Online scheiden

Online scheiden

Waarom er steeds meer gekozen wordt voor online scheiden

 

Scheiden is natuurlijk niet een optie waar graag voor gekozen wordt, maar als de beide partners géén toekomst meer zien in een huwelijk, zit er vaak weinig anders op. Uiteraard heeft een makkelijke en snelle scheidingsprocedure de voorkeur in dat geval. Dit is dan ook de voornaamste reden dat er steeds meer gekozen wordt voor online scheiden. De huidige technologieën bieden immers volop mogelijkheden voor deze aantrekkelijke optie. Het is aan de partners zelf of deze weg bewandeld kan worden.

 

Er is in de afgelopen twee decennia véél veranderd op het gebied van scheiden. Niet alleen zijn het aantal scheidingen in die periode sterk toegenomen maar ook de procedure die hierbij gevolgd kan worden, heeft een duidelijke verandering ondergaan. Hierin zijn tegenwoordig een aantal keuzes te maken die perfect passen binnen onze huidige digitale mogelijkheden. Stellen die de keuze maken om online te scheiden kunnen dit immers volledig zelf regelen. Zij hebben alleen maar juridische ondersteuning nodig om het verzoek voor echtscheiding bij de rechtbank in te laten dienen.

 

Wat kost een echtscheiding?

De kosten voor een echtscheiding zijn afhankelijk van de hoeveelheid juridische hulp die de partners nodig hebben om het proces te voltooien. Dit brengt ons op de manier waarop vroeger (nog niet eens zo lang geleden) de afhandeling van een huwelijk in z’n werk ging. Als partners besloten om te scheiden, was er géén andere optie dan hun belangen te laten vertegenwoordigen door een afzonderlijke advocaat. Dit maakte een scheidingsprocedure niet alleen zéér tijdrovend, maar ook erg kostbaar. De twee advocaten brachten immers iedere handeling in rekening. Uiteraard liepen de rekeningen erg hoog op als de advocaten moeite hadden om tot overeenstemming te komen of als de rechter hierin een uitspraak moest doen.

 

Hoewel we het bovenstaande schrijven in de verleden tijd, en we dus schrijven over vroeger, is het inroepen van de hulp van twee afzonderlijke advocaten nog steeds een optie waarvoor gekozen kan worden. Op het moment dat de partners niet in staat zijn om zelf afspraken te maken over de afhandeling van de verbintenis hebben zij zelfs géén andere keuze. Op dat moment zal de echtscheiding aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen in vergelijking met de modernere opties.

 

Wanneer kan er gekozen worden voor mediation bij scheidingen?

Als de scheidende partners nog behoorlijk “on speaking terms” zijn, kan er gekozen worden voor mediation. Het gebruik maken van mediation bij een echtscheiding wordt ook wel “echtscheidingsbemiddeling” genoemd. Mediation heeft een volledig neutraal karakter.

 

Een mediator is een onafhankelijke gesprekspartner die begeleiding kan bieden aan beide partijen bij het maken van afspraken. Een mediator kan dus helpen bij het maken van afspraken met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden en het opstellen van een ouderschapsplan als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen. Deze persoon zal dus in géén geval een mening geven of een oordeel uitspreken. De mediator wordt bij deze constructie gezien als een soort gespreksleider met véél ervaring op echtscheiding gebied. Uiteraard zal deze persoon de ex-geliefden begeleiden door alle procedures die bij het echtscheidingsproces komen kijken en kunnen de partners met alle praktische vragen bij de mediator terecht.

 

Deze optie werd een lange tijd gezien als een zeer moderne vorm van scheiden waarmee véél tijdwinst kon worden gemaakt en kosten worden bespaard in vergelijking met het inroepen van de hulp van afzonderlijke advocaten. Ook deze regel schrijven we bewust in de verleden tijd aangezien ook deze optie in de praktijk wat achterhaald is.

 

Mediation, online scheiden of een combinatie hiertussen?

Hoewel er op dit moment uiteraard nog steeds voor mediation gekozen kan worden, is dit zeker niet meer de meest moderne optie. De huidige technologieën maken de mediator eigenlijk overbodig. Veel scheidende stellen maakten gebruik van deze gesprekspartner vanwege de toegevoegde waarde van diens kennis in dit proces. Een mediator kan immers gezien worden als een ervaringsdeskundige die uitstekend op de hoogte is van alle regels en procedures met betrekking tot echtscheidingen.

 

Deze kennis is tegenwoordig op een eenvoudige en snelle manier online te vinden. Er hoeft weinig moeite te worden gedaan om antwoord te vinden op specifieke vragen of handleidingen en formulieren te downloaden van rechtsgeldige echtscheidingsconvenanten en ouderschapsplannen. Veel stellen vragen zich dan ook terecht af of de toegevoegde waarde van (kennis van) de mediator in verhouding staat tot het prijskaartje dat hieraan hangt zeker nu er de beschikking is over een zeer uitgebreide online kennisbank.

 

Dit opent de weg naar het online scheiden, waarbij de partners volledig zelfvoorzienend (kunnen) zijn en pas juridische hulp inschakelen wanneer dit echt noodzakelijk is, dus bij de aanvraag van de echtscheiding bij de rechtbank. Dit heeft uiteraard een zeer gunstig effect op het kostenplaatje dat aan deze optie hangt. Online scheiden kost in alle gevallen slechts een fractie van het scheiden waarbij de hulp van advocaten of mediators moet worden ingeschakeld.

 

Er zijn diverse instanties die begeleiding in online scheiden aanbieden. Er kan hierbij gekozen worden voor verschillende opties. De partners kunnen ervoor kiezen om de scheiding eerst volledig zelf voor te bereiden en in een later stadium de juridisch partner in te schakelen of de keuze maken dat de instantie een begeleidende rol heeft zodat u hier altijd met uw vragen terecht kunt. Deze laatste constructie kan gezien worden als een vorm van “online mediation”. Uiteraard verschillen deze opties in kosten.

 

De stappen die doorlopen moeten worden bij het online scheiden

Er zijn grofweg vier stappen die doorlopen moeten worden bij het online scheiden:

1. Het zoeken naar een geschikte juridische partner in online scheiden;
2. Het invullen van het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan;
3. Het opsturen van de documenten naar de rechter;
4. Het instemmen met de beslissing van de rechtbank.

 

Waarom er steeds meer gekozen wordt voor online scheiden

Zoals aangegeven kiezen steeds meer scheidende stellen voor online scheiden. Het is eenvoudig te verklaren waarom deze keuze wordt gemaakt. De digitale versie om een scheidingsprocedure te doorlopen kan gezien worden als een snelle- en uitstekend toepasbare scheidingsvorm die absoluut de voordeligste optie is en op diverse manieren een vorm van vrijheid geeft. De partners hebben de voortgang van de procedure volledig in eigen hand, mits ze samen in staat blijven om afspraken te maken. Als dat niet het geval is, blijft er maar één optie over en dat is het inschakelen van de eerder genoemde afzonderlijke advocaten. Dit is uiteraard een veel duurdere optie waarvoor de partners pas in het uiterste geval zullen kiezen als ze het verschil in kosten hebben ontdekt:

 

Een gemiddelde jurist heeft al een uurtarief van rond de € 100, - en daar moeten vaak de kantoorkosten en de BTW nog bij worden opgeteld. Aannemende dat een advocaat meerdere uren nodig heeft om een scheiding af te wikkelen, kunnen de totale kosten snel oplopen tot €3000, - en dan is er géén sprake van een complexe scheiding. Het is dus wel uit te rekenen hoe een meer ingewikkelde scheiding in de papieren kan lopen.

 

Als er gekozen wordt voor de online optie, hangt hier een heel ander kostenplaatje aan.
Er hoeft in dat geval alleen betaald te worden voor:

• De diensten voor de aanbieder van het online scheiden;
• De advocaatkosten voor de advocaat die uiteindelijk de stukken indient bij de rechtbank (vaak in de bovenstaande kosten opgenomen);
• Griffierechten, de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het indienen van het echtscheidingsverzoek.

 

Voordelen online scheiden

Naast de financiële kant, heeft online scheiden ook diverse praktische voordelen:

  • Scheidende stellen kunnen volledig in eigen tempo het scheidingsproces doorlopen.
  • Scheidende stellen zijn niet afhankelijk van de beschikbaarheid en planning van een juridisch partner.
  • Scheidende stellen hebben ruim voldoende beschikking over de benodigde informatie van het scheidingsproces.
  • Online scheiden heeft een locatie onafhankelijk karakter. Scheidende stelen hoeven nergens fysiek aanwezig te zijn gedurende het proces. De scheiding kan zelfs vanuit het buitenland geregeld worden.
  • Er zijn mogelijkheden om gratis online te scheiden als de partners op basis van hun inkomen recht hebben op deze optie (gesubsidieerde rechtsbijstand).
  • Er zijn mogelijkheden om gebruik te maken van een versnelde procedure als er goede redenen zijn om binnen een kort tijdsbestek te scheiden.

 

De meest geschikte aanbieder van online scheiden

Er zijn steeds meer online instanties die hun diensten aanbieden in het online scheiden. Deze stijging in aanbieders is het logische gevolg van de stijgende vraag naar deze vorm van scheiden. De keuze tussen deze aanbieders hangt uiteraard af van de wens met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning. Ook de hoogte van de kosten voor deze service hangt hier uiteraard van af. Daarnaast zijn er diverse aanbieders van online scheiden die zich richten op het gratis scheiden en het snel scheiden waaraan eerder in dit artikel aan gerefereerd is.

 

Wilt u voor uzelf bepalen wat voor u de meest geschikte aanbieder van online scheiden is?
Maak dan gebruik van het handige staatje die u hieronder aantreft om de diverse instanties te vergelijken. De aanbieders die hierop zijn weergegeven zijn met zorg geselecteerd op basis van betrouwbaarheid, vakkundigheid en serviceverlening zodat u een keuze kunt maken die bij past bij uw wensen.