Scheiden van tafel en bed, wat is dat?

Scheiden van tafel en bed, wat is dat?

Scheiden van tafel en bed komt in de praktijk uiteraard zeer regelmatig voor maar als regel is dit zeker niet het geval. Scheiden van tafel en bed is immers een tussenoplossing waar partners voor kunnen kiezen als ze er niet uit zijn of ze hun huwelijk willen ontbinden. Het is een regeling die gezien de huidige wettelijke bepalingen ook niet erg actueel meer is.

Wat houdt scheiden van tafel en bed in?

Het scheiden van tafel en bed is een tussenoplossing waar gehuwde partners voor kunnen kiezen als ze besluiten gescheiden van elkaar te leven maar er nog niet voor willen kiezen om definitief van elkaar te scheiden. De partners kunnen op deze manier apart van elkaar leven maar blijven wel getrouwd. Het is een regeling waar alleen gehuwde partners gebruik van kunnen maken. Stellen die een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben afgesloten, kunnen géén gebruik maken van deze regeling.

Waarom de regeling voor scheiding van tafel en bed tegenwoordig minder actueel is

De regeling voor scheiding van tafel en bed is tegenwoordig een stuk minder actueel dan in het verleden het geval was. De huidige wet schrijft immers géén verplichting voor dat gehuwde partners samen moeten wonen. Vroeger werd er veelvuldig gebruik gemaakt van deze regeling als het door geloofsovertuigingen niet mogelijk was om voor een scheiding te kiezen. Tegenwoordig wordt er meer om praktische redenen voor gekozen. De regeling voor scheiding van tafel en bed is bijvoorbeeld een keuze die veel wordt gemaakt als de financiën het niet toelaten om te scheiden maar het voor de partners ook niet meer mogelijk is om samen te wonen.

Hoe gaat een scheiding van tafel en bed in z’n werk?

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de (beperkte) gemeenschap van goederen omgezet in huwelijkse voorwaarden. Hierbij vindt er een verdeling plaats van alle bezittingen en schulden die binnen de gemeenschap van goederen vallen. Hierdoor krijgen de partners afzonderlijke een eigen vermogen (bezittingen), inkomsten en schulden. Zij zijn financieel dan ook niet meer afhankelijk van elkaar.

De procedure bij een scheiding van tafel en bed heeft veel overeenkomsten met de procedure die wordt gevolgd bij een volledige echtscheiding. Ook in dit geval moet er een verdeling worden gemaakt van de bezittingen en schulden en moet dit in een rechtsgeldig document worden vastgelegd. Daarnaast zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld als er één of meerdere kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van de scheiding van tafel en bed nog niet meerderjarig zijn. Het grote verschil met een reguliere echtscheiding is dat de rechter het huwelijk niet zal ontbinden maar een scheiding van tafel en bed zal uitspreken. Ook nu is het van belang dat deze uitspraak binnen zes maanden wordt ingeschreven in het huwelijksregister anders is deze uitspraak niet geldig. Daarnaast is dit een bewijs voor eventuele schuldeisers dat de partners financieel niet meer aan elkaar verbonden zijn.

Gevolgen van het scheiden van tafel en bed

 • De gezamenlijke gemeenschap wordt beëindigd
 • Iedere partner heeft eigen bezittingen en schulden
 • Partners zijn niet langer verantwoordelijk voor opgebouwde schulden van een ander
 • Het inkomen is niet meer gemeenschappelijk
 • Omgang met de kinderen is vastgelegd in een omgangsregeling
 • De onderlinge onderhoudsplicht (alimentatie) blijft
 • Partners zijn fiscaal niet meer aan elkaar verbonden en geen toeslagpartners meer
 • De hoogte van eventuele verstrekte uitkeringen worden beoordeeld als een alleenstaande uitkering. 
 • Het is een optie om opgebouwde pensioen al te verdelen
 • Opbouw van nabestaandenpensioen kan in stand worden gehouden omdat er officieel sprake is van een huwelijk.
 • Er is geen sprake van een automatische erfenis

Scheiding van tafel en bed beëindigen

Het is uiteraard mogelijk om een scheiding van tafel en bed te beëindigen. Als de partners besluiten om toch weer samen onder één dak te gaan wonen, kunnen ze aan de rechtbank hun intentie kenbaar maken dat ze toch weer officieel als getrouwd stel door het leven willen gaan. De rechtbank zal de eerdere gemaakte inschrijving hierop ongedaan maken. Vanzelfsprekend zijn hier wel kosten aan verbonden.

Het is uiteraard ook mogelijk om als stel definitief te besluiten om te  scheiden en het huwelijk volledig te laten ontbinden. Dit kan overigens officieel pas drie jaar nadat de scheiding van tafel en bed is ingeschreven in het huwelijksregister. Alleen als er onderlinge overeenstemming is kan er van deze regel afgeweken worden. Partners die van tafel en bed gescheiden zijn, kunnen uiteraard wel gaan samenwonen met een nieuwe partner maar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is niet mogelijk gedurende deze vorm van scheiding.