Wat gebeurt er met de hypotheek als een huis moet worden verkocht bij een scheiding?

Wat gebeurt er met de hypotheek als een huis moet worden verkocht bij een scheiding?

De keuze om te gaan scheiden zorgt vaak voor een aanzienlijke impact op de huidige leefsituatie. Eén van de zaken die heroverwogen moet worden heeft betrekking op huisvesting. Een scheiding kan immers tot gevolg hebben dat een huis moet worden verkocht als de bijbehorende hypotheek op beide namen staat. In dit artikel gaan we dieper in wat de hypothecaire gevolgen zijn bij de verkoop van een woning bij scheidingen.

Woning verkopen bij een scheiding

Relatiebeëindiging is een van de meest voorkomende reden om een woning te moeten verkopen. Een woning zal immers verkocht moeten worden bij een scheiding als beide ex-partners geen interesse hebben om in het huis te wonen of financieel geen mogelijkheden hebben om deze keuze te maken. Van deze laatste situatie kan sprake zijn als ze de hypotheeklasten niet alleen kunnen dragen. In veel gevallen is de hypotheek immers afgesloten op basis van twee inkomens. Als één van de twee inkomens wegvalt als gevolg van een scheiding zal het andere inkomen in de meeste gevallen nog altijd onvoldoende zijn voor de hypotheeklasten van de woning.

Hypothecaire gevolgen bij de verkoop van een woning bij scheidingen

De hypothecaire gevolgen bij de verkoop van een woning bij scheidingen komen in grote lijnen overeen met de verkoop van een huis in andere gevallen. Er zit uiteraard wel verschil in de verdeling van de overwaarde of de restschuld van het huis. Als de verkoop heeft plaatsgevonden, zal de notaris de hypotheek aflossen uit de opbrengst van de woning. Onderaan de streep kan er sprake zijn van drie verschillende situaties:

  • Als er geld overblijft na aftrek van alle kosten die in deze situatie gemaakt moeten worden, zal dit bedrag worden verdeeld tussen de twee scheidende partners.
  • Een eventuele restschuld zal worden kwijtgescholden als er een hypotheek is afgesloten met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en er aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. 
  • De bank eist dat de restschuld zal worden verdeeld over beide partijen om op deze manier meer mogelijkheden te hebben om het verschuldigde bedrag te innen. Gescheiden partners die voor 50% eigenaar zijn van de woning moeten beiden de helft van het nog verschuldigde bedrag betalen.

Gebruik maken van Nationale Hypotheek Garantie bij het scheiden

Een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) garantie is een soort financieel vangnet op een hypotheek waarvan gebruik kan worden gemaakt als betrokkenen niet meer in staat zijn om de hypothecaire lasten te dragen als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding. De NHG kijkt in deze situatie mee met de hypotheekverstrekker wat de mogelijkheden zijn om de hypotheek weer betaalbaar te maken. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de beheertoets.  Hierdoor is het in sommige gevallen niet direct noodzakelijk om een woning te verkopen bij het scheiden. Uiteraard zijn wel voorwaarden verbonden om van deze regeling.

Op het moment dat verkoop van een woning onvermijdelijk is en de opbrengst van de woning blijkt lager te zijn dan de uitstaande hypotheek, dan kan de NHG deze restschuld kwijtschelden, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Op het moment dat er geen financiële noodzaak is om de woning te verkopen en de scheidende partners besluiten toch om de woning te verkopen, zal de eventuele restschuld niet worden kwijtgescholden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij de verkoop van een huis bij een echtscheiding

De gescheiden partners blijven gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek zolang de woning niet is verkocht en de hypotheek niet is afgelost of ontbonden. Dit betekent dat de bank ook de partner kan aanspreken op de hypotheekverplichting als deze persoon niet meer in het betreffende huis woonachtig is. beide partners blijven dus in dat geval aansprakelijk voor de maandlasten. Uiteraard zijn ze wel vrij om hiervoor een tijdelijke regeling af te spreken.

Mediation en hypothecaire ondersteuning als gezamenlijk traject doorlopen

Scheidingsprofs is een platform dat scheidende partners aanbiedt om een mediationtraject en hypothecaire ondersteuning als een gezamenlijk traject te doorlopen. Als er gekozen wordt voor deze optie kunnen de mediator en hypotheekadviseur met elkaar contact zoeken om de ondersteuning op elkaar af te stemmen. Hoewel deze trajecten parallel van elkaar lopen, kunnen er korte lijnen gehanteerd worden. Dit biedt mogelijkheden om een scheidingstraject nog soepeler te doorlopen. Meer informatie hierover leest u hier.