Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is het document wat u indient bij de rechtbank als u een verzoek tot echtscheiding doet. In dit document legt u alle afspraken vast die u maakt met uw aanstaande ex-partner over zaken als:


  • De woning (blijft een van jullie er wonen of wordt het verkocht)
  • De kinderen (waar gaan ze wonen, de omgangsregeling, de alimentatie, enzovoort)
  • De verdeling van de inboedel
  • De verdeling van de financiën (bezittingen en schulden)
  • De verdeling van het pensioen
  • Eventueel partnerpensioen

Hulp

Hoe u tot deze afspraken komt, ligt eigenlijk aan jullie zelf. Als jullie goed met elkaar over weg kunnen en goed afspraken kunt maken samen, dan kunt u alles zelf vastleggen en bijvoorbeeld uw scheiding online regelen. Heeft u wat meer hulp nodig omdat er bepaalde onderwerpen zijn waar u wat discussie over heeft, dan is een mediator een goede optie. Gaat het helemaal niet goed tussen jullie op het communicatievlak, dan heb je een echtscheidingsadvocaat nodig.


Het echtscheidingsconvenant zal door de rechter bekrachtigd worden. Hierdoor kunnen de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van de rechter worden afgedwongen, mochten jullie onenigheid krijgen over bepaalde zaken.