Uit elkaar met kind, hier moet u aan denken

Uit elkaar met kind, hier moet u aan denken

Als u samen besluit uit elkaar te gaan is dit uiteraard al een vervelende situatie maar als er één of meer kinderen bij een scheiding betrokken zijn, is dat extra vervelend. Er zijn veel zaken waar u aan moet denken in dit geval. Als u uit elkaar gaat met kind vervult het kind de hoofdrol maar u als ouders moeten een belangrijke invulling hieraan geven. Het maakt hierbij geen verschil of u als gehuwden of als samenwonende partners uit elkaar gaat.

Verschillende situaties als u als ouders uit elkaar gaat

Er zijn verschillende situaties te benoemen als u als ouders uit elkaar gaat. Met betrekking tot het ontbinden van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap maakt in dit geval geen verschil. Als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen die op het moment van het beëindigen van de relatie nog minderjarig zijn, zullen er regelingen getroffen moeten worden die betrekking hebben op de omgang, de kinderalimentatieverplichting en opvoedkundige zaken. De scheidende partners behouden (in een normale situatie) gezamenlijk het ouderlijk gezag van de kinderen. 

Op het moment dat er sprake is van een samenlevingscontract of in het geval dat een scheidend stel uit elkaar gaat waarbij een kind is betrokken, krijgt de moeder automatisch het ouderlijk gezag toegewezen. Er bestaat ook in dit geval wel een recht op kinderalimentatie omdat de vader een onderhoudsverplichting op dit gebied heeft.

Dit moet geregeld worden als ouders uit elkaar gaan

Als ouders besluiten om uit elkaar te gaan, moeten er een aantal belangrijke afspraken gemaakt worden en zaken worden geregeld die betrekking hebben om de toekomst van de kinderen. Deze punten (praktische-, financiële- en emotionele zaken) komen terug in een ouderschapsplan, de omgangsregeling en de afspraken met betrekking tot kinderalimentatie.

Een ouderschapsplan is een schriftelijke weergave van de afspraken die scheidende ouders maken die betrekking op de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van de op dat moment minderjarige kinderen. Deze punten kunnen betrekking hebben op een kind maar ook op meerdere kinderen. In het ouderschapsplan staan onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken. 

De omgangsregeling heeft betrekking op de verdeling van de tijd met de kinderen tussen de verzorgende- en de niet verzorgende ouder. Deze afspraken hebben betrekking op de momenten dat de kinderen gezien worden. Hierin kan een bepaalde lijn in gevonden worden zoals de verdeling van de weekeinden of doordeweekse dagen dat de kinderen bij een van de ouders is maar een omgangsregeling heeft ook betrekking op de regelingen die betrekking hebben op vakanties, verjaardagen of feestdagen.

Kinderalimentatie is de financiële onderhoudsverplichting die een niet verzorgende ouder periodiek heeft aan de verzorgende ouder als zij (als gevolg van een scheiding) niet meer samen deze taak uitvoeren. Het is een regeling die als voornaamste doelstelling heeft dat het kind er op het gebied van levensstandaard er zo min mogelijk op achteruit zal gaan als gevolg van een scheiding. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van een aantal factoren:

  • De behoefte van een kind
  • Het inkomen van het gezin
  • De financiële situatie van beide ouders 
  • De inhoudelijke omgangsregeling
  • Het kindgebonden budget    

Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

Veel scheidende ouders zien het informeren van de kinderen als de moeilijkste fase van een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Het is voor het kind (of de kinderen) van het grootste belang dat dit moment met zorg wordt gekozen. Het beste moment hiervoor is als het kind op een plek is waar het zich veilig voelt en er even geen afleiding is. Daarnaast is het van belang dat de ouders dit bericht samen overbrengen en dat er geen conflict tussen het stel ontstaat waar het kind bij is. Daarnaast moet er ruimte (en tijd zijn) zijn voor emoties. Het kind moet het nieuws dat papa en mama gaan scheiden op een eigen manier kunnen verwerken. 

Een ander punt van aandacht is dat het duidelijk wordt gemaakt dat het kind niet de schuldige is van een scheiding. De vader en moeder zijn immers het stel dat uit elkaar gaat. Tot slot is het goed om alvast een beeld te kunnen schetsen hoe de toekomst voor het kind eruit gaat zien. Dit laatste heeft dus wel betrekking op het moment dat het voornemen om te scheiden bekend wordt gemaakt. 

Het is voor het kind belangrijk om te weten dat hij of zij altijd “veilig” bij zijn of haar ouders terecht kan met vragen of emoties. Als u uit elkaar gaat met kind, vervult het kind de hoofdrol maar hebben de ouders de belangrijke taak om hier een invulling aan te geven. Een kind heeft immers niet gekozen voor de scheiding maar is betrokken bij de situatie. 

Daarnaast is het voor ouders van groot belang om te beseffen dat hun rol is veranderd van een echtpaar naar een ouderpaar. Hierbij moeten eigen belangen opzij worden gezet in het belang van een goede communicatie en het voorkomen van loyaliteitskwesties. Zij zullen dus moeten blijven samenwerken en moeten in het belang van het kind absoluut voorkomen dat ze zich negatief over elkaar uitlaten in het bijzijn van het kind.  

Persoonlijk advies over het uit elkaar gaan met kind

Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn op gebied van echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. U kunt uiteraard bij deze personen terecht voor persoonlijk advies over het uit elkaar gaan met kind. Er zijn mediators die zelfs een maatwerk ondersteuning aanbieden op dit gebied. Zij hebben zich gespecialiseerd als kindercoach en gaan (samen met ouders) het gesprek met de kinderen aan. Voor veel scheidende ouders is dit de ondersteuning die ze in deze emotionele situatie hard nodig hebben.