Online mediator een uitstekend alternatief bij scheiding

Online mediator een uitstekend alternatief bij scheiding

Op het moment dat getrouwde stellen besluiten om uit elkaar te gaan, zijn er verschillende routes die ze kunnen bewandelen op weg naar de denkbeeldige kruising waarop hun wegen letterlijk zullen scheiden. Uiteraard kunnen zij besluiten om een verschillende route te bewandelen, maar ook kiezen voor een gezamenlijke weg. Een online mediator is in veel gevallen een uitstekend alternatief bij een scheiding. Deze route biedt meerdere praktische voordelen.


De meest kostbare manier van scheiden

Op het moment dat een getrouwd stel met ruzie uit elkaar gaat en niet meer in staat is om samen afspraken te maken met betrekking tot de afhandeling van een huwelijk, er is dan sprake van een zogenaamde “vechtscheiding”, zijn de partners genoodzaakt om zich afzonderlijk te wenden tot een advocaat om de belangen te laten behartigen. Dit is uiteraard de meest kostbare manier van scheiden. Een gemiddelde echtscheidingsadvocaat rekent al snel een uurtarief van rond de 100 euro en daar moeten de kantoorkosten (in de meeste gevallen een percentage van 6% bovenop het uurtarief) nog bij worden opgeteld.

Om een beeld te schetsen over de totale kosten van dit proces, is het goed om er rekening mee te houden dat een advocaat meerdere uren werk heeft voordat de scheidingsaanvraag kan worden ingediend bij de rechtbank. Dit aantal uren wordt alleen maar meer (lees: de kosten worden hoger) in het geval dat de advocaten er onderling niet uitkomen en ook hiervoor een gerechtelijke uitspraak noodzakelijk is. Bij het berekenen van de totale kosten moet er uiteraard rekening mee worden gehouden dat dit een “dubbele kostenpost” is, aangezien beide partijen zich laat vertegenwoordigen door een afzonderlijke juridische partner.


Wat maakt scheiden zo duur?

Vooral het afzonderlijke karakter heeft een negatieve financiële invloed op een scheidingsproces. Het aantal uren dat gebruik wordt gemaakt van de diensten van een juridische partner zijn bepalend voor de hoogte van de kosten voor een scheidingsprocedure. Er wordt hierbij veel langer (lees: meer uren) gebruik gemaakt van een juridische partner. Dit maakt de bekende vechtscheiding zo duur. Het duurt immers veel langer voordat er een overeenstemming wordt gevonden gedurende het scheidingsproces.

Op het moment dat de situatie er niet om vraagt om gebruik te maken van een afzonderlijke juridische partner en de partners zien mogelijkheden om een gezamenlijke route te bewandelen, kunnen er dus veel kosten bespaard worden. De eerste halte langs de gezamenlijke weg kan het kantoor van de mediator zijn. De keuze voor mediation biedt in meerdere opzichten veel voordelen.


Wat doet een mediator?

Het gebruik maken van mediation bij een echtscheiding wordt ook wel “echtscheidingsbemiddeling” genoemd. Een mediator kan het beste gezien worden als een gespreksleider. Een mediator heeft dan ook een onpartijdige rol bij een scheiding en kan een scheidend stel helpen door begeleiding te bieden gedurende een scheidingsproces en met het maken van afspraken met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden en het opstellen van een ouderschapsplan als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen. Deze persoon kan het beste gezien worden als een onafhankelijke derde. Vooral het neutrale karakter kenmerkt het op deze manier vormgeven van een scheidingsproces.

Een mediator zal in geen enkel geval een oordeel geven en kan het beste gezien worden als procesbewaker met een specifieke kennis van zaken. Deze juridische steun zal dus een begeleidende rol hebben en zorgdragen voor een soepele voortgang van het scheidingsproces. Deze soepele voortgang heeft echter niet betrekking op de tijdsduur van de afhandeling van de scheiding (dit kunnen de scheidende partners immers zelf bepalen), maar wel op het volgen van de juiste procedures en het bewaken van een gewenste overlegstructuur.  


Mediation bij scheiding?  

Het neutrale karakter van de werkzaamheden van een mediator, vormt het grootste verschil tussen mediation en gebruik maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat. De belangrijkste voorwaarde voor mediation bij scheiding is dat de partners in staat zijn om in onderling overleg afspraken te maken en vertrouwen hebben in de onafhankelijke rol van de mediator. Op het moment dat er van één van deze factoren geen sprake is, zal dit proces worden gestaakt en zijn de partners alsnog genoodzaakt om een andere weg te kiezen en zichzelf te wenden tot een onafhankelijke echtscheidingsadvocaat. Uiteraard worden de kosten voor een echtscheiding op die manier alleen maar hoger omdat de mediator het niet zal nalaten om wel een factuur zal sturen voor de inzet van diens uren.

 

Een mediator heeft drie belangrijke taken bij een scheiding:

  • Heldere informatie geven met betrekking tot de scheidingsprocedure;
  • Analyseren van de wensen van beide scheidende partijen;
  • Duidelijke begeleiding en ondersteuning bieden in het maken van afspraken;

Waarom kiezen voor mediation bij scheiding

Er zijn meerdere redenen aan te geven waarom mediation een goede keuze kan zijn als partners besloten hebben om te scheiden. Allereerst is er het eerder benoemde financiële voordeel. Door te kiezen voor deze constructie wordt er gebruik gemaakt van de diensten van “slechts” één juridische partner met het bijkomende voordeel in kosten. Daarnaast biedt deze overlegstructuur vaak het gewenste resultaat. De rol van de mediator als gesprekspartner geeft vaak het gewenste resultaat omdat er hierdoor minder snel conflicten ontstaan. Dit is niet alleen belangrijk voor de afwikkeling van het echtscheidingsproces, maar ook voor de toekomst, als de partners door bijvoorbeeld een omgangsregeling van de kinderen nog veelvuldig met elkaar te maken krijgen.

 

Scheiden langs de digitale route

De toegenomen digitale mogelijkheden hebben gezorgd voor een stijgende interesse in het online scheiden. Deze manier van scheiden kan gezien worden als modern alternatief voor mediation. Hoewel de digitale route die hierbij gevolgd wordt op een aantal vlakken duidelijke overeenkomsten heeft met mediation, wordt hier steeds meer de voorkeur aan gegeven door scheidende stellen.

Online scheiden is een scheidingsvorm waarbij er minimaal gebruik wordt gemaakt van juridische ondersteuning. Het is een zeer toegankelijke- en uitstekend toepasbare scheidingsvorm waarbij de rol van de mediator vrijwel volledig wordt overgenomen door het internet als digitale informatiebron. De “online mediator” kan dan ook zeker worden gezien als uitstekend alternatief bij een scheiding.


Hoe de rol van de mediator over wordt genomen

Doordat het internet kan worden gezien en gebruikt als zeer uitgebreide database, wordt de rol van de mediator vrijwel volledig overbodig gemaakt. Het kost de scheidende stellen weinig moeite om rechtsgeldige echtscheidingsconvenanten, ouderschapsplannen en antwoorden op praktische vragen op het internet te vinden. Daarnaast zijn er diverse aanbieders van het online scheiden (de online mediator) die een meer persoonlijke service hebben, de benodigde documenten persoonlijk aan de geïnteresseerden toesturen en beschikbaar zijn om via een chatfunctie vragen te beantwoorden.

 

De grote voordelen van de keuze voor een “online mediator”

Voor veel stellen biedt het online scheiden interessante voordelen. Het grootste voordeel van de keuze voor een online mediator ligt uiteraard op financieel gebied. De rol van een juridisch partner worden immers vrijwel volledig geminimaliseerd. De hulp van een juridische partner wordt alleen ingezet om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat alleen een echtscheidingsadvocaat een echtscheidingsverzoek bij de rechter mag indienen.

Daarnaast zijn er een aantal praktische voordelen die het online scheiden zo aantrekkelijk maken. De scheidende stellen kunnen immers volledig het tempo van het proces zelf bepalen, zonder afhankelijk te zijn van derden. Dit past uiteraard perfect bij een eventuele behoefte aan een versnelde scheidingsprocedure. Tot slot heeft het locatie onafhankelijke karakter van het online scheiden het voordeel dat er geen fysieke aanwezigheid vereist is gedurende het proces. Dit werkt uiteraard een soepele en snelle afhandeling van het proces in kaart.

 

Voorwaarden online scheiden

Door de zelfvoorzienende eigenschappen zijn de scheidende partners vrijwel volledig op zichzelf zijn aangewezen gedurende het scheidingsproces. De belangrijkste voorwaarde van deze scheidingsvorm is dat de partners wél in staat zijn om in gezamenlijk overleg tot beslissingen te komen die betrekking hebben op de afhandeling van het huwelijk. Er is geen mogelijkheid om terug te vallen op een mediator die vaak kan fungeren als bliksemafleider.

 

Online scheiden vindt in grofweg 4 stappen plaats:

1.    Het zoeken van een geschikte juridisch partner in online scheiden;

2.    Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van het echtscheidingsconvenant en eventueel het opstellen van   een ouderschapsplan;

3.    Het opsturen van de documenten naar de juridisch partner;

4.    Instemmen met de beslissing van de rechter.   

 

De beste aanbieder van online scheiden

Online scheiden is een uitstekend alternatief voor stellen die er vertrouwen in hebben dat ze gezamenlijk en zelfstandig de digitale weg kunnen bewandelen om een scheidingsproces af te ronden. Er zijn diverse online scheiden aanbieders die de weg kunnen wijzen naar de kruising waar de wegen ook letterlijk zullen scheiden. De beste aanbieder van online scheiden hangt af van de situatie. Er zijn aanbieders die een hogere servicegraad bieden dan anderen. Daarnaast zijn er aanbieders van online scheiden die een versnelde procedure aanbieden en aanbieders van gratis online scheiden als er sprake is van recht op juridische bijstand.

 

Hieronder vindt u een handige vergelijker om een aantal aansprekende en betrouwbare aanbieders van het online scheiden te vergelijken. Hiermee kunt u eenvoudig en snel de juridische aanbieder selecteren die bij u past, zonder verder te hoeven zoeken.