Checklist bij scheiden

Checklist bij scheiden

Naast het ‘Stappenplan Scheiden’ is het ook handig een checklist van de Rechtinfo te gebruiken. Deze checklist bevat alle zaken waar je een beslissing over moet nemen of over na moet denken als je gaat scheiden. Zo voorkomt u dat u belangrijke zaken vergeet en is ook een beetje een stok achter de deur die ervoor zorgt dat je zaken tijdig regelt. Deze checklist kunt u heel gemakkelijk gebruiken naast het stappenplan. Samen bieden deze documenten u een goed houvast tijdens het scheidingsproces.

1. Waar moet u op letten bij de kinderen als u gaat scheiden?

Als eerste: stel de kinderen centraal. Voor hen wilt u immers het allerbeste. Deze zaken moet u niet vergeten als het gaat over de kinderen:

 • Ouderschapsplan
 • Woonsituatie
 • Verdeling ouderlijk gezag
 • Omgangsregeling
 • Alimentatie

 

2. Waar moet u op letten bij het maken van de financiële afspraken?

 • Verdeling van het gezamenlijk vermogen
 • Verdeling van eventuele schulden
 • Stopzetten van spaarplannen en opnieuw inregelen voor beiden en/of de kinderen
 • Verdeling pensioen
 • Eventuele partneralimentatie
 • Opzeggen gezamenlijke verzekeringen
 • Opnieuw aanvragen verzekeringen
 • Aanpassen testament

 

3. Wat gaat er met de gezamenlijke woning gebeuren?

 • Koopwoning: laten taxeren
 • Koopwoning: wordt een van de partijen uitgekocht? Stel de koopsom vast
 • Koopwoning: afspraken huidige hypotheek bekijken
 • Koopwoning: informeren naar nieuwe hypotheek
 • Huurwoning: contact opnemen met verhuurder
 • Huurwoning: huurvoorwaarden opvragen
 • Huurwoning: huur opzeggen of wordt een van beiden nieuwe hoofdhuurder?

 

4. Wat gebeurt er met de inboedel?

Bepalen wie welke spullen krijgt

 • Zijn er spullen die jullie beiden per se willen hebben?
 • Wat doe je met dure spullen: verdelen of verkopen
 • Wat doe je met erfstukken?
 • Wat voor spullen heb je na de scheiding nog nodig?

 

Het is handig om alvast belangrijke documenten klaar te leggen die je nodig zult hebben tijdens echtscheidingsproces. N.B. verzamel alleen wat voor u van toepassing is:

 • Jaaropgaaf laatste jaar (voorafgaand)
 • Recente salarisstroken
 • Recente uitkeringsspecificaties
 • Jaarstukken
 • Aangifte Inkomstenbelasting laatste jaar (voorafgaand)
 • Aanslag Inkomstenbelasting laatste jaar (voorafgaand)
 • Laatste belastingaangifte verzamelinkomen i.v.m. eventuele toevoeging
 • Voorlopige teruggaaf belasting lopend jaar
 • Koopovereenkomst woning
 • Eigendomsakte
 • Hypotheekakte
 • Polis levensverzekering
 • Jaaroverzicht hypotheek
 • Recent bankafschrift hypotheeklasten
 • Opgaaf onroerendezaakbelasting
 • Opgaaf premie opstalverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Opgaaf servicekosten
 • Mededeling huuraanpassing
 • Bewijsstuk huurtoeslag
 • Polis/opgaaf premie ziektekostenverzekering
 • Polis/opgaaf premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Polis/opgaaf premie ANW
 • Overeenkomst persoonlijke lening/doorlopend krediet
 • Recent bankafschrift persoonlijke lening doorlopend krediet (rente en/of aflossing)