Co-ouderschap, alles over deze omgangsregeling

Co-ouderschap, alles over deze omgangsregeling

Co-ouderschap is een omgangsregeling waarvoor gescheiden ouders kunnen kiezen om zorg te dragen voor de kinderen, zonder dat zij bij elkaar wonen. De opvoedkundige taken worden (ongeveer) op een gelijkwaardige manier tussen de vader en moeder verdeeld. De co-ouders hebben evenveel invloed op de opvoeding van de kinderen. Dit is dan ook de reden waarom deze omgangsregeling voor de kinderen ook wel “gezamenlijk ouderlijk gezag” of “deelouderschap” wordt genoemd.

Gezamenlijk ouderlijk gezag na een scheiding

Steeds meer ouders kiezen voor co-ouderschap. Dit is een relatief moderne omgangsregeling voor de kinderen waarbij er niet meer automatisch van uit wordt gegaan dat de kinderen bij een van de ouders (vaak de moeder) gaan wonen. Het is een alternatief waarbij de kinderen zowel bij de moeder als de vader gaan wonen. Het grote voordeel hiervan is dat er veel minder een keuze moet worden gemaakt tussen een verblijf bij de moeder en bij de vader. Het kind of de kinderen wonen zowel bij de moeder als bij de vader. Er kan zelfs voor worden gekozen dat de vader en de moeder om de beurt bij de kinderen gaan wonen en zelf een ander onderkomen hebben in de periode dat dit niet het geval is.

Het grote voordeel van co-ouderschap is dat er een kleinere kans is op een loyaliteitsconflict in geval van scheiding. Er vindt een relatief eenvoudige transitie plaats van een echtpaar naar een ouderpaar. Het is een alternatief waarvoor relatief eenvoudig gekozen kan worden als de ouders in redelijk goed overleg uit elkaar gaan en er het vertrouwen in hebben dat zij ook in de toekomst in staat zijn om samen tot afspraken te komen die in belang zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De belangrijke beslissingen worden in goed overleg tussen de vader en moeder genomen en alle andere praktische zaken worden onderling geregeld. Het gezin draait dus door, zonder dat vader en moeder nog een relatie hebben en bij elkaar wonen.

Afspraken die gemaakt kunnen worden bij deel ouderschap

Er zijn diverse afspraken die gemaakt kunnen worden in geval van deel ouderschap. Bij deze constructie wordt er in de regel van uitgegaan dat de omgang van het kind of de kinderen precies door de helft wordt verdeeld. Hierbij kan er een regeling worden getroffen dat het kind of de kinderen een week bij de vader en daarna een week bij de moeder wonen. Een verdeling met betrekking tot enkele dagen per week is ook een veelgemaakte keuze. Scheidende ouders kunnen deze opvoedkundige afspraken in goed overleg zelf invullen en vormgeven eventueel met behulp van een mediator

Hoewel co-ouderschap een omgang constructie is waarbij de ouders de opvoedkundige taken zoveel mogelijk onderling verdelen, is het geen verplichting om te kiezen voor een volledig gelijkmatige verdeling. Er kan ook gekozen worden voor een verdeling van bijvoorbeeld 60 tot 40% als dit praktisch beter uitkomt. Deze ongelijke verdeling betekent in geen geval dat de ouder waarbij het kind of de kinderen 40% van de tijd verblijven ook minder te zeggen heeft over de kinderen in vergelijking met de andere ouder. Deze verdeling blijft gelijk. Een ongelijke verdeling heeft wel gevolgen voor de kostenberekening. Er kan hierdoor een alimentatieverplichting ontstaan.

Verdeling van kosten bij co-ouderschap

De verdeling van de kosten bij co-ouderschap is voor een deel afhankelijk van het de hoeveelheid tijd dat een ouder de verantwoording voor het kind draagt. Op het moment dat deze tijd niet volledig gelijk is (bijvoorbeeld de 60/40 procent regeling), zal er een scheve financiële verhouding ontstaan wat gecompenseerd moet worden. Daarnaast is het verstandig om in beeld te brengen welke kosten als gezamenlijke kosten moeten worden gezien en welke kosten de ouders individueel voor hun rekening nemen. Veel co-ouders kiezen ervoor om een gezamenlijke rekening te openen en hierop een  vaste financiële bijdrage te storten voor de “algemene kosten”. Ook met betrekking tot de hoogte van het bedrag kunnen de ouders zelf afspraken maken. Dit kan een gelijk bedrag zijn, een bedrag naar rato van het inkomen of een bedrag dat in verhouding staat tot het aantal dagen dat het kind bij de ouder verblijft.

Kindgebonden toeslagen in geval van co-ouderschap 

De kindgebonden toeslagen, zoals kinderbijslag, worden uiteraard op een rekening gestort. Dit is de rekening van de ouder waarbij het kind officieel is ingeschreven. Daarnaast is het goed om na te denken over inkomensafhankelijke overheidsregelingen (zoals kinderopvangtoeslag, combinatiekorting, huurtoeslag of een kindgebonden budget). De hoogte van deze toeslagen zijn inkomensafhankelijk. In dit geval is het dus de beste keuze om het kind of de kinderen in te schrijven bij de ouder die het minste inkomsten heeft. Om aanspraak te maken op deze toeslagen, moet het kind minimaal zes maanden bij de betreffende ouder staan ingeschreven.

Co-ouderschap wettelijk geregeld?

Hoewel co-ouderschap een zeer gangbare keuze is, zijn er geen wettelijke bepalingen op dit gebied vastgelegd. Het is een omgangsregeling die scheidende ouders gezamenlijk overeenkomen. Het is dan ook goed om alle afspraken hierover in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan vast te leggen om eventuele misverstanden te voorkomen. Judex heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn op gebied van echtscheidingen waar minderjarige kinderen betrokken zijn. Zij kunnen u persoonlijk adviseren op dit gebied en ondersteuning bieden bij het vormgeven van afspraken met betrekking tot co-ouderschap. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.