Stappenplan scheiden

Stappenplan scheiden

Het besluit te gaan scheiden betekent een grote verandering in uw leven. Het is erg belangrijk dat u goede afspraken met elkaar maakt voor om de echtscheiding rond te maken en voor de toekomst. De Scheidingsprofs heeft een handig ‘Stappenplan scheiden’ ontwikkelt die u stap voor stap door het echtscheidingsproces loodst zonder iets over het hoofd te zien.

 

Stap 1: Het besluit om te gaan scheiden

 

Wanneer jullie het besluit hebben genomen te gaan scheiden, is het verstandig om na de beslissing elkaar even wat ruimte te geven. Laat doordringen wat er gebeurt en denk apart van elkaar na over hoe je leven straks uitziet na de scheiding. Als het besluit te gaan scheiden van een van jullie beiden komt, dan kan de boodschap erg hard aankomen bij de ander. De impact zal groter zijn wanneer het geen gezamenlijk besluit is, dus geef elkaar ook even wat tijd.

 

Stap 2: Welke hulp kies je bij het regelen van je scheiding?

 

Voor het regelen van de scheiding heeft een advocaat nodig. Deze is bevoegd een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

 

Gezamenlijke advocaat

U kunt samen een advocaat in de arm nemen als u het redelijk met elkaar eens bent.

 

Eigen advocaat

Wanneer u niet met elkaar kunt communiceren en niet tot afspraken kunt komen, kunt u beiden een eigen advocaat nemen. U moet nu oppassen dat u niet tegenover elkaar komt te staan in de rechtbank en de scheiding een langdurig en kostbaar proces wordt.

 

Echtscheidingsmediator

Komt u er op bepaalde vlakken niet uit, dan kan ook samen een mediator inschakelen. Een mediator faciliteert gesprekken tussen beiden waarin u samen op zoek gaat naar de oplossing voor zaken waar u niet uit komt. De mediator begeleidt jullie in het proces en wordt er uitgegaan van het zelf oplossend vermogen van beide partijen.

 

 

Online scheiding

Wanneer u juist heel goed met elkaar kunt overleggen en afspraken kunt maken, is een online scheiding wellicht een optie. Samen maakt u alle afspraken en legt u deze vast. Een juridisch specialist controleert dit en kan voor jullie de afhandeling van de scheiding bij de rechtbank regelen. Dit is de snelste en goedkoopste manier van scheiden in Nederland.

 

 


Stap 3: De financiën

De afspraken over financiën is een heel belangrijk onderdeel van de scheiding. Hierbij moet u denken aan de verdeling van het vermogen, eventuele schulden, de verdeling van het pensioen, de woning (en eventuele hypotheek die daar op zit). Wat gaan jullie doen met de woning? Blijft een van jullie er wonen en moet de ander uitgekocht worden? Wordt er straks alimentatie betaald? Hierbij hebben we het niet alleen over kinderalimentatie, maar ook de partneralimentatie. Ook moet u de verzekeringen op een rij zetten. Sommige kunt u misschien opzeggen, anderen moet u oversluiten. Alle afspraken die u samen maakt over de financiën worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.


Stap 4: Ouderschapsplan opstellen

Als u samen minderjarige kinderen hebt, zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit plan is dan onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat naar de rechter gaat. In het ouderschapsplan staat hoe u samen de opvoeding en verzorging van de kinderen regelt na de scheiding. Bijvoorbeeld:

  • Hoe de omgang wordt geregeld (waar gaan ze wonen, wat wordt de bezoekregeling);
  • De afspraken over alimentatie;
  • Hoe u met elkaar communiceert over de kinderen;
  • Hoe u omgaat met verjaardagen en feestdagen;
  • Eigenlijk kunt u in het ouderschapsplan alles opnemen wat te maken heeft met de opvoeding en verzorging van de kinderen wat bij jullie situatie past

 

Stap 5: Vraag de echtscheiding aan

De advocaat kan een gemeenschappelijk verzoek voor een echtscheiding indienen bij de rechtbank. Bij dit verzoek wordt het echtscheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan toegevoegd. U kunt ook eenzijdig een scheiding aanvragen. Uw partner wordt vervolgend geïnformeerd door de rechtbank en krijgt de mogelijkheid te reageren. Daarna zal er een proces plaatsvinden bij de rechtbank, tot jullie het eens zijn en de scheiding uitgesproken kan worden.

 

Stap 6: De beslissing van de rechter

De rechter neemt het verzoek tot echtscheiding in behandeling. Wanneer het een gemeenschappelijk verzoek is, neemt de rechter het echtscheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan op in de echtscheidingsbeschikking. Bij een eenzijdig verzoek zal de rechter eerst nog beide partijen aan het woord laten en aanhoren voordat hij of zij een beslissing neemt en de scheiding uitspreekt.

 

Stap 7: Het definitief maken van de scheiding

Na de uitspraak van de rechter, wordt de scheiding opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit kan vanaf het moment dat de termijn voor het in beroep gaan is verstreken (6 maanden na uitspraak van de rechter). De advocaat/juridisch specialist regelt dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers. Daarna bent u officieel gescheiden.