Wat kost een scheiding?

Wat kost een scheiding?

In veel gevallen heeft de keuze om te gaan scheiden behoorlijk wat financiële consequenties. Dit heeft niet alleen te maken met de verdeling van bezittingen en schulden maar zeker ook op het doorlopen van het echtscheidingstraject zelf. De eerste vraag die bij veel stellen die de intentie hebben om te scheiden opkomt, is wat een scheiding kost. Het is een vraag waar niet een eenzijdig antwoord op te geven is. De kosten van een scheiding zijn immers afhankelijk van de ontstane situatie en welke stappen moeten worden doorlopen in een echtscheidingstraject.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een echtscheiding?

De kosten van een echtscheiding bestaan voornamelijk uit twee belangrijke elementen:

  • De kosten voor de juridische dienstverlening (de echtscheidingsadvocaat of de mediator). 

  • De griffiekosten, dus de kosten van de rechtbank  

Beide kostenposten zijn niet te voorkomen. Het is in Nederland immers wettelijk verplicht dat alleen een rechter een echtscheiding mag uitspreken en dat alleen een echtscheidingsadvocaat het echtscheidingsverzoek bij een rechtbank mag indienen.

De gemiddelde kosten van een echtscheiding zijn zo’n € 2500,-, maar hierbij moet benadrukt worden dat er weinig waarde aan dit bedrag kan worden gehecht. De prijs voor een scheiding is zeer situatieafhankelijk en kan veel lager uitvallen als een echtscheidingstraject op de meest soepele manier kan worden doorlopen en veel duurder als er een juridische strijd (in geval van een “vechtscheiding”) is ontstaan.

Factoren die van belang zijn bij de kostenstructuur van een echtscheiding

Gedurende een echtscheidingstraject worden er twee belangrijke fasen doorlopen. Deze stappen vormen de factoren die van belang zijn bij de kostenstructuur van een echtscheiding. De eerste fase is de fase waarin afspraken tussen de scheidende partners moeten worden geformuleerd. Hierbij speelt de onderlinge relatie tussen de partners en de complexiteit van de ontstane situatie een belangrijke rol met betrekking tot de kosten die gemaakt worden.

  • Op het moment dat de scheidende partners in staat zijn om samen tot de afspraken te komen die van belang zijn om een echtscheidingstraject te doorlopen, zal de inzet van juridische uren (de tijdsduur dat er gebruik wordt gemaakt van juridische dienstverlening) beperkt kunnen blijven. In deze situaties behoort het doorlopen van online scheiden traject of een mediationtraject tot de mogelijkheden.  

  • Op het moment dat de scheidende partners niet meer in staat zijn om samen de benodigde afspraken te maken omdat de onderlinge relatie hiervoor niet goed genoeg is of de ontstane situatie erg gecompliceerd is, zal er meer inzet van juridische ondersteuning nodig zijn. In deze situaties heeft het scheidende stel vaak geen andere keuze dan hun belangen te laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten. 

De tweede fase die bij een echtscheidingstraject moet worden doorlopen, is de rechtsgang. Hoewel de griffiekosten, een vastgestelde kostenpost is, spelen ook hierbij een aantal factoren een rol die van belang zijn bij de kostenstructuur van een echtscheiding. 

  • Op het moment dat de rechter zich “alleen maar” hoeft te buigen over de afspraken die het scheidend stel gezamenlijk heeft gemaakt, zal dit niet veel meer zijn dan een administratieve handeling. 
  • Op het moment dat de rechter moet oordelen omdat de betrokken partijen het onderling niet eens kunnen worden over belangrijke afspraken, zal dit proces veel meer inzet van de raadsman vragen en dus veel duurder uitpakken.

Kosten voor een echtscheidingsadvocaat?

Om een goede inschatting te kunnen maken van wat de kosten zijn voor een echtscheidingsadvocaat, is het goed te weten dat de meeste echtscheidingsadvocaten op basis van een uurloon factureren. Een gemiddelde familierechtadvocaat hanteert hierbij een uurtarief van rond de €150,- per uur en daar moeten vaak de kantoorkosten en de BTW nog bij worden opgeteld.

Wat kost een online scheiden traject of een mediationtraject?

Een mediator is vaak een echtscheidingsadvocaat die begeleiding in een mediationtraject in het aanbod heeft opgenomen. Door gezamenlijk het traject te doorlopen, kan het gemiddeld uurloon van de echtscheidingsadvocaat in twee delen worden opgesplitst en betalen beide partijen dus €75,- per uur. 

Een andere constructie waarvoor met betrekking tot mediation gekozen kan worden, is het online scheiden. Dit traject wordt volledig online aangeboden waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatiemogelijkheden als videobellen. Met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning kan bij veel mediators worden gekozen voor pakketten. Hierbij wordt vaak een Online Basispakket aangeboden met een minimale ondersteuning (voor gemiddeld zo’n €350,- euro), een online Plus Pakket waarbij de echtscheidingsmediators het belangrijkste deel van de werkzaamheden uit handen nemen (gemiddelde kosten €600,- euro) en een Online Top pakket waarbij de echtscheidingsmediators het scheidend stel vrijwel volledig zullen ontzorgen. Dit laatste pakket wordt vaak voor rond de €850,- euro aangeboden.

Scheiden met behulp van gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor de volledigheid is het goed om onder de aandacht te brengen dat het in Nederland mogelijk is om te scheiden met behulp van gesubsidieerde rechtsbijstand. De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat iedere burger het recht heeft om gebruik te maken van juridische dienstverlening, ook als de financiële situatie van deze persoon dit niet toelaat. Er kan ook gebruik worden gemaakt van gesubsidieerde rechtsbijstand om een echtscheidingstraject te kunnen doorlopen. 

Deze toevoeging wordt door de (online) echtscheidingsadvocaat of mediator aangevraagd bij de Hoge Raad. Deze Raad voor Rechtsbijstand kent alleen subsidie toe aan de op dit rechtsgebied gespecialiseerde aanbieders van juridische hulp. 

U kunt via het mediator aanbod op de site van Judex.nl precies zien, welke mediators hiervoor in aanmerking komen. Alle mediators in ons netwerk zijn uiteraard MfN gecertificeerd. Op deze manier zorgen wij voor de benodigde transparantie op juridisch gebied. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.