De nieuwe vorm van de flitsscheiding

De nieuwe vorm van de flitsscheiding

De kans is groot dat de term “flitsscheiding” u nog bekend in de oren klinkt. Hoewel deze term in de volksmond nog regelmatig wordt gebruikt, is dit een vorm van scheiden dat wettelijk niet meer is toegestaan. Uiteraard is er wel een nieuwe vorm van de flitsscheiding waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Wat is een flitsscheiding?

Zoals de naam al aangeeft is een flitsscheiding een snelle methode om een scheiding vorm te geven. Het was een optie waarbij scheidende partners de mogelijkheid hadden om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Hierbij konden partners zich wenden tot een gemeenteambtenaar die een huwelijk kon omzetten in een geregistreerd partnerschap. Dit was een overeenkomst die vervolgens op een eenvoudige manier ontbonden kon worden. Het grootste voordeel van een flitsscheiding was uiteraard het hoge tempo waarin deze procedure kon worden vormgegeven. Daarnaast was dit een financieel aantrekkelijk alternatief dat veel voordeliger was dan de traditionele scheidingsmethode. 

Een flitsscheiding behoort tegenwoordig niet meer tot de mogelijkheden waarop een scheidingsprocedure kan worden vormgegeven. Een wetswijziging in 2009 maakte een einde aan deze optie. De voornaamste reden hiervan is dat de positie van het kind bij deze vorm van scheiden weinig aandacht kreeg. Daarnaast was deze vorm van scheiden in het buitenland niet erkend. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen over alimentatie niet geldig bij een flitsscheiding. Dit komt omdat bij het proces van een flitsscheiding geen rechter betrokken is geweest. Dit kan zelfs nu nog grote gevolgen hebben met betrekking tot het recht op alimentatie. Wanneer over de duur van de alimentatie geen uitdrukkelijke afspraken gemaakt zijn tijdens de flitsscheiding, geldt zelfs een levenslange alimentatieplicht.

De nieuwe vorm van de flitsscheiding

Hoewel deze manier van scheiden tegenwoordig niet meer mogelijk is, wordt de term “flitsscheiding” nog regelmatig gebruikt om snelle vormen van echtscheidingen te benoemen. Men doelt in dat geval vaak op (online)  mediation. Deze vorm van scheiden wordt gezien als de nieuwe vorm van de flitsscheiding. Uiteraard zijn er wel procedurele verschillen tussen (online) mediation en de flitsscheiding van weleer en is er zeker géén sprake van een naamsverandering.

De snelste vorm van scheiden

De vergelijking tussen de flitsscheiding en online mediation (ook wel bekend als het online scheiden) is de snelle manier waarop een scheiding kan worden vormgegeven. Het online scheiden wordt tegenwoordig gezien als de meest snelle vorm van scheiden. Daar houdt de overeenkomst ook meteen mee op. Het is in Nederland niet meer mogelijk om zonder uitspraak van de rechter te scheiden. Hierdoor is het niet mogelijk om te scheiden zonder gebruik te maken van juridische hulp. Het is immers ook wettelijk voorgeschreven dat alleen een familierechtadvocaat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank mag indienen. 

Een scheidend stel kan wel zelf de benodigde stappen zetten om de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten vorm te geven. Door de komst van geavanceerde digitale initiatieven is online scheiden eenvoudiger dan ooit geworden. Dit is een snelle- en uitstekend toepasbare scheidingsvorm waarvoor steeds meer gekozen wordt als de scheidende partners er het vertrouwen in hebben dat ze er gezamenlijk uit kunnen komen.  Door de toegenomen digitale beschikbaarheid van goede informatie over dit onderwerp, kunnen de ex-partners op dit vlak volledig zelfvoorzienend zijn. Het is immers op deze manier zeer eenvoudig om te beschikken over echtscheidingsdocumenten die voldoen aan de eisen van de rechter. Hiermee hoeft er in de eerste fase van de scheiding niet noodzakelijk gebruik te worden gemaakt van juridische hulp en is het mogelijk om deze ondersteuning pas in te schakelen als het verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de rechtbank. Daarnaast heeft deze vorm zelfstandigheid het grote voordeel dat deze fase van de procedure desgewenst in een hoog tempo kan worden doorlopen.  

Versnelde scheidingsprocedure 

Bij de tweede fase van een scheiding, de fase nadat de echtscheidingsdocumenten aan de juridische dienstverlener zijn overgedragen, is er uiteraard sprake van een grotere mate van afhankelijkheid. De online mediator moet immers de echtscheidingsdocumenten beoordelen en na goedkeuring indienen bij de rechtbank waarna de rechter moet een uitspraak doen. Hier kan relatief veel tijd overheen gaan. Als het goed te beargumenteren is dat u er belang bij heeft dat deze procedure zo snel mogelijk wordt afgerond, kan er een versnelde procedure worden aangevraagd. In dit geval zal zowel uw juridische ondersteuner als de rechter het dossier met voorrang behandelen. Uiteraard zitten er aan deze versnelde scheidingsprocedure wel meer kosten verbonden.

Een snelle scheidingsprocedure zal gemiddeld binnen zes weken kunnen worden afgerond. Hoewel deze procedure niet meer de naam flitsscheiding heeft en er duidelijke verschillen zijn in de stappen die doorlopen moeten worden, is de belangrijkste karakteristieke eigenschap wel intact gebleven: het is nog altijd mogelijk om binnen een relatief kort tijdsbestek te scheiden in Nederland.