Hoe werkt een spoed scheiding?

Hoe werkt een spoed scheiding?

Er is sprake van een spoed scheiding als er gekozen wordt voor een versnelde procedure bij de behandeling van een echtscheiding. Als betrokkenen hier belang bij hebben, kunnen zij ervoor kiezen om een scheidingstraject versneld te doorlopen. In dit artikel leest u alle informatie over hoe een spoed scheiding werkt en wanneer u hiervoor in aanmerking kunt komen.

Welke stappen doorlopen om snel te scheiden?

De tijdsduur van het doorlopen van een echtscheidingstraject is sterk situatieafhankelijk. Op het moment dat er een ingewikkelde situatie is ontstaan of als de betrokken partners samen niet tot overeenstemming kunnen komen over de afspraken die voor de scheiding van belang zijn, kan het traject veel tijd in beslag nemen. 

De snelste manier van scheiden is door de inzet van juridische uren zoveel mogelijk te beperken. In de praktijk komt het erop neer dat het scheidend stel in deze situatie het traject zoveel mogelijk zelfstandig zullen doorlopen. Hierbij zal de keuze gemaakt worden om zelf (onderling) de afspraken te formuleren en vast te leggen in rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten. Dit document kan worden ingestuurd naar een online mediator die voor begeleiding gedurende de juridische vervolgstappen zal zorg dragen. Deze constructie wordt online mediation genoemd. 

Online scheiden is een snelle- en uitstekend toepasbare scheidingsvorm waarvoor steeds meer gekozen wordt als partners gezamenlijk in staat zijn om de benodigde afspraken te maken die van belang zijn in een echtscheidingstraject. Door de toegenomen digitale beschikbaarheid van waardevolle informatie over dit onderwerp is het voor de ex-partners uitstekend mogelijk om op dit vlak zelfvoorzienend te zijn. Het is immers op deze manier zeer eenvoudig om te beschikken over rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten. 

Wanneer is een spoedbehandeling bij een echtscheiding gewenst?

Na het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank, is het scheidende stel voor een deel afhankelijk van derde partijen. De juridische procedure die hierop volgt, kan zomaar een aantal weken duren. Als het druk is bij de rechtbank zelfs wel wat langer. Er zijn echter argumenten aan te geven wanneer is een spoedbehandeling bij een echtscheiding gewenst is. Denk hierbij aan financiële redenen, bijvoorbeeld als een van de betrokkenen een onverantwoord financieel gedrag vertoont of als er een mogelijkheid is (en een groot belang) om een nieuwe woning te kunnen betrekken. Een andere reden kan zijn dat een van de partners in aanmerking komt voor essentiële toeslagen of de wens heeft om op korte termijn te hertrouwen. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een spoed scheiding aan te vragen.

Spoed scheiding aanvragen om gebruik te maken van een versnelde echtscheidingsprocedure

Het aanvragen van een spoed scheiding om gebruik te kunnen maken van een versnelde procedure moet schriftelijk gebeuren. Als dit verzoek wordt toegewezen, krijgt u een voorkeursbehandeling bij de rechtbank. Hierbij wordt het dossier dus eerder in behandeling genomen. De uitspraak van de rechter in een echtscheiding waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken kan dan binnen een of twee weken verwacht worden. Als er wel minderjarige kinderen bij een echtscheiding betrokken zijn, zal er iets meer tijd overheen gaan maar zal de uitspraak binnen drie of vier weken verwacht kunnen worden. Vanzelfsprekend zijn er aan een versneld proces wel meer kosten verbonden. 

Een mediator kan uiteraard begeleiding bieden bij het doorlopen van een spoed scheidingstraject en ervoor zorgen dat het verzoekschrift op tijd bij de rechtbank ligt. In veel gevallen kan hierbij gekozen worden voor een dienstverlening dat erop gericht is om binnen 15 of zelfs 8 dagen het verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR erkende mediators die versnelde processen aanbieden en zorgt er op deze manier voor dat uw recht en uw expert samenkomen.

Spoed scheiding hetzelfde als een flitsscheiding?

De termen “spoed scheiding” en “flitsscheiding” worden ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. Een flitsscheiding was een regeling waar tot 2009 van gebruik kon worden gemaakt. Hierbij was het mogelijk om door het zetten van een aantal stappen te scheiden, zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Hierbij konden partners zich wenden tot een gemeenteambtenaar die een huwelijk kon omzetten in een geregistreerd partnerschap. Deze overeenkomst kon vervolgens op een eenvoudige manier ontbonden kon worden. Een wetswijziging maakte een einde aan de flitsscheiding regeling. Hierdoor is een behoefte aan een versnelde echtscheidingsprocedure ontstaan.