Het opstellen van een ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan

Als u gaat scheiden en u heeft kinderen onder de 18 jaar, dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wij geven u een aantal praktische tips die u kunt gebruiken bij het opstellen van een goed ouderschapsplan.

U komt het snelst tot een goed ouderschapsplan als u met uw aanstaande ex-partner om de tafel gaat en samen alle onderdelen doorloopt die erin moeten komen. Zorg ervoor dat u goed met elkaar blijft praten en probeer aan elkaars wensen te voldoen. Dan boekt u het beste resultaat.

 

Waarom een ouderschapsplan

Als eerste is het goed om te weten dat een ouderschapsplan noodzakelijk is bij een echtscheiding om later misverstanden te voorkomen als het gaat over de kinderen. In het ouderschapsplan legt u als ouders allerlei zaken vast over de opvoeding en verzorging van de kinderen.

 

Welke onderdelen leg je vast

De volgende onderdelen, zowel praktisch, financieel als emotioneel moeten in een ouderschapsplan worden vastgelegd:

 

Ouderlijk gezag

Dit houdt in dat u als ouders het kind vertegenwoordigt, gezag heeft over het vermogen van het kind, dat u rechten en plichten heeft aangaande de verzorging en opvoeding én dat u de plicht heeft de ontwikkeling van de band tussen het kind en de andere ouder te bevorderen.

 

Woon- en verblijfplaats

Bij wie gaan de kinderen wonen na de scheiding? Na het beantwoorden van deze vraag kunt u verder met de omgangsregeling. Is het om de week een weekend naar papa? Is het de ene week bij mama en de andere week bij papa? Er zijn vele mogelijkheden waarvan u moet uitzoeken welke het beste is voor de kinderen en praktisch het beste uit te voeren.


Dit legt u vervolgens vast in een handig weekschema zodat er nooit misverstanden over kunnen ontstaan of dat het een keer vergeten wordt.

 

Contact ouder en kind

Hoe en wat voor contact vindt er na de scheiding plaats tussen het kind en beide ouders? Als het kind bij de ene ouder is, moet het altijd contact kunnen hebben met de andere ouder, via de telefoon, sms of e-mail.

 

Contact ouders

Als ouders hebben jullie een informatie- en communicatieplicht omtrent alle zaken die jullie kinderen aangaan. Denk hierbij ook aan zaken als school, maar ook de medische toestand (zowel lichamelijk als geestelijk). Leg ook vast hoe jullie samen beslissingen nemen. Dit kan soms gemakkelijk via de telefoon of e-mail. Voor wat lastigere zaken zult u misschien een keer moeten afspreken.

 

Financiën

Tot hun 21e levensjaar zal er alimentatie moeten worden betaald. Als ouders hebben jullie de verplichting te voorzien in de kosten van levensonderhoud en opvoeding. Maar dat is vaak niet het enige. Soms zal er een verjaardag van bijvoorbeeld een vriendje zijn waar een cadeautje voor moet worden gekocht of een schoolkamp. Hier moet u samen met elkaar over kunnen overleggen wie wat betaalt.

 

Overige zaken

Denk ook na of u met bijvoorbeeld vakanties en verjaardagen bereid bent eventueel af te wijken van de omgangsregeling omdat het misschien niet ‘uw’ dag of week is, maar voor de andere ouder wel heel goed uit zou komen. Als een van beiden hier niet van wil afwijken, moet er een andere oplossing bedacht worden. Bedenk ook hoe u samen wilt omgaan met de introductie van een eventuele nieuwe partner of verhuizing van een van beiden.

 

Handige hulp bij het opstellen

Omdat er veel zaken vastgelegd moeten worden in het ouderschapsplan, biedt een handig voorbeeld ouderschapsplan uitkomst. Hierin staan alle zaken al beschreven waarover je als ouders beslissingen moet nemen hoe hiermee omgegaan wordt na de echtscheiding. Uiteraard is hier nog de mogelijkheid toe hier zelf zaken in toe te voegen indien gewenst.


Zodra het document ondertekend is, kan het worden toegevoegd aan de scheidingspapieren en door de rechter bekrachtigd worden.