Wat is gratis scheiden?

Wat is gratis scheiden?

Scheiden is natuurlijk niet een optie waar graag voor gekozen wordt, maar als de beide partners géén toekomst meer zien in een huwelijk, zit er vaak weinig anders op. Uiteraard heeft een makkelijke en snelle scheidingsprocedure de voorkeur in dat geval. Dit is dan ook de voornaamste reden dat er steeds meer gekozen wordt voor online scheiden. De huidige technologieën bieden immers volop mogelijkheden voor deze aantrekkelijke optie. Het is aan de partners zelf of deze weg bewandeld kan worden.

 Er is in de afgelopen twee decennia véél veranderd op het gebied van scheiden. Niet alleen zijn het aantal scheidingen in die periode sterk toegenomen maar ook de procedure die hierbij gevolgd kan worden, heeft een duidelijke verandering ondergaan. Hierin zijn tegenwoordig een aantal keuzes te maken die perfect passen binnen onze huidige digitale mogelijkheden. Stellen die de keuze maken om online te scheiden kunnen dit immers volledig zelf regelen. Zij hebben alleen maar juridische ondersteuning nodig om het verzoek voor echtscheiding bij de rechtbank in te laten dienen.

 Wat kost een echtscheiding?

 De kosten voor een echtscheiding zijn afhankelijk van de hoeveelheid juridische hulp die de partners nodig hebben om het proces te voltooien. Dit brengt ons op de manier waarop vroeger (nog niet eens zo lang geleden) de afhandeling van een huwelijk in z’n werk ging. Als partners besloten om te scheiden, was er géén andere optie dan hun belangen te laten vertegenwoordigen door een afzonderlijke advocaat. Dit maakte een scheidingsprocedure niet alleen zéér tijdrovend, maar ook erg kostbaar. De twee advocaten brachten immers iedere handeling in rekening. Uiteraard liepen de rekeningen erg hoog op als de advocaten moeite hadden om tot overeenstemming te komen of als de rechter hierin een uitspraak moest doen.

 Hoewel we het bovenstaande schrijven in de verleden tijd, en we dus schrijven over vroeger, is het inroepen van de hulp van twee afzonderlijke advocaten nog steeds een optie waarvoor gekozen kan worden. Op het moment dat de partners niet in staat zijn om zelf afspraken te maken over de afhandeling van de verbintenis hebben zij zelfs géén andere keuze. Op dat moment zal de echtscheiding aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen in vergelijking met de modernere opties.

Aan een scheidingsproces hangt een prijskaartje dat behoorlijk hoog kan zijn. De kostenlast kan grofweg in twee hoofdgroepen worden ingedeeld. Naast de vaste, niet beïnvloedbare kosten zijn er variabele kosten. Op het moment dat deze kosten voor een stel niet zijn op te brengen, kan het zijn dat ze recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Op dat moment hoeven zij slechts een beperkt bedrag voor juridische hulp te betalen of is het scheiden volledig gratis.

Vaste kosten van een echtscheiding

Een stel is pas officieel gescheiden wanneer de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar het stel ooit getrouwd is. Het verzoek bij de rechtbank om een huwelijk te ontbinden mag volgens de Nederlandse wet alleen worden gedaan door een familierechtadvocaat. De kosten van deze drie ‘stappen’ vallen onder de vaste kosten van een echtscheiding. Zowel de griffierechten van de rechtbank, de kosten voor de inschrijving van de scheiding en de kosten voor de familierechtadvocaat zijn kosten die ieder getrouwd stel zullen treffen als ze het besluit nemen om te scheiden.

Variabele kosten van een echtscheiding

Het traject voordat de familierechtadvocaat de gang naar de rechter maakt, heeft een variabeler karakter. Er zijn diverse keuzemogelijkheden die het stel hierin kan maken. De stelregel hiervan is eenvoudig: hoe meer inzet van ‘juridische uren’, hoe duurder de scheiding zal uitpakken. Het maakt immers veel verschil of het stel genoodzaakt is om hun individuele belangen te laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten of dat ze ervoor kunnen kiezen om gebruik te maken van gezamenlijke juridische hulpverlening.

Op het moment dat de partners niet meer in staat zijn om afspraken te maken die van belang zijn voor het vormgeven van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten is het onvermijdelijk dat ze op individuele basis rechtshulp moeten zoeken en dat er veelvuldig van juridische ondersteuning gebruik moet worden gemaakt. Dit is ook het geval als er sprake is van een ingewikkelde situatie waar specialistische kennis bij nodig is voor de afhandeling hiervan zoals bij de verdeling van een eigen bedrijf, veel bezittingen of een hoge schuldenlast.

Het gezamenlijk gebruik van juridische hulpverlening, zoals bij  mediation het geval is, zorgt dus voor een aanzienlijke besparing op de kosten. Een juridische ondersteuning heeft wel een sterk zelfstandig karakter. De ex-partners moeten zelf tot de benodigde afspraken komen. Er zijn verschillende vormen waarvoor gekozen kan worden bij het doorlopen van een  mediationtraject:

  • Het proces volledig zelf doorlopen
  • Het verstrekken van documenten en controle door de scheidingsadvocaat
  • Volledige begeleiding in een controle in vorm van een totaalpakket

Vanzelfsprekend is de eerste optie de voordeligste keuze omdat dan minimaal gebruik wordt van juridische ondersteuning. De juridische hulp wordt pas ingeschakeld om aan de wettelijke verplichting te voldoen dat alleen een echtscheidingsadvocaat het echtscheidingsverzoek bij de rechter mag indienen.

Scheiding fiscaal aftrekbaar?

De kosten die gemaakt worden gedurende een echtscheidingsprocedure zijn niet fiscaal aftrekbaar. De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat alleen de kosten die betrekking hebben op een eventuele alimentatieregeling mogen worden afgetrokken. De kosten die gemaakt worden om alimentatie te krijgen, behouden of te verhogen zijn dus, net als betaalde partneralimentatie, aftrekbaar.

Wat is gratis scheiden?

Iedere Nederlandse burger heeft recht op rechtshulp. Als het inkomen van deze persoon niet hoog genoeg is om juridische hulp te bekostigen, maakt deze persoon aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand. Hier kan ook een beroep worden gedaan bij het doorlopen van gehele echtscheidingsprocedures aangezien dit een vorm van juridische hulpverlening is. De aanspraak op deze voorziening wordt per persoon getoetst aan de hand van het inkomen en het eigen vermogen. 

Op het moment dat het verzamelinkomen onder een bepaalde grens ligt, heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor een gezin met minimaal één minderjarig en thuiswonend kind, ligt deze grens op €38.600. Voor een stel zonder kinderen vervalt het recht op gesubsidieerde bijstand bij een verzamelinkomen van €27.300 per persoon. Wanneer je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, bepaalt de financiële ruimte ook de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage ligt op €107 of €54 per persoon, afhankelijk van het verzamelinkomen en het al dan niet aanwezig zijn van minderjarige kinderen.

Er zijn juridische dienstverleners die de kosten van deze eigen bijdrage op zich nemen, wanneer het verzamelinkomen onder een bepaalde grens ligt. Wanneer er sprake is van gratis scheiden, betekent dit dus dat een derde partij de kosten voor zowel de eigen bijdrage als juridische diensten op zich nemen. Deze kosten komen dan voor het scheidende stel te vervallen, en op die manier in hun scheiding gratis.