Checklist bij scheiden

Checklist bij scheiden

De onderstaande checklist scheiden is een zeer praktische aanvulling op het ‘stappenplan scheiden dat u elders op deze website aantreft. Deze checklist scheiden biedt een inhoudelijke weergave van factoren die aan de orde zullen komen bij het doorlopen van een echtscheidingstraject. Aan de hand van deze checklist kunt u zich alvast in deze zaken verdiepen om een basis te vormen voor de overwogen keuzes die u moet maken. 

Hoe we deze checklist voor scheidingen hebben opgebouwd

Als u besloten heeft om te gaan scheiden, zult u merken dat er een veelzijdigheid aan factoren zijn, waarover een keuze gemaakt moet worden. Daarnaast is het van groot belang dat het echtscheidingstraject op een gestructureerde wijze wordt doorlopen. Dit is niet alleen van belang voor efficiëntie in het doorlopen van een echtscheidingstraject maar ook om overwogen keuzes hierin te maken.

Op deze site treft u diverse informatiepagina’s aan, die u kunt raadplegen voor meer informatie over inhoudelijke zaken waarmee u tijdens het doorlopen van een echtscheidingstraject mee te maken kunt hebben. Daarnaast raden we het gebruik van het eerder genoemde stappenplan voor echtscheidingen aan.

Deze checklist voor scheidingen biedt de inhoudelijke weergave van punten die in het stappenplan zijn beschreven. De opbouw van deze checklist hebben we hierop gebaseerd. We hebben er dan ook bewust voor gekozen om factoren die met eventuele kinderen die uit het huwelijk zijn voortgekomen, financiële afspraken, punten die betrekking hebben op huisvesting en factoren die van belang zijn bij de verdeling van de inboedel, apart te rangschikken bij het vormgeven van deze scheidings-checklist. 

Checklist scheiden

Door gebruik te maken van deze checklist scheiden, kunt u voorkomen dat u belangrijke zaken waarover afspraken moeten worden gemaakt, over het hoofd ziet om problemen en misverstanden achteraf te voorkomen. We willen u voor de volledigheid benadrukken dat dit een checklist is voor een gemiddelde scheiding en specifieke zaken niet in deze lijst zijn opgenomen. Deze checklist moet dan ook gezien worden als leidraad. Er kunnen zaken in vermeld staan die niet op uw situatie van toepassing zijn of situatieafhankelijke zaken waarmee u wél te maken heeft met zaken die niet op deze lijst weergegeven zijn. Voor vragen over deze checklist kunt u altijd bij uw echtscheidingsadvocaat of mediator terecht. 

 

1.     Zaken die betrekking hebben op minderjarige kinderen

 • Ouderschapsplan
 • Woonsituatie
 • Verdeling ouderlijk gezag
 • Omgangsregeling
 • Alimentatie

2.     Zaken die betrekking hebben op de financiële afspraken

 • Verdeling van het gezamenlijk vermogen
 • Verdeling van eventuele schulden
 • Stopzetten van spaarplannen en opnieuw inregelen voor beiden en/of de kinderen
 • Verdeling pensioen
 • Eventuele partneralimentatie
 • Opzeggen gezamenlijke verzekeringen
 • Opnieuw aanvragen verzekeringen
 • Aanpassen testament

3.     Zaken die betrekking hebben op huisvesting

 • Koopwoning laten taxeren
 • Koopwoning, wordt een van de partijen uitgekocht? Stel de koopsom vast.
 • Koopwoning afspraken huidige hypotheek bekijken
 • Koopwoning informeren naar nieuwe hypotheek
 • Huurwoning contact opnemen met verhuurder
 • Huurwoning huurvoorwaarden opvragen
 • Huurwoning huur opzeggen of wordt een van beiden nieuwe hoofdhuurder?

4.     Zaken die betrekking hebben op de verdeling van inboedel

 • Zijn er spullen waarbij beide partners belangstelling in hebben?
 • Wat te doen met dure spullen: verdelen of verkopen
 • Wat te doen met erfstukken?
 • Welke spullen hebben de afzonderlijke partners nodig na de scheiding?

Checklist van benodigde documenten om een scheidingsproces te doorlopen

 • Jaaropgaaf laatste jaar (voorafgaand)
 • Recente salarisstroken
 • Recente uitkeringsspecificaties
 • Jaarstukken
 • Aangifte Inkomstenbelasting laatste jaar (voorafgaand)
 • Aanslag Inkomstenbelasting laatste jaar (voorafgaand)
 • Laatste belastingaangifte verzamelinkomen i.v.m. eventuele toevoeging
 • Voorlopige teruggaaf belasting lopend jaar
 • Koopovereenkomst woning
 • Eigendomsakte
 • Hypotheekakte
 • Polis levensverzekering
 • Jaaroverzicht hypotheek
 • Recent bankafschrift hypotheeklasten
 • Opgaaf onroerendezaakbelasting
 • Opgaaf premie opstalverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Opgaaf servicekosten
 • Mededeling huuraanpassing
 • Bewijsstuk huurtoeslag
 • Polis/opgaaf premie ziektekostenverzekering
 • Polis/opgaaf premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Polis/opgaaf premie ANW
 • Overeenkomst persoonlijke lening/doorlopend krediet
 • Recent bankafschrift persoonlijke lening doorlopend krediet (rente en/of aflossing)

Gecombineerde dienstverlening mediator en hypotheekadviseur

In het verlengde van deze checklist willen u erop wijzen dat veel mediators gekoppeld zijn aan een erkende hypotheekadviseur. Scheidingsprofs is één van de organisaties die deze gecombineerde service aanbieden. Een scheidend stel wordt hiermee de mogelijkheid geboden om van een gecombineerde dienstverlening gebruik te maken.

In deze constructie werken de mediator en de hypotheekadviseur onafhankelijk van elkaar (doordat huisvesting en het doorlopen van een echtscheidingsprocedure afzonderlijke trajecten zijn) maar kunnen desgewenst wel met elkaar schakelen. De hypotheekadviseurs waarmee de mediators samenwerken, zijn immers uitstekend op de hoogte van alle perikelen die te maken hebben met scheidingen en de bijbehorende keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het kopen of verkopen van woningen. Hierdoor biedt deze samenwerking een waardevolle toevoeging bij het doorlopen van het traject.