Afhandeling van hypotheek bij scheiding, wat zijn de mogelijkheden?

Afhandeling van hypotheek bij scheiding, wat zijn de mogelijkheden?

Het komt uiteraard zeer regelmatig voor dat stellen die gaan scheiden een gezamenlijke hypotheek op hun naam hebben staan. De afhandeling van deze hypotheek is een van de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden bij scheiding. Er behoren hierbij een aantal scenario’s tot de mogelijkheden. In dit artikel nemen we deze mogelijkheden met u door en geven we u inzicht op welke manier u van een passende ondersteuning gebruik kunt maken bij het afhandelen van hypothecaire zaken bij het doorlopen van een echtscheidingstraject.

Wat gaat er gebeuren met huis en hypotheek als we gaan scheiden?

“Wat gaat er gebeuren met huis en hypotheek als we gaan scheiden?”, voor veel stellen die gezamenlijk een woonhuis op hun naam hebben staan, is dit een brandende vraag. Feit is dat er iets moet gebeuren met uw huis en hypotheek als er besloten wordt om te scheiden maar wat er moet gebeuren hangt sterk af van de situatie en welke keuzes op dit gebied gemaakt worden. We nemen hieronder de mogelijkheden met u door.

Er zijn grofweg twee keuzes die scheidende stellen kunnen maken met betrekking tot hun woonhuis:

  • Het huis wordt verkocht en beide ex-partners betrekken een nieuwe woonruimte
  • Een van de scheidende partners blijft in de huidige woning wonen

Verkoop van een woning in geval van scheiding

In veel gevallen is de bovenstaande keuze niet van toepassing omdat beide partners niet financieel daadkrachtig zijn om alleen de hypotheeklasten van de woning te dragen. In dat geval is er sprake van een gedwongen verkoop van een woning als gevolg van een scheiding. Zolang de hypotheek nog niet is opgeschort, blijven beide ex-partners aansprakelijk hiervoor. Dit is ook het geval als zij zelf niet meer in de woning wonen dus in de overgangsfase.

Aan de hand van de verkoopprijs van de woning kan worden vastgesteld of er geld overblijft dat kan worden verdeeld of dat er een restschuld blijft bestaan. Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kan het zo zijn dat de restschuld wordt kwijtgescholden mits het scheidende stel aan de voorwaarden voldoet.

Hypotheek overnemen bij een scheiding

Als een van de partners besluit om in de koopwoning te blijven wonen, moet de hypotheek op één naam worden gezet. Dit kan uiteraard alleen maar als deze persoon aan de bank kan aantonen dat hij of zij financieel daadkrachtig genoeg hiervoor is. 

Bij de overname van een hypotheek bij een scheiding kan er worden gekozen om de bestaande hypotheek aan te houden en over te sluiten of een nieuwe hypotheek aan te gaan. Deze keuzemogelijkheid is er zelfs als een van de partners zou besluiten om met een nieuwe relatie de bestaande hypotheek over te nemen. De ex-partner wordt in dit geval “ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid”. Een taxatie van de woning zal bepalen wat de waarde hiervan is en of er sprake is van een overwaarde van het huis of juist een onderwaarde. In beide gevallen zal een financiële regeling moeten worden getroffen.

Gecombineerd aanbod van mediation en hypotheekadvies

Als de scheidende partners in goed overleg, gezamenlijk keuzes en afspraken kunnen maken die van belang zijn om een echtscheidingstraject te doorlopen, kunnen deze hypothecaire zaken onderdeel vormen bij het doorlopen van een mediationtraject. Om hierin op de best mogelijke manieren ondersteuning in te bieden, biedt Scheidingsprofs zelfs een gecombineerd aanbod van mediation en hypotheekadvies aan. In deze constructie staan de mediators en hypotheekadviseurs in contact met elkaar. Dit biedt de mogelijkheid om de trajecten parallel aan elkaar te laten verlopen met de mogelijkheid dat er desgewenst snel geschakeld kan worden tussen de twee experts. Meer informatie hierover leest u hier. 

De mogelijkheid om de expertise van de mediator en de hypotheekadviseur met elkaar te combineren wordt als optie door het platform aangeboden maar wordt vaak door alle betrokkenen gezien als grote toegevoegde waarbij bij de wens om een echtscheidingstraject op de meest soepele manier te doorlopen. Een hypotheekadviseur verstrekt inzichten die van groot belang kunnen zijn bij het maken van keuzes bij het scheiden zoals de verdeling tussen partner- en kinderalimentatie. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat een of beide partners toch in aanmerking kan komen voor het verkrijgen van een gewenste hypotheek. Daarnaast heeft deze constructie als belangrijke voordeel dat er meer duidelijkheid wordt geschept in een situatie die door veel mensen als zeer onzeker wordt gezien.