Rechtbank Rotterdam, 11-06-2015 / 3187128 CV EXPL 14-5495


ECLI:NL:RBROT:2015:4157

Inhoudsindicatie
verlofdagen loonvordering
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-06-11
Publicatiedatum
2015-06-15
Zaaknummer
3187128 CV EXPL 14-5495
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • AR 2015/1188
  • AR-Updates.nl 2015-0559
Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 3187128 CV EXPL 14-5495


uitspraak: 11 juni 2015


vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,


in de zaak van


[eiser],

wonende te Gorinchem,

eiser in conventie.

verweerder in reconventie,

gemachtigde: mr. G.C. Emons-Wanmaker,


tegen


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MERFORD SPECIAL DOORS B.V.,

gevestigd te Gorinchem,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

gemachtigde: mr. C.D.M. Blom.


Partijen worden hierna aangeduid als “[eiser]” respectievelijk “Merford”.Het verder verloop van de procedure


De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

het tussenvonnis van 19 februari 2015 en de daarin vermelde processtukken;

de akte aan de zijde van Merford;

de akte aan de zijde van [eiser].


De verdere beoordeling


In conventie en in reconventie


2.1

Bij voormeld tussenvonnis is de beslissing op een deel van de vordering in conventie (€ 2.489,-) aangehouden in afwachting van wat in reconventie wordt beslist ten aanzien van de negatieve verlofuren. In reconventie is de zaak naar de rol verwezen teneinde Merford in de gelegenheid te stellen haar vordering ten aanzien van het (negatieve) aantal verlofuren nader te onderbouwen en te specificeren.


2.2

Merford heeft bij akte haar eis in reconventie ten aanzien van de (negatieve) verlofuren verminderd tot nihil. Dit betekent dat in reconventie daarop niet meer behoeft te worden beslist en dat in conventie het bedrag van € 2.489,-- kan worden toegewezen.


2.3

[eiser] heeft bij akte nog geattendeerd op de in conventie gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Daarover is echter in voormeld tussenvonnis onder r.o. 5.8 reeds overwogen dat deze zullen worden afgewezen.


2.4

Merford zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.1. De beslissing


De kantonrechter,


in conventie:


veroordeelt Merford tot betaling aan [eiser] van € 2.489,-- bruto, te vermeerderen met de wettelijke verhoging ad 10 % en de wettelijke rente vanaf de dag van opeisbaarheid tot de dag van de algehele voldoening;


veroordeelt Merford in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [eiser] bepaald op € 555,80 aan verschotten en € 800,-- aan salaris voor de gemachtigde;


in reconventie:


veroordeelt Merford in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [eiser] bepaald op € 300,-- aan salaris voor de gemachtigde;


in conventie en in reconventie voorts:


verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;


wijst af het meer of anders gevorderde.


Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

623