesproken van (kort samengevat):

1. oplichting, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

2. gewoontewitwassen.


De verdachte is in dat arrest veroordeeld voor:

3. valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

3De vordering van de officier van justitie

De aanvankelijke vordering van de officier van justitie, mr. M.L.B. Wille, van 21 januari 2013 strekte tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht wordt geschat en tot het opleggen aan de verdachte van de verplichting tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van dat geschatte voordeel.


Die vordering van de officier van justitie is gebaseerd op artikel 36e, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (oud). Het betreft voordeel verkregen door middel van of uit de baten van de strafbare feiten waarvoor de verdachte in eerste instantie door de rechtbank was veroordeeld en naar aanleiding van soortgelijke feiten als het delict waarvoor de verdachte was veroordeeld.


Ter terechtzitting van 16 juli 2015 heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering wordt afgewezen nu het gerechtshof de verdachte heeft vrijgesproken voor oplichting en witwassen, zijnde de feiten waarop de ontnemingsvordering was gebaseerd.

4De verdediging

De verdediging heeft ter terechtzitting van 16 juli 2015 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie geconcludeerd.

5Het oordeel van de rechtbank

Gelet op het arrest van het gerechtshof te Den Haag van 10 juni 2015 in de strafzaak tegen de verdachte, is de rechtbank met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat de ontnemingsvordering van de officier van justitie moet worden afgewezen.

6Beslissing

De rechtbank:


wijst af de vordering van de officier van justitie van 21 januari 2013 tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.


Dit vonnis is gewezen door:

mr. G.A.F.M. Wouters, voorzitter,

mr. C. Vogtschmidt en mr. A.A.J. de Nijs, rechters,

in tegenwoordigheid van A. Gaal, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 16 juli 2015.


De voorzitter is wegens afwezigheid buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.