Scheiden en kinderen, wat komt hierbij kijken?

Scheiden en kinderen, wat komt hierbij kijken?

Bij een scheiding waar (jonge) kinderen bij betrokken zijn, komt veel kijken. Het is van groot belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt die betrekking hebben op de opvoeding, de verzorging en het financiële onderhoud van kinderen. Daarnaast spelen de kinderen zelf ook een grote rol in dit traject. Een scheiding heeft niet alleen veel impact op uw eigen leven en dat van uw ex-partner maar nog veel meer op dat van jongere kinderen. Het is van groot belang om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Het maken van afspraken als u als ouders uit elkaar gaat

U heeft de verantwoording om goede afspraken te maken als u als ouders van minderjarige kinderen besluit om uit elkaar te gaan. Dit is niet alleen het geval bij een scheiding van een huwelijk maar ook bij een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Het belang van het kind komt in dit geval boven uw eigen belang te staan. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat een rechter veel aandacht zal besteden aan een ouderschapsplan en het hierdoor alleen mogelijk is om een geregistreerd partnerschap waar jonge kinderen bij betrokken zijn via een rechter te laten ontbinden.

Het maken van afspraken als u als ouders uit elkaar gaat, hebben betrekking op de inhoudelijke kant van de scheiding en de praktische kant. De inhoudelijke afspraken worden schriftelijk weergegeven in een ouderschapsplan. Hierin staan punten die betrekking hebben op de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding. Tevens is hierin de omgangsregeling met de kinderen en de afspraken met betrekking tot kinderalimentatie opgesteld.

 • Een ouderschapsplan is een schriftelijke weergave van de afspraken die betrekking hebben op opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken.
 • De omgangsregeling heeft betrekking op de verdeling van de tijd met de kinderen tussen de verzorgende- en de niet verzorgende ouder. Deze afspraken hebben betrekking op de bezoekregeling van de kinderen naar de niet verzorgende ouder. Deze regeling heeft betrekking op een wekelijkse bezoekregeling, de afspraken met betrekking op de weekeinden maar ook de afspraken die gemaakt worden over de vakanties, verjaardagen of feestdagen.
 • De kinderalimentatie regeling heeft betrekking op de financiële onderhoudsverplichting van de niet verzorgende ouder. De ouders moeten elkaar financieel bijstaan om ervoor te zorgen dat de kinderen er op het gebied van levensstandaard er niet (of zo min mogelijk op achteruit) doordat de ouders besloten hebben om uit elkaar te gaan. Er wordt hierbij gestreefd dat het kind bij iedere ouder ongeveer gelijke standaarden heeft. De hoogte van de kinderalimentatieverplichting wordt vastgesteld aan de hand van factoren als de kinderbehoefte, het gezamenlijke inkomen van het gezin, de financiële situatie van de individuele ouders, de omgangsregeling die onderling is afgesproken en het kindgebonden budget. De onderlinge alimentatie afspraken zijn aan verandering onderhevig als de (financiële) situatie bij een van de ouders structureel verandert.      

Belangrijke praktische afspraken die scheidende ouders onderling moeten maken

Naast de bovenstaande inhoudelijke afspraken die scheidende ouders onderling moeten maken, zijn er ook een aantal praktische afspraken die onderling gemaakt moeten worden. 

Een aantal van deze zaken kunnen worden weergegeven in een ouderschapsplan maar er zijn ook afspraken die niet op papier worden gezet. Dit zijn echter afspraken die niet minder belangrijk zijn omdat deze betrekking hebben op de omgang met elkaar. Vooral voor kinderen is dit van groot belang omdat het scheiden van ouders een grote emotionele belasting voor hen heeft.

Het is voor scheidende ouders in dit geval van groot belang om te beseffen dat de scheiding ook zorgt voor een verandering van de rol die zij vervullen. De ouders zijn als gevolg van de scheiding geen echtpaar meer maar wel een ouderpaar. Zij zullen door de kinderen voor altijd aan elkaar verbonden zijn. Het is hierbij van belang om te realiseren dat eigen belangen opzij moeten worden gezet en dat de belangen van het kind de prioriteit moet krijgen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Een goede communicatie en samenwerking is dan ook essentieel om loyaliteitskwesties weg te nemen of te voorkomen. Het negatief uitlaten over elkaar waar de kinderen bij zijn is dan ook een situatie die absoluut moet worden voorkomen.

Kinderen informeren over de scheiding

Een van de lastigste stappen van een scheiding waar jonge kinderen bij zijn betrokken zijn, is het informeren van de kinderen over de scheiding. U kunt hierbij gebruik maken van een gespecialiseerde mediator uit het mediation netwerk van Judex. In dit netwerk bevinden zich mediators die zich gespecialiseerd hebben als kindercoach. Deze mediators kunnen u persoonlijk adviseren hoe u deze stap het beste kunt zetten en waarbij u moet denken bij het informeren van kinderen over de scheiding. Desgewenst kunnen zij aansluiten bij deze gesprekken of zelf de kindgesprekken voeren.

Als u zelf het gesprek met uw kind of uw kinderen aangaat om hen te informeren dat u gaat scheiden is het van belang dat u dit op een goed moment doet. Het beste is dat u het kind alvast een beeld kan schetsen hoe de het nieuwe normaal eruit gaat zien. Veel ouders kiezen er dan ook voor om het kind in een wat later stadium in het traject te informeren. Het is wel van belang dat het kind of de kinderen het “nieuws” niet (per ongeluk) via een ander kanaal te horen kan krijgen.

Belangrijke aandachtspunten bij het informeren van uw kinderen over de scheiding:

 • Informeer het kind als scheidende ouders samen
 • Neem de tijd om de boodschap over te brengen
 • Zorg dat u op een plek bent waar het kind zich veilig voelt
 • Zorg dat er even geen afleiding is
 • Voorkom discussies onder elkaar
 • Geef aan dat het kind niet schuldig is aan de scheiding
 • Geef aan dat de kinderen altijd bij u terecht kunnen
 • Geef als ouders aan nog altijd samen voor het kind klaar te staan
 • Schets de nieuwe situatie voor zover mogelijk
 • Geef ruimte voor emoties, het zijn de ouders die gekozen hebben voor een scheiding, niet het kind.