Hypotheek overnemen bij een scheiding, kan dat?

Hypotheek overnemen bij een scheiding, kan dat?

Op het moment dat gehuwde partners besluiten om te gaan scheiden, moet er een afweging gemaakt worden die betrekking heeft op de toekomstige huisvesting. Als de hypotheek van het huidige woonhuis op beiden namen staat, zal op dit gebied zeker iets veranderen. Eén van de opties waar in geval van scheidingen voor kan worden gekozen, is het overnemen van een hypotheek door één van de partners. De hypothecaire akte zal hiervoor moeten worden gewijzigd.

Als een van de scheidende partners in de woning wil blijven wonen

Er zijn een aantal situaties die kunnen ontstaan als een van de scheidende partners in de woning wil blijven wonen. De meest eenvoudige situatie is als de hypotheek van de woning op naam van een van beide partners stond en deze persoon (de eigenaar) ervoor kiest om op de huidige plek te blijven wonen. In dat geval zal de andere partner (de persoon die geen eigenaar is) naar nieuwe huisvesting moeten uitkijken. De eigenaar kan dit ook eisen.

Als de hypotheek op beide namen staat, is de situatie uiteraard ingewikkelder. In dat geval zal er een financiële regeling getroffen moeten worden. Hiervoor zullen een aantal stappen moeten worden doorlopen. Uiteraard hebben beide scheidende partners het recht om te overwegen om in de woning te blijven wonen maar belangrijker is dat ze voor zichzelf in kaart moeten brengen of ze de financiële mogelijkheden hebben om dit te doen. Dit is in de praktijk lang niet altijd een gegeven. In de meeste gevallen is een hypotheek afgesloten op beide salarissen en is het dragen van de hypotheeklasten voor beide personen niet mogelijk als het andere salaris is weg komen te vallen.

Ex-partner uitkopen om in huis te blijven wonen bij een scheiding

Een van de belangrijke stappen die moet worden doorlopen, is het vaststellen van de waarde van de woning. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een taxateur. Op basis van een taxatierapport kan een goed beeld worden gevormd wat een reële waarde is van een woning op de woningmarkt. Er zijn scheidende stellen die hiervoor meerdere taxatierapporten laten opstellen en hiervan het gemiddelde nemen.

Op basis van de taxatiewaarde kan worden vastgesteld of de partner die de intentie heeft om in het huis te blijven wonen ook in staat is om de hypothecaire lasten alleen te dragen. Als dit het geval is, de hypotheek worden opengebroken en gewijzigd of een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Een wijziging kan zelfs plaatsvinden als de “blijvende partner” de hypotheek over zou nemen met een nieuwe relatie en deze persoon ook een deel van deze lasten voor zijn of haar rekening neemt. 

Het opnieuw oversluiten van de hypotheek of het doorvoeren van wijzigingen hierin wordt in de volksmond ook wel het “uitkopen van de ex-partner” genoemd. Op het moment dat beide partners interesse en de financiële draagkracht hebben om in de woning te blijven wonen en hier onderling niet uitkomen, zal de rechter hierin een uitspraak moeten doen.

Financiële afhandeling van de gezamenlijke hypotheek tussen scheidende partners

Door het overnemen van de hypotheek is er ook sprake van een verandering in de hoofdelijke aansprakelijkheid. De partner die de hypotheek overneemt, wordt nu alleen hoofdelijk aansprakelijk voor de maandelijkse hypotheeklasten. De andere partner wordt hiervan uiteraard ontslagen.

Op welke manier de financiële afhandeling van de gezamenlijke hypotheek tussen scheidende partners wordt vormgegeven hangt uiteraard af van de waarde van de woning. Als de hypotheek lager is dan de waarde van het huis, is er sprake van overwaarde. Dit geldbedrag moet uiteraard verdeeld worden tussen de scheidende partners. Als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis, is er sprake van onderwaarde. In dat geval is er sprake van een restschuld en zal de persoon die het huis verlaat hier zijn of haar aandeel in moeten betalen.

Mediation ondersteuning en hypotheekadvies in één traject

De over- of onderwaarde van een woning ten opzichte van de openstaande hypotheek zal een onderdeel zijn van de afspraken die de partners onderling maken. Als er gekozen wordt om een mediationtraject te doorlopen, kan het handig zijn om de keuze te maken om in één traject gebruik te maken van de combinatie tussen mediation ondersteuning en hypotheekadvies.

Scheidingsprofs is een platform die deze gecombineerde dienst aanbiedt. Een mediator wordt hierbij desgewenst gekoppeld aan een hypotheekadviseur. Hoewel de ondersteuning afzonderlijk wordt aangeboden, heeft deze constructie het grote voordeel dat de twee experts met elkaar kunnen schakelen en hierdoor nog beter met het scheidende stel kunnen meedenken wat voor hen de beste keuzes zijn. Daarnaast heeft mediation ondersteuning en hypotheekadvies in één traject als grote voordeel dat de scheiding op een nog soepelere manier kan worden doorlopen, iets waar in de praktijk veel waarde aan wordt gehecht. Meer informatie hierover leest u hier.