Hoe vraag ik scheidingspapieren aan?

Hoe vraag ik scheidingspapieren aan?

De afspraken die scheidende stellen onderling maken, moeten worden vastgelegd in rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden en eisen aan deze documentatie verbonden. Het meest praktische om aan deze eisen te voldoen, is het gebruik maken van scheidingspapieren die “alleen” nog maar ingevuld hoeven te worden. In dit artikel leest u hoe u deze scheidingspapieren eenvoudig kunt aanvragen.

Waaruit bestaat echtscheiding documentatie?

Een echtscheiding wordt bij de rechtbank aangevraagd via een verzoekschrift. Dit is een uitgebreid rechtsgeldig document (of meerdere documenten) waarin alle afspraken weergegeven staan die de scheidende partners gemaakt hebben. Deze documentatie bestaat altijd uit een echtscheidingsconvenant en kan aangevuld zijn met een ouderschapsplan.

De afspraken die vermeld staan in het echtscheidingsconvenant hebben betrekking op de volledige afwikkeling van het huwelijk. Het ouderschapsplan moet worden opgesteld als er kinderen die uit het huwelijk zijn voortgekomen en op het moment van scheiden een minderjarige leeftijd hebben. In dit ouderschapsplan staan de kindgerichte afspraken die betrekking hebben de opvoeding, verzorging en de omgang van de kinderen. Daarnaast moet een eventuele regeling met betrekking op de alimentatieverplichting in dit document worden weergegeven.

Waaraan moeten rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten voldoen?

Het is niet eenvoudig om zonder juridische kennis of een specialisatie in echtscheidingen een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan op te stellen. Hoewel er op internet een groot aantal voorbeelden te vinden zijn, is dit zeker geen eenvoudige invuloefening. Er zijn immers een aantal belangrijke eisen waaraan deze echtscheidingsdocumenten aan moeten voldoen. Deze eisen kunnen worden samengevat met de termen: duidelijk, compleet en duurzaam.   

Echtscheidingsdocumenten moeten te begrijpen zijn voor iedereen en niets aan onduidelijkheid overlaten. Dit is van groot belang omdat dit een document is waar in een later stadium naar teruggegrepen moet kunnen worden als er bijvoorbeeld vragen zijn over de verdeling van pensioenen.

Een andere belangrijke voorwaarde van het opstellen van een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan is dat deze duurzaam is. De achterliggende gedachte hierbij is dat er hierbij afspraken worden gemaakt die voor een langere termijn gelden. Hiermee moet worden voorkomen dat het scheidende stel genoodzaakt is om binnen afzienbare tijd een deel van het scheidingstraject opnieuw te doorlopen en onnodig kosten moet maken.

Tot slot moeten echtscheidingsdocumenten compleet zijn. Het moet een volledig overzicht zijn waarbij geen enkel aspect over het hoofd is gezien. Hoewel de grote lijnen in iedere echtscheiding overeenkomen, zijn er vrijwel altijd ook nog een aantal gezin specifieke zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden. Door het invullen van een standaard echtscheidingsdocument lopen scheidende partners het gevaar dat de specifieke zaken over het hoofd worden gezien wat achteraf kan leiden tot vervelende situaties.

Hoe moeten echtscheidingspapieren aangevraagd worden?

Het antwoord op de vraag hoe echtscheidingspapieren aangevraagd moeten worden, is afhankelijk van het echtscheidingstraject dat wordt doorlopen. Als de partners ervoor kiezen (of hier gezien de situatie genoodzaakt toe zijn) om hun belangen te laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten, zullen deze twee juridische dienstverleners zorg dragen voor de invulling van de scheidingspapieren. In dit geval hoeven echtscheidingspapieren niet aangevraagd te worden.

Als de scheidende partners ervoor kiezen om gezamenlijk een mediationtraject te doorlopen, is de situatie anders en kan het zijn dat ze wel echtscheidingspapieren moeten aanvragen. Dit is afhankelijk van het mediationtraject wat doorlopen wordt. De intensiteit van de ondersteuning van de mediator speelt hierbij een rol. Als een mediator een volledige begeleiding biedt, zullen de afspraken stap voor stap geformuleerd worden. Op basis hiervan zullen ook de echtscheidingspapieren worden vormgegeven. Het scheidende stel wordt hierbij volledig ontzorgt. 

Als de mediator alleen een controlerende rol vervult, zal het scheidende stel wel de echtscheidingspapieren moeten aanvragen. Het is zeer aan te raden om deze aanvraag voor echtscheidingsdocumenten te doen bij de mediator die ook de begeleiding van het traject zal verzorgen. Op deze manier kan de betreffende mediator ook de beste begeleiding bieden. Veel echtscheidingsmediators verplichten dan ook om gebruik te maken van de echtscheidingsdocumenten die door hem of haar zijn verstrekt. 

Persoonlijk advies over de aanvraag van scheidingspapieren

Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn op gebied van echtscheidingen. U kunt uiteraard bij deze personen terecht voor persoonlijk advies over de aanvraag van scheidingspapieren en het doorlopen van een echtscheidingstraject.