Ik wil scheiden, wat nu?

Ik wil scheiden, wat nu?

Eén van de eerste gedachten die bij veel mensen die géén toekomst meer zien in hun huwelijk opkomt is letterlijk: ”Ik wil scheiden wat nu?”. Scheiden is immers een ingrijpende stap in iemands leven waar veel bij komt kijken. De mate waarop de scheidende partners er alleen voor staan, hangt af van de keuze van welke juridische hulp ze gebruik willen maken. Scheidende partners hebben de optie om volledig begeleid te worden gedurende het echtscheidingsproces.

Wat moet er geregeld worden bij een echtscheiding?

De keuze om te gaan scheiden vormt vaak het beginpunt van een procedure waarbij veel geregeld moet worden. In het kort komt het erop neer dat de verdeling van de bezittingen en de schulden samen met de financiële afhandeling van het huwelijk moet worden vastgelegd in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant. Tevens moet er een ouderschapsplan worden opgesteld als er één of meer kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die nog minderjarig zijn op het moment van scheiding. 

Het bovenstaande klinkt heel erg eenvoudig maar kan in de praktijk zeer gecompliceerd zijn. Dit is zeker het geval als er sprake is van veel bezittingen of schulden, een gecompliceerde financiële structuur of de verdeling van een gezamenlijk eigen bedrijf. Daarnaast is het uiteraard lang niet altijd het geval dat de scheidende partners “on speaking terms” zijn. Als er sprake is van zo’n vechtscheiding, is het uiteraard een flinke opgave om samen tot afspraken te komen. De ontstane situatie geeft duidelijk richting aan de keuzes die het beste gemaakt kunnen worden met betrekking tot het doorlopen van een scheidingsprocedure.  

Een echtscheidingsproces bestaat uit grofweg 8 stappen:

 1. Besluitvorming om te gaan scheiden.
 2. Zoeken naar de juiste hulp om (delen van) het echtscheidingsproces te doorlopen.
 3. Het maken van afspraken met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden en de afhandeling van het huwelijk.
 4. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant.
 5. Indien nodig het opstellen van een ouderschapsplan, als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog van minderjarige leeftijd zijn.
 6. Het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.
 7. Het instemmen met de uitspraak van de rechter.
 8. Inschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand.

Ik wil scheiden wat nu?

Zoals u uit de tekst hierboven al heeft kunnen opmaken, is het antwoord op de vraag “Ik wil scheiden wat nu?” situatieafhankelijk en heeft betrekking op de weg die u wilt bewandelen bij het doorlopen van de echtscheidingsprocedure. Deze keuze heeft betrekking op de gewenste  intensiteit van de ondersteuning. Als er een situatie is ontstaan waarbij de partners niet in staat zijn om gezamenlijk afspraken te maken die nodig zijn om de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten vorm te geven, is er géén andere keuze dan het afzonderlijk in de arm nemen van een echtscheidingsadvocaat. Dit is uiteraard ook het geval bij een gecompliceerde situatie, zoals hierboven beschreven. Dit is uiteraard de meest kostbare optie en een procedure die vaak erg veel tijd in beslag zal nemen. 

Op het moment dat de partners er het vertrouwen in hebben dat ze zelf de benodigde afspraken kunnen maken, zijn er andere (voordelige) opties waarvoor gekozen kan worden. Veel scheidende partners kiezen in dat geval voor mediation, waarbij ze gezamenlijk gebruik maken van juridische ondersteuning.

Mediation om een echtscheidingsprocedure vorm te geven

Mediation is een methode om een echtscheidingsprocedure vorm te geven waarbij de partners gezamenlijk tot afspraken komen die van belang zijn bij een echtscheiding. De mediator heeft een begeleidende rol en zal de scheidende partners hierin ondersteunen. Uiteraard zal deze echtscheidingsbemiddelaar volledig neutraal blijven en op géén enkele manier een oordeel vellen. Dit is van groot belang omdat het scheidende stel samen gebruik maak van deze juridische ondersteuning. Er is hierbij dus sprake van begeleiding en niet van afvaardiging zoals bij andere juridische diensten vaak het geval is.

Het grote voordeel van mediation ligt uiteraard op financieel gebied. Doordat er gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van de juridische dienst, wordt er een enorme besparing gedaan op de bijbehorende kosten. De inzet van juridische uren wordt hiermee dus flink beperkt.

Verschillende vormen van mediation

Een ander groot voordeel van mediation is dat de scheidende partners voor een groot deel zelf het tempo van het doorlopen van de scheidingsprocedure kunnen bepalen. Het is zelfs mogelijk om uitsluitend op afstand een mediationtraject te doorlopen als er gekozen wordt voor het  online scheiden. Er is op geen enkel moment een fysieke aanwezigheid vereist als er gebruik wordt gemaakt van mediation bij het scheiden.

Er zijn verschillende vormen van mediation waaruit gekozen kan worden. Naast de ondersteuning op afstand is het ook mogelijk om het traject te doorlopen aan de hand van een of meerdere afspraken in het kantoor van de mediator. Hoewel dit in de praktijk een iets langere procedure is, geven veel scheidende stellen er toch vaak de voorkeur aan om voor deze optie te kiezen door het persoonlijke karakter van deze scheidingsvorm.

Ook met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning kan er een keuze worden gemaakt tussen de volgende drie opties:

 • Het proces volledig zelf doorlopen
 • Het verstrekken van documenten en controle door de mediator
 • Volledige (online) begeleiding in een controle in vorm van een totaalpakket

Uiteraard is er een duidelijk verschil in de bijbehorende kosten van deze bovengenoemde opties. De mate van zelfstandigheid van het scheidende stel bij het doorlopen van het proces is hierin de bepalende factor. Door de toegenomen (digitale) beschikbaarheid van goede informatie over dit onderwerp, kunnen de ex-partners op dit vlak tegenwoordig behoorlijk   zelfvoorzienend zijn. Veel scheidende partners vinden het echter ook wel prettig om terug te kunnen vallen op de kennis en ervaring van een mediator. Ze kunnen altijd met vragen of onduidelijkheden bij deze expert terecht en kunnen hiermee veel tijd besparen die ze anders kwijt waren aan uitzoekwerk. 

De keuze voor geschikte juridische hulp als startpunt bij een scheiding

De eerste stap bij het scheiden begint dus met de keuze voor geschikte juridische hulp. Deze juridische hulp zal ook voor de eindfase van de echtscheidingsprocedure vormgeven aangezien het in Nederland wettelijk vastgelegd is dat alleen een echtscheidingsadvocaat het verzoek tot echtscheiding bij een rechtbank mag indienen. Dit heeft overigens géén invloed op uw keuze voor geschikte juridische hulp bij het scheiden. Er zijn immers zeer veel echtscheidingsadvocaten die mediation aanbieden om aan de sterk toegenomen vraag naar deze echtscheidingsvorm te voldoen. De keuze die u maakt als u besluit om te gaan scheiden heeft niet alleen betrekking op de eerste stappen die u moet zetten maar ook op de juridische stappen die voor u worden gezet.