Rechtbank Midden-Nederland, 23-05-2017 / 16/652552-16


ECLI:NL:RBMNE:2017:6933

Inhoudsindicatie
Veroordeling voor medeplegen van een reeks van kraken van (geld)automaten in bezinestations
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-05-23
Publicatiedatum
2018-07-11
Zaaknummer
16/652552-16
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling straf-, familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Utrecht


Parketnummer: 16/652552-16Vonnis van de meervoudige kamer van 23 mei 2017


in de strafzaak tegen


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1998 te [geboorteplaats] (Roemenië),

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

verblijvende: [adres] […] , [plaatsnaam] (Roemenië)

en/of

[adres] , [postcode] [plaatsnaam] (Frankrijk).1ONDERZOEK TER TERECHTZITTING


Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen achter gesloten deuren op 18 november 2016, 3 februari 2017, 21 april 2017 en 12 mei 2017.


De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officier van justitie.2TENLASTELEGGING


De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering en is als bijlage aan dit vonnis gehecht.


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 20 augustus 2016 in Breukelen, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 2: op 20 augustus 2016 in Amstelveen, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 3: op 5 maart 2016 in Zaltbommel, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 4: op 5 maart 2016 in Geleen, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 5 op 17 april 2016 in Krabbendijke, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 6 op 16 april 2016 in Helmond, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 7 op 21 mei 2016 in Roosteren, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 8 op 6 maart 2016 in Breukelen, samen met anderen, geprobeerd heeft door middel van braak geld en/of goederen te stelen;

feit 9 in de periode van 20 mei 2016 tot en met 21 mei 2016 in Maarheeze, samen met anderen, geprobeerd heeft door middel van braak geld en/of goederen te stelen;

feit 10 op 18 april 2016 in Geffen, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 11 op 10 mei 2016 in Hendrik-IdoAmbacht, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 12 op 21 mei 2016 in Bruchem, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 13 op 17 april 2016 in Bergen op Zoom, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen;

feit 14 op 21 mei 2016 in Beek, samen met anderen, door middel van braak geld en/of goederen heeft gestolen.3VOORVRAGEN


De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.4WAARDERING VAN HET BEWIJS


4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de onder 1 tot en met 14 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. De officier van justitie baseert zich daarbij op de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen en de onderlinge overeenkomsten tussen de feiten.


4.2

Het oordeel van de rechtbank


Bewijsmiddelen

Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis zal worden gehecht.5BEWEZENVERKLARING


De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:


feit 1

op 20 augustus 2016 te Breukelen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen meerdere geldbakken en/of geldcassettes en een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Ruwiel) en/of Selecta Nederland, waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;feit 2

op 20 augustus 2016 te Amstelveen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbak en/of geldcassette en een hoeveelheid geld, toebehorende aan tankstation Tango-Timeout, waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak.


feit 3

op 5 maart 2016 te Zaltbommel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Zaltbommel), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders(s), waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 4

op 5 maart 2016 te Geleen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 5

op 17 april 2016 te Krabbendijke, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbak en een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation BP (de Voetpomp) en/of Actomat B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld en goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 6

op 16 april 2016 te Helmond, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen meerdere muntkokers en een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Total (Helmond) en/of Servauto Nederland B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 7

op 21 mei 2016 te Roosteren, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbak en/of geldcassette en een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Esso ( […] ) en/of […] , waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 8

op 6 maart 2016 te Breukelen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een tankstation (Shell Ruwiel), gevestigd aan de Rijksweg, weg te nemen enig(e) geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan een ander of anderen dan aan verdachte en zijn mededaders en die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder hun bereik te brengen door middel van braak, met zijn mededader(s), waarna de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;


feit 9

in of omstreeks de periode van 20 mei 2016 tot en met 21 mei 2016 te Maarheeze, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in een tankstation (Total 't Haasje), gevestigd aan de Rijksweg, weg te nemen enig(e)) geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan Total B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, met zijn mededaders, (met een koevoet) een condoomautomaat en/of het toiletpoortje open te breken, waarna de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;


feit 10

op 18 april 2016 te Geffen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen meerdere geldbakken en een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation BP (Geffen) en/of Gulf/Tinq B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 11

op 10 mei 2016 te Hendrik-Ido-Ambacht, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen meerdere geldbakken en een hoeveelheid geld, toebehorende aan Starbucks Emea B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 12

op 21 mei 2016 te Bruchem, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldcassette en een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (De Lucht-Oost) en/of Selecta, waarbij verdachte en zijn mededaders die/dat weg te nemen geld en goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 13

op 17 april 2016 te Bergen op Zoom, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbak en/of geldcassette en een hoeveelheid kleingeld, geheel toebehorende aan […] Esso […] , waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak;


feit 14

op 21 mei 2016 te Beek, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag aan kleingeld, geheel toebehorende aan Actomat BV, waarbij verdachte en zijn mededaders dat weg te nemen geld onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak.


Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Als gevolg van een kennelijke vergissing is in de tenlastelegging onder feit 13 achter de tekst “waarbij verdachte” de tekst “en/of zijn mededader(s)” weggevallen. De rechtbank herstelt deze vergissing. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.


Hetgeen onder feit 1 tot en met 14 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan vrijgesproken.6STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN


Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.


Het bewezen verklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5, feit 6, feit 7, feit 10, feit 11, feit 12, feit 13 en feit 14:

- telkens: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

feit 8 en feit 9:

- telkens: poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.7STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE


Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.8OPLEGGING VAN STRAF EN/OF MAATREGEL


8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot:

- jeugddetentie voor de duur van 6 maanden, met aftrek van het ondergane voorarrest.

De officier van justitie heeft tevens verzocht het adolescentenstrafrecht toe te passen voor wat betreft de onder 1, 2, 7, 9, 11, 12 en 14 ten laste gelegde feiten.


8.2

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.


De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen. Verdachte heeft samen met anderen twaalf keer in tankstations (koffie)automaten opengebroken en het in de automaten aanwezige kleingeld weggenomen en tweemaal daartoe een poging gedaan. De handelingen van verdachte en zijn medeverdachten vertonen naar hun uiterlijke verschijningsvorm het beeld van een vooraf besproken en georganiseerd handelen van de groep, waarbij de verschillende leden van de groep, zonder dat er ter plaatse kennelijk overleg plaatsvindt, ieder een eigen taak en rol vervullen. Dergelijke feiten veroorzaken financiële schade en overlast bij de benadeelden. Verdachte heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij en zijn medeverdachten met een bepaalde reden in Nederland waren, anders dan voor het plegen van strafbare feiten.

Verdachte is op de inhoudelijke behandeling niet ter terechtzitting verschenen en heeft op geen enkel moment getoond inzicht te hebben in het kwalijke van zijn handelen en heeft alleen gehandeld vanuit zijn eigen financiële gewin.

Gelet op het vorenstaande kan niet worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt.


Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank bij haar beslissing ook rekening gehouden met een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte d.d. 10 februari 2017, waaruit volgt dat verdachte in Nederland niet eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 20 januari 2017. Verdachte is na zijn vrijlating teruggekeerd naar Frankrijk. Het verblijf binnen de Justitiële Jeugd Inrichting was te kort om een beeld van verdachte te kunnen geven. Verdachte heeft een deel van de feiten voor zijn achttiende levensjaar gepleegd en een deel van de feiten kort na zijn achttiende verjaardag. Omdat er geen zicht is verkregen op zijn intelligentieniveau, zijn persoonlijke omstandigheden en het feit dat het hetzelfde type feiten betreft, gepleegd in een vrij korte periode, acht de Raad voor de Kinderbescherming het wenselijk om alle zaken binnen het adolescentenstrafrecht af te doen.


De verdachte was ten tijde van de onder 1, 2, 7, 9, 11, 12 en 14 bewezenverklaarde feiten 18 jaar oud.

De rechtbank ziet aanleiding om recht te doen overeenkomstig de bijzondere bepalingen voor jeugdigen personen (overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77hh van het Wetboek van Strafrecht). Daarbij is gelet op het gebrek aan informatie over de persoon van de verdachte en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, zoals hierboven is uiteengezet.


Gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden wijkt de rechtbank bij de straftoemeting, in het nadeel van verdachte, af van de eis van de officier van justitie. Naar het oordeel doet de door de officier van justitie geëiste straf, mede gelet op straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, onvoldoende recht aan de ernst en de hoeveelheid van de feiten. De rechtbank houdt daarbij ook rekening met de georganiseerde wijze waarop men te werk is gegaan en de prominente rol die verdachte heeft gespeeld.


De rechtbank ziet geen aanknopingspunten voor een voorwaardelijk strafdeel.


Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat jeugddetentie voor de duur van 10 maanden, met aftrek van het ondergane voorarrest passend en geboden is.9DE BENADEELDE PARTIJ

Servauto Nederland B.V. heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en heeft gevorderd een bedrag van € 721,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade, ten gevolge van het aan verdachte onder 6 ten laste gelegde feit.9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering hoofdelijk toe te wijzen tot een bedrag van € 489,75, bestaande uit contant geld (€ 114,70, kosten molest € 235,05 en administratiekosten tot een bedrag van € 140,00, met daarbij de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Voor het overige dient de benadeelde partij niet ontvankelijk in haar vordering te worden verklaard.


9.2

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor onder 6 bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade heeft geleden. De schade voor zover die betrekking heeft op de schadeposten contant geld € 114,70, kosten molest € 235,05 en administratiekosten tot een bedrag van € 140,00, ter hoogte van in totaal € 489,75 komt voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank acht de vordering, gelet op de in de vordering gegeven toelichting, voldoende onderbouwd. De rechtbank zal daarom de vordering tot het bedrag van € 489,75 toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 16 april 2016, zijnde de dag van het ontstaan van de schade.


De verdachte is voor de schade naar burgerlijk recht met zijn mededaders hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat verdachte tegenover de benadeelde partij voor dat hele bedrag aansprakelijk is.


De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank hiervoor heeft toegewezen.

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren ten aanzien van het resterende bedrag van de vordering ad € 231,25, nu niet, althans onvoldoende, is gebleken van een direct verband tussen de gestelde schade, te weten contant geld € 93,75 een de administratiekosten voor een deel groot € 137,50, en het onder 6 bewezen verklaarde feit. De benadeelde partij kan dit gedeelte van de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.


Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.


De rechtbank zal in het belang van voornoemde benadeelde partij als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opleggen, omdat verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die het bewezen geachte feit heeft toegebracht.10TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN


De beslissing berust op de artikelen 36f, 45, 77a, 77c, 77g, 77h, 77i, 77gg, 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.11BESLISSING


De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5, feit 6, feit 7, feit 8, feit 9, feit 10, feit 11, feit 12, feit 13 en feit 14 tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;


- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is tenlastegelegd;


Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5, feit 6, feit 7, feit 10, feit 11, feit 12, feit 13 en feit 14:

- telkens: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

feit 8 en feit 9:

- telkens: poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.


- verklaart verdachte strafbaar;


Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 10 maanden;


- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, te weten 91 dagen, bij de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie in mindering zal worden gebracht;


Benadeelde partij

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Servauto Nederland B.V. van € 489,75 bestaande uit materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 16 april 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met dien verstande dat indien en voor zover reeds door een ander/anderen (gedeeltelijk) aan de benadeelde is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;


- verklaart Servauto Nederland B.V. voor wat betreft het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;


- veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;


- legt verdachte de hoofdelijke verplichting op ten behoeve van Servauto Nederland B.V. aan de Staat € 489,75 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 april 2016 tot de dag van de algehele voldoening, bij niet betaling te vervangen door 9 dagen jeugddetentie;


- bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij en/of (een van) zijn mededader(s) op een van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde heeft vergoed.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Gerritse, voorzitter, tevens kinderrechter, mrs. S.C.A. van Kuijeren en H.F. Koenis, rechters, in tegenwoordigheid van G. van Engelenburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 23 mei 2017.BIJLAGE I: De tenlastelegging


Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat


1.

hij op of omstreeks 20 augustus 2016 te Breukelen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Ruwiel) en/of Selecta Nederland, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


2.

hij op of omstreeks 20 augustus 2016 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Tango-Timeout, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


3.

hij op omstreeks 5 maart 2016 te Zaltbommel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Zaltbommel), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


4.

hij op of omstreeks 5 maart 2016 te Geleen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Swentibold),in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


5.

hij op of omstreeks 17 april 2016 te Krabbedijke, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation BP (de Voetpomp) en/of Acromat B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak e n/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


6.

hij op of omstreeks 16 april 2016 te Helmond, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcasette(s) en/of muntkoker(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Total (Helmond) en/of Servato Nederland B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


7.

hij op of omstreeks 21 mei 2016 te Roosteren, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Esso ( […] ) en/of […] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht
8.

hij op of omstreeks 6 maart 2016 te Breukelen, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een tankstation (Shell Ruwiel), gevestigd aan de Rijksweg, weg te nemen (enig(e) geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan Selecta Nederland, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, met zijn mededader(s), althans alleen een geldwisselautomaat open te breken, waarna de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht


9

hij in of omstreeks de periode van 20 mei 2016 tot en met 21 mei 2016 te Maarheeze, in

elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een tankstation (Total 't Haasje), gevestigd aan de Rijksweg, weg te nemen (enig(e)) geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan Total B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, met zijn mededader(s), althans alleen (met een koevoet) een condoomautomaat en/of het toiletpoortje open te breken, waarna de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht


10

hij op of omstreeks 18 april 2016 te Geffen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation BP en/of Gulf/Tinq B.V. in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


11.

hij op of omstreeks 10 mei 2016 te Hendrik Ido Ambacht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tanksstation Shell

(Sandelingen-Oost) en/of Starbucks Emea B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


12.

hij op of omstreeks 21 mei 2016 te Bruchem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meerdere geldbak(ken) en/of geldcassette(s) en/of een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Shell (Lucht-Oost) en/of Selecta Nederland in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


13.

hij op of omstreeks 17 april 2016 te Bergen op Zoom, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag (aan kleingeld), in elk geval enig goed en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan […] Esso […] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik heef/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht


14.

hij op of omstreeks 21 mei 2016 te Beek, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag (aan kleingeld), in elk geval enig goed en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan Actomat BV, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht