Wanneer kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Wanneer kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Geregistreerd partnerschap is een keuzemogelijkheid om een relatie officieel te laten vastleggen, zonder hierbij in het huwelijk te treden. Veel wettelijke regels die hieraan verbonden zijn, komen dan ook met elkaar overeen. De regels met betrekking tot het ontbinden van een geregistreerd partnerschap lijken op de regels die bij de ontbinding van een huwelijk van toepassing zijn maar er is een duidelijk verschil. Er bestaan mogelijkheden om deze verbintenis te verbreken, zonder tussenkomst van de rechter. Het is overigens mogelijk om een geregistreerd partnerschap op ieder gewenst moment te ontbinden.

Verschil geregistreerd partnerschap en een huwelijk

Door een keuze voor een geregistreerd partnerschap te maken, kunt u gebruik maken van de wettelijke voordelen van een huwelijk, zonder dat u daadwerkelijk het “ja-woord” hoeft te geven. Het traject om deze verbintenis te sluiten, kent dan ook veel overeenkomsten. Ook nu tekent u in het bijzijn van getuigen een verklaring. Het grote verschil tussen geregistreerd partnerschap en een huwelijk is te vinden in de ontbinding ervan. Er zijn situaties waarbij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap mogelijk is zonder tussenkomst van een rechter. In geval van een huwelijk behoort het wettelijk gezien niet tot de mogelijkheden om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden.

Een geregistreerd partnerschap wordt ook wel eens ten onrechte verward met een samenlevingscontract. Het grote verschil tussen deze twee vormen is dat bij het beëindigen van een geregistreerd ouderschap, de partners samen het ouderlijk gezag krijgen van eventuele kinderen die uit de relatie zijn voortgekomen. Dit is niet het geval als de ouders een samenlevingscontract hebben. In dat geval krijgt de moeder automatisch het ouderlijk gezag toegewezen.

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder rechterlijke tussenkomst 

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is mogelijk zonder rechterlijke tussenkomst. De ex-partners moeten dan een verklaring ondertekenen waarin vermeld staat dat “het geregistreerd partnerschap duurzaam ontwricht is”. Deze verklaring kunt u laten opstellen (en ondertekenen) door een advocaat of notaris. In deze beëindigingsovereenkomst kunnen ook afspraken worden opgenomen met betrekking tot alimentatie, verdeling van gemeenschappelijke zaken en/of verrekening van pensioenrechten. 

Ontbinding van geregistreerd partnerschap via de rechter

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor ontbinding van het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter is dat er geen kinderen uit de relatie zijn voortgekomen die op het moment van het ontbinden minderjarig zijn. Als dit wel het geval is, dan moet deze procedure via de rechter verlopen. In dat geval moet er immers een ouderschapsplan worden opgesteld, zoals ook bij een scheidingsprocedure het geval is.   

De procedure die gevolgd moet worden bij ontbinding van geregistreerd partnerschap via de rechter is vrijwel hetzelfde als bij een echtscheiding. Ook nu moet hiervoor een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. In dit verzoekschrift kan de rechter, naast de ontbinding van het partnerschap, ook gevraagd worden om zich te buigen over een alimentatieregeling.

Niet alleen ouders van minderjarige kinderen moeten via de rechter een geregistreerd partnerschap laten ontbinden maar deze weg moet ook bewandeld worden als het “scheidende stel” het niet eens is met elkaar met betrekking tot de ontstane situatie of de inhoudelijke invulling hiervan. Het is uiteraard ook mogelijk om een geregistreerd partnerschap eenzijdig te laten ontbinden.

Vanaf wanneer kan ik een geregistreerd partnerschap officieel laten beëindigen?

Het is niet wettelijk vastgelegd vanaf wanneer het laten ontbinden van geregistreerd partnerschap mogelijk is. Het is daarom in de praktijk zelfs mogelijk om na 1 dag een geregistreerd partnerschap officieel te beëindigen. De ontbinding van het geregistreerd partnerschap is definitief als de beëindigingsovereenkomst of een eventuele uitspraak van de rechter, de “beschikking”, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit laatste hoeft u niet zelf te regelen want deze taak neemt de juridisch specialist op zich.

Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de beschikking definitief is geworden. Dat wil zeggen dat er tegen de beschikking geen hoger beroep meer openstaat. Op het moment dat uw advocaat deze termijn van zes maanden laat verstrijken, verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft dus uw geregistreerd partnerschap in stand.

Een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, kan dat?

Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap hoeft niet te betekenen dat een relatie is verbroken. Het is immers ook mogelijk om deze verbintenis om te zetten in een huwelijk. Hiervoor kunt u bij de gemeente terecht. Deze omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Let op, het is wel mogelijk om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk maar het behoort niet tot de mogelijkheden om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap.