Waar moet u aan denken bij het regelen van een scheiding?

Waar moet u aan denken bij het regelen van een scheiding?

Een echtscheiding is een ingewikkeld en chaotisch proces wat u samen doormaakt. U moet veel zaken gaan regelen. Afspraken maken over alles wat er samen gedeeld wordt: het woonhuis, de financiën (bezittingen en schulden), het ouderdomspensioen, de kinderen, misschien zelf wel huisdieren. Wanneer een echtpaar dat gaat scheiden nog goed met elkaar kan praten zijn er twee soorten hulp waarvoor gekozen kan worden om de scheiding te regelen.

 

Online scheiden en mediation

 

Voor echtparen die nog goed kunnen communiceren en een goede basis voor de toekomst willen leggen

 

Online scheiden

 

Een online scheiding aanvragen werkt als volgt. U regelt uw scheiding helemaal zelf, samen, digitaal. U vraagt de scheidingspapieren online aan. Samen vult u de documenten in met de afspraken die u gezamenlijk gemaakt heeft. De documenten retourneert u naar de juridisch expert, waarna hij/zij het controleert en wellicht het een en ander aanpast. Wanneer u de documenten accordeert met uw handtekening zal de juridisch expert het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. U hoeft er zelf niet naar toe en ontvangt vanzelf bericht zodra de rechter de scheiding heeft uitgesproken.

 

 

Mediation


U kunt een mediator inschakelen wanneer er bepaalde onderwerpen zijn waar je samen niet uit komt. Een mediator is altijd neutraal en onpartijdig en helpt u en uw partner in het scheidingsproces tot overeenstemming te komen bij bepaalde discussiepunten. Er wordt altijd uitgegaan van het zelf oplossend vermogen van beide partijen. De mediator blijft bemiddelen tot er een afspraak is gemaakt waar beiden achter staan. Daarna kan de mediator voor u het verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Net als bij de online scheiding hoeft u er niet zelf voor naar de rechter. U ontvangt vanzelf bericht thuis wanneer de rechter de scheiding heeft uitgesproken.

 

 

Wanneer iets voor u?

 

Online scheiden of mediation is alleen iets voor u wanneer u er beiden op een vredige manier uit wilt komen. U wenst beiden geen vechtscheiding en wilt een goede basis leggen voor het contact in de toekomst. Dit is zeer belangrijk wanneer u samen (minderjarige) kinderen heeft.

 

Voordelen online scheiden

 

 • Het gaat sneller dan een ‘traditionele scheiding’, meestal een doorlooptijd van 4 á 5 weken;
 • Online scheiden is goedkoop. Het kost minder dan een normale scheiding (een advocaat of mediator hoeft niet ingeschakeld te worden), u betaalt slechts een vast bedrag voor een pakket wat het beste bij u past;
 • Het is afstandelijker; hierdoor is emotioneel minder zwaar omdat er geen gesprekken zijn met een advocaat of mediator die alle details wilt weten, u doet dit samen;
 • Er is een extra controle op alle stukken door een juridisch expert.

 

Nadeel online scheiden:

 

 • Wanneer blijkt dat u niet goed met elkaar kunt praten en tot gezamenlijke afspraken kunt komen, dan moet u alsnog een eigen advocaat inschakelen. Zijn het een paar overkomelijke punten, dan kunt u wellicht nog op goede voet en op een vrij snelle manier scheiden met hulp van een mediator.

 

Voordelen mediation:

 

 • Een mediator is altijd neutraal en onpartijdig;
 • Er is altijd sprake van maatwerk. U spreekt samen af hoe en wat er vastgelegd wordt. De afspraken zijn gericht op
 • uw persoonlijke situatie en wat daar het beste bij past. De mediator begeleidt hierin en geeft sturing;
 • Een mediator bemoeit zich nooit met de inhoud, alleen het proces. Hij of zij zal nooit zijn eigen mening geven of invloed proberen uit te oefenen op een van jullie beiden;
 • Bij mediation wordt altijd uitgegaan van de kracht van zelf oplossend vermogen van het scheidende stel. Bij conflicten helpt de mediator hoe je samen oplossingen kunt vinden.
  Kosten kunnen laag zijn, maar dat ligt geheel in uw eigen handen. Hoe meer sessies nodig zijn, hoe meer het zal kosten.

 

Nadelen mediation:

 

 • De sessies doet u samen met uw aanstaande ex-partner. Dit kan emotioneel lastig zijn;
 • Er wordt uit gegaan van het zelf oplossend vermogen van u beiden en omdat u tot een gezamenlijke oplossing dient te komen, moet u altijd denken aan het welzijn van de ander. Dat kan soms lastig zijn;
 • Het kan kostbaar worden wanneer er vele sessies nodig zijn om tot oplossingen te komen.

 

Scheiden met subsidie

 

Heeft u niet voldoende geld om hulp in te schakelen voor uw echtscheiding of om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten? De Nederlandse overheid vindt dat iedereen in Nederland rechtsbijstand moet kunnen krijgen en zal een bijdrage doen aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd.