Wat doet een echtscheidingsadvocaat?

Wat doet een echtscheidingsadvocaat?

Het antwoord op de vraag wat een echtscheidingsadvocaat doet, speelt een belangrijke rol bij de keuze waarop een echtscheidingsprocedure wordt doorlopen. Echtscheidingsadvocaten spelen immers een belangrijke rol in een echtscheidingsproces maar hoe groot deze rol is, hangt van de situatie af. Het is in Nederland wettelijk voorgeschreven dat alleen een echtscheidingsadvocaat een verzoek tot echtscheiding mag indienen bij de rechtbank. De scheidende partners zijn echter wel vrij in de keuze wanneer er van de diensten van een echtscheidingsadvocaat gebruik wordt gemaakt. Het traject voordat het verzoek bij de rechtbank wordt geplaatst, is immers vrij in te vullen.

Waarom het niet mogelijk is zonder hulp van familierechtadvocaten te scheiden

Een echtscheiding behoort tot het personen- en familierecht. In dit recht staat beschreven dat familierechtadvocaten (ook wel echtscheidingsadvocaten genoemd) de taak hebben om de rechter te verzoeken om een huwelijk te ontbinden. Daarnaast zal de echtscheidingsadvocaat ook de uitspraak van de rechter delen met de scheidende partners en er uiteindelijk voor zorgdragen dat het vonnis wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel ooit getrouwd is. Het is in Nederland dus (nog) niet mogelijk om zonder hulp van een echtscheidingsadvocaat te scheiden. Er kan echter wel een overweging gemaakt worden in welke fase van het echtscheidingsproces de hulp van deze advocaat wordt ingeschakeld.

Wat doet een advocaat bij een echtscheiding?

Een advocaat heeft een aantal taken bij een echtscheiding. Als de partners kiezen voor een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat, zal deze juridische dienstverlener zorgen voor individuele belangenbehartiging van een van de partijen. De echtscheidingsadvocaat zal in dat geval met de advocaat van de andere partner in conclaaf gaan om samen tot overeenstemmingen te komen die van belang is voor de ontbinding van het huwelijk. als deze overeenstemming niet gevonden wordt, zal de echtscheidingsadvocaten de belangen van de betreffende partner vertegenwoordigen voor de rechter.

Variabele invulling van het doorlopen van een echtscheidingsprocedure

In het verleden waren scheidende stellen direct “aangewezen” op de diensten van een individuele echtscheidingsadvocaat omdat er nog geen alternatieven waren. Uiteraard kan er nog steeds voor gekozen worden om de individuele belangen te laten behartigen door een echtscheidingsadvocaat maar er zijn op dit gebied wel meerdere keuzemogelijkheden.

Het traject voordat de echtscheidingsadvocaat het uiteindelijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank zal neerleggen, bestaat grofweg uit het vormgeven van rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten zoals het echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Als de ex-partners niet meer in staat zijn om onderling tot overeenstemming te komen, moeten zij afzonderlijk kiezen voor een echtscheidingsadvocaat om zich te laten vertegenwoordigen in de juridische afwikkeling van de scheidingsprocedure. Dit is ook de enige optie als er sprake is van een complexe financiële situatie, zoals de verdeling van een eigen bedrijf of bij een groot vermogen of schuld binnen een huwelijk. Als er geen sprake is van dit soort situaties, kan er ook gebruik worden gemaakt om gezamenlijk gebruik te maken van een echtscheidingsadvocaat.

Gezamenlijk gebruik van een echtscheidingsadvocaat om kosten te besparen

De kosten voor een echtscheidingsprocedure worden voor een groot deel bepaald door de intensiteit van het gebruik van de juridische diensten. Hoe meer ‘juridische uren’ er worden ingezet, hoe duurder een scheiding zal uitvallen. De inzet van individuele echtscheidingsadvocaten gedurende het gehele proces is uiteraard de meest kostbare vorm van scheiden, zeker als er sprake is van een langdurige juridische procedure.

Tegenwoordig kan er ook een keuze gemaakt worden gezamenlijk een scheidingsprocedure te doorlopen om kosten te besparen. Dit traject wordt ook wel mediation genoemd. Mediation is een moderne vorm van het doorlopen van een echtscheidingsprocedure waarbij de scheidende partners in een open overlegstructuur tot afspraken komen die van belang zijn voor het vormgeven van de echtscheidingsdocumenten. De mediator heeft hierbij een neutrale rol en helpt het stel bij het nemen van overwogen beslissingen en het maken van afspraken die van belang zijn bij de echtscheidingsprocedure. 

Doordat het scheidende stel gezamenlijk gebruik maakt van de diensten van de mediator, zal deze juridische dienstverlener een neutrale begeleidende rol vervullen en zich voornamelijk bezig houden met bemiddelen en het geven van adviezen. Uiteraard zal de mediator het stel begeleiden bij het doorlopen van de echtscheidingsprocedure. Er zijn veel juridische dienstverleners die mediation in hun pakket hebben opgenomen. Veel  echtscheidingsadvocaten bieden hun diensten aan zowel als individuele echtscheidingsadvocaat of als gezamenlijke echtscheidingsadvocaat (dus als mediator). 

Gezamenlijke echtscheidingsadvocaat, de mediator

Mediation is voor veel mensen een zeer toegankelijke manier van scheiden. Er zijn diverse vormen van mediation waarvoor gekozen kan worden. Deze vormen hebben betrekking op de intensiteit van de ondersteuning en de manier waarop het traject doorlopen wordt. Er kan gekozen voor een ondersteuning aan de hand van een of meerdere afspraken op het kantoor van de gezamenlijke echtscheidingsadvocaat (de mediator) maar ook voor een ondersteuning dat volledig op afstand wordt aangeboden. Door de komst van geavanceerde digitale initiatieven en de toegenomen beschikbaarheid van goede informatie over dit onderwerp is online scheiden een zeer populair alternatief geworden. 

De taken van een (gezamenlijke) echtscheidingsadvocaat op een rijtje:

  • In geval van afzonderlijke echtscheidingsadvocatuur: belangenbehartiging van client bij het maken van afspraken die van belang zijn voor de vormgeving van de echtscheidingsdocumenten.
  • In geval van mediation: scheidende partners ondersteuning bieden bij het formuleren van onderlinge afspraken die van belang zijn voor de vormgeving van de echtscheidingsdocumenten.
  • Het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank
  • Het begeleiden en eventueel vertegenwoordigen van de scheidende partners door de juridische procedures bij het scheiden.
  • Het zorg dragen voor de inschrijving van het vonnis van de rechter in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel ooit getrouwd is.