Verzoekschrift scheiden indienen, hoe werkt dat?

Verzoekschrift scheiden indienen, hoe werkt dat?

Een verzoekschrift om te scheiden is het verzoek dat bij de rechtbank wordt ingediend om een scheidingsprocedure in gang te zetten. Een verzoek tot scheiden indienen is het officiële startpunt van de juridische kant van een echtscheidingsprocedure. Er zijn een aantal situaties die hierbij kunnen ontstaan. In dit artikel belichten we deze situaties en gaan we dieper in hoe het indienen van een verzoekschrift om te scheiden werkt.

Scheiding aanvragen door middel van een verzoekschrift

Het is in Nederland wettelijk gezien (nog) niet mogelijk om te scheiden zonder dat de gang naar de rechter wordt gemaakt. Alleen een rechter kan immers een huwelijk ontbinden. Een scheiding kan worden aangevraagd met behulp van een verzoekschrift. Dit is het schriftelijke verzoek aan de rechtbank om de juridische procedure die verbonden is aan het scheiden in gang te zetten. Het is in Nederland voorgeschreven dat alleen een familierechtadvocaat (een MfN- of ADR gecertificeerde mediator is hier ook voor bevoegd) het verzoek tot een echtscheiding bij een rechtbank mag indienen. Als de ex-partners hun belangen laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten zal een van deze personen het verzoek indienen. Het maakt met betrekking tot de procedure geen verschil welke advocaat deze letterlijke gang naar de rechter maakt. Particulieren zijn uiteraard niet bevoegd om een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Aanvragen van een echtscheiding

Het aanvragen van een echtscheiding wordt officieel “het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank” genoemd. Dit is het begin van het juridische deel van de echtscheidingsprocedure. De aanvraag van een echtscheiding kan op twee manieren plaatsvinden waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een gemeenschappelijk verzoekschrift en een eenzijdig verzoekschrift.

Echtscheidingsprocedure in gang zetten met een gemeenschappelijk verzoekschrift   

Een echtscheidingsprocedure in gang zetten met een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt gezien als de standaard situatie. In deze situatie staan beide partners achter het indienen van het echtscheidingsverzoek. Als de scheidende partners erin geslaagd zijn om direct al de afspraken te maken die van belang zijn om een huwelijk te ontbinden zal een echtscheidingsconvenant en een eventueel ouderschapsplan bij het echtscheidingsverzoek zijn bijgevoegd. In deze situatie zal de rechter zich over de gemaakte afspraken buigen en de redelijkheid hiervan toetsen. Als dit het geval is zal de rechter de scheiding uitspreken zonder dat hij of zij in contact is geweest met de scheidende partners. Deze procedure kan zelfs volledig op afstand worden doorlopen zoals bij het online scheiden het geval is.  

Als de scheidende partners (en hun echtscheidingsadvocaten) niet in staat zijn geweest om gezamenlijk een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan op te stellen, zal er wel een zitting moeten plaatsvinden voordat de rechter kan uitspreken dat “het huwelijk tussen twee partners duurzaam is ontwricht”. In deze situatie zal het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift het startpunt vormen van een meer omvangrijke juridische procedure.

Eenzijdig verzoekschrift om te scheiden indienen

Op het moment dat één van de partners het besluit heeft genomen om een echtscheidingsprocedure in gang te zetten, kan deze persoon besluiten om een eenzijdig verzoekschrift om te scheiden in te dienen. Deze situatie kan ontstaan als de andere partner oneens is met deze keuze of zelfs volledig buiten beeld is. 

Een eenzijdig verzoekschrift is dus een individueel initiatief en hiermee dus het begin van een uitgebreidere juridische procedure. De andere partner moet immers eerst officieel op de hoogte worden gesteld van deze stap. De hoofdregel hierbij is dat het verzoekschrift door een deurwaarder wordt betekend aan het adres van de andere echtgenoot. Er zijn verschillende betekenis vereisten die hieraan verbonden kunnen zijn. Het hangt hierbij af of de woon- of verblijfplaats van de andere partner bekend is en of deze persoon in Nederland of in het buitenland woont.

Naast het op de hoogte stellen van de toekomstige ex-partner moeten er afspraken worden geformuleerd om de inhoudelijke kant van de scheiding vorm te geven. Uiteraard heeft de “andere partner” diverse mogelijkheden om in beroep te gaan tegen het scheidingsverzoek of tegen de afspraken die hierbij worden gemaakt.

Voorlopige voorziening bij een langdurige juridische echtscheidingsprocedure

In het geval van een eenzijdig verzoekschrift om te scheiden, zal er vaak sprake zijn van een langere juridische procedure. In dit soort situaties kan de rechter besluiten om een voorlopige voorziening te treffen om een gangbare tijdelijke situatie te creëren.  Dit zijn uitspraken die betrekking kunnen hebben op afspraken die in afwachting van het verloop van de procedure gemaakt moeten worden zoals zorgverdeling van de kinderen, de financiën en het gebruik van gezamenlijke spullen. 

Verzoek tot scheiden van een onvindbare partner indienen

Op het moment dat de woonplaats van een partner (vaak in het buitenland) onvindbaar is, zal er toch een mogelijkheid te zijn om te scheiden. Ook in dat geval kan er een eenzijdig verzoekschrift voor een echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Op het moment dat de andere partner daadwerkelijk onvindbaar blijkt te zijn, zal de rechter ook kunnen bepalen dat er sprake is van een duurzame ontwrichting en zal een echtscheiding toch kunnen worden uitgesproken. Duurzame ontwrichting is in Nederland immers de enige grond voor een echtscheiding.

Juridische ondersteuning het indienen van een echtscheidingsverzoek bij een rechtbank

Judex heeft een netwerk van gecertificeerde juridische ondersteuners die voor u een echtscheidingsverzoek kunnen indienen en u bij kunnen staan bij het doorlopen van de juridische stappen die verbonden zijn aan echtscheidingen. Uiteraard kunt u ook bij onze juridische experts terecht voor persoonlijk advies over een specifieke situatie. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.