Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is het document dat wordt ingediend bij de rechtbank als u een verzoek tot echtscheiding doet. In dit document worden alle afspraken vastgelegd die de scheidende partners met elkaar gemaakt hebben om een huwelijk te ontbinden. In een echtscheidingsconvenant staan dus zaken die betrekking hebben op de verdeling van de financiële bezittingen en schulden maar ook de onderlinge afspraken die de scheidende partners gemaakt hebben met betrekking op een eventuele alimentatieverplichting, de boedelverdeling, de woning en de verdeling van het pensioen.  

Waarvoor dienen echtscheidingsconvenanten?

Een echtscheidingsconvenant (in België wordt dit Regelingsakte EOT, Echtscheiding Onderlinge Toestemming, genoemd) is een rechtsgeldig document waarin alle afspraken staan weergeven die scheidende partners onderling gemaakt hebben om een huwelijk te kunnen ontbinden. Als er kinderen uit het betreffende huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden minderjarig zijn, moet hierbij een ouderschapsplan worden toegevoegd. 

Het vormgeven van een echtscheidingsconvenant is van groot belang om eventuele misverstanden naderhand te voorkomen. De afspraken die in echtscheidingsconvenanten zijn opgesteld, zijn bindend en zeker niet vrijblijvend. Hierdoor kan de naleving van de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van de rechter, worden afgedwongen.

Echtscheidingsconvenant als verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Een echtscheidingsconvenant is het document waarmee een verzoek tot echtscheiding bij een rechtbank wordt ingediend. De rechter zal buigen over dit document en beoordelen of de gemaakte afspraken reëel en rechtsgeldig zijn. Bij het gezamenlijk indienen van dit verzoek, waarbij een echtscheidingsconvenant al volledig is opgesteld en ondertekend door de betrokkenen, zal dit een administratieve procedure zijn. Het scheidend stel hoeft hiervoor niet voor de rechter te verschijnen. Als de rechter achter de gemaakte afspraken staat, zal deze persoon “de echtscheiding uitspreken” en een beschikking hiervoor afgeven. Deze beschikking (het vonnis) kan worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het stel ooit getrouwd is.

Hoe worden echtscheidingsconvenanten opgesteld?

Er zijn een aantal manieren te benoemen waarop een echtscheidingsconvenant kan worden opgesteld. Als de scheidende partners ervoor hebben gekozen om hun belangen in dit traject te laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten, zullen deze juridische dienstverleners met elkaar in overleg gaan om het echtscheidingsconvenant vorm te geven. Als zij hier niet in slagen, zal de rechter zelf een oordeel vellen dat in het echtscheidingsconvenant zal worden opgenomen. 

Er kan ook worden gekozen voor het doorlopen van een mediationtraject waarbij de scheidende partners de benodigde ondersteuning krijgen van een mediator om zelf het echtscheidingsconvenant vorm te geven. Dit is een optie als de betrokkenen bereid zijn om gezamenlijk het traject te doorlopen en zich in staat voelen om gezamenlijk ook de afspraken te maken die hierbij van belang zijn. Dit scheidingstraject kan zelfs volledig online doorlopen worden.

De mediator zorgt er uiteraard voor dat de scheidende partners inzicht krijgen wat er vermeld moet staan in dit document en hoe dit moet worden opgesteld. Daarnaast kan een mediator ook een bemiddelende rol tussen de partners vervullen ter ondersteuning van dit traject. Een mediator zal uiteraard het document checken op rechtsgeldigheid voordat het document wordt ingediend bij de rechtbank. Uiteraard is het van groot belang dat het echtscheidingsconvenant in duidelijke taal wordt vormgeven en dat er geen ruimte is voor enig verschil in interpretatie. Op deze manier wordt iedere kans op het ontstaan van misverstanden voorkomen.

De opbouw van de schriftelijke afspraken bij een echtscheiding

Er zijn een aantal basiselementen waaruit de schriftelijke afspraken bij een echtscheiding moeten worden opgebouwd. We zetten deze opbouw hieronder op een rijtje:

 • Wie zijn de betrokkenen (volledige namen), door wie worden zijn vertegenwoordigd (echtscheidingsadvocaten of een mediator), zijn er minderjarige kinderen uit het huwelijk voortgekomen en is er sprake van vertegenwoordiging van deze kinderen in dit traject.
 • Waar, bij welke rechtbank wordt het verzoek ingediend.
 • Wat zijn de bezittingen en schulden die verdeeld moeten worden.
 • Wanneer is de peildatum, het moment waarop de verdeling van bezittingen en schulden een feit is. Dit kan een moment zijn dat de scheidende partners zelf overeen zijn gekomen of het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.
 • Waarom het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. Dit is een juridische regel dat vaak wordt beantwoord met de regel: “partijen zijn van mening dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht”.
 • Hoe worden de bezittingen en schulden verdeeld. Dit is een inhoudelijke weergave met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden.

Wat moet er in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant staan?

Naast de bovenstaande elementen, zijn er een aantal specifieke zaken die zeker in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant moeten:

 • Afspraken met betrekking tot de woning (blijft een van de partners hier wonen of wordt het verkocht) 
 • Afspraken met betrekking tot de verdeling van de inboedel
 • Afspraken met betrekking tot de verdeling van de financiën (bezittingen en schulden)
 • Afspraken met betrekking tot de verdeling van het pensioen
 • Afspraken met betrekking tot het eventuele partnerpensioen
 • Afspraken met betrekking tot eventuele minderjarige kinderen (waar gaan ze wonen, de omgangsregeling, de alimentatie, enzovoort). Dit wordt verplicht vormgeven in een ouderschapsplan.