Wanneer kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Wanneer kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Een geregistreerd partnerschap kan officieel worden ontbonden als de relatie ‘duurzaam is ontwricht.’ En het maakt hierbij niet uit of u slechts 1 dag een geregistreerd partnerschap heeft of al 20 jaar.

 

Hoe regel ik de ontbinding van een geregistreerd partnerschap

 

Het ontbinden van geregistreerd partnerschap kan zonder rechterlijke tussenkomst. Jullie beiden moeten dan een verklaring ondertekenen waarin vermeld staat dat het geregistreerd partnerschap duurzaam ontwricht is.

Verder moet deze verklaring zijn ondertekend door één of meer  advocaten of notarissen. Ook moet uit de verklaring blijken dat jullie op een bepaald tijdstip zijn overeengekomen het partnerschap te beëindigen.

In de verklaring kunnen ook andere zaken worden opgenomen, zoals afspraken die gaan over alimentatie, verdeling van gemeenschappelijke zaken en/of verrekening van pensioenrechten. Op het moment dat de verklaring is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

 

Ontbinding van geregistreerd partnerschap via de rechter

 

De  ontbinding van het geregistreerd partnerschap is wel nodig als jullie minderjarige kinderen hebben of wanneer een van de partijen niet wil dat het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Hiervoor moet u, net als bij een echtscheiding, een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. In dit verzoekschrift kan de rechter, naast de ontbinding van het partnerschap, ook gevraagd worden om alimentatie.

 

Inschrijving in registers van burgerlijke stand

 

De ontbinding van het geregistreerd partnerschap is definitief als de uitspraak, ook wel beschikking genoemd, van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De inschrijving moet worden gedaan door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit hoeft u niet zelf te  regelen, dat doet de juridisch specialist.

Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de beschikking definitief is geworden. Dat wil zeggen dat er tegen de beschikking geen hoger beroep meer openstaat. Op het moment dat uw advocaat deze termijn van zes maanden laat verstrijken dan verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft dus uw geregistreerd partnerschap in stand.